آرشیو برچسب‌ها: اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

توضیحات جامع در خصوص الزامات قانونی ثبت طرح صنعتی  به موجب ماده ی ۲۰ قانون ثبت اختراعات،طرح صنعتی و علائم تجاری،هر نوع ادغام خطوط یا رنگ ها و هر نوع اشکال سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به شکلی که ساختار یا صورت یک محصول صنعتی یا تولیدی از صنایع دستی را دچار […]

مراحل اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی مطابق ماده ی ۱۰۰ آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،متقاضی می تواند نسبت به تصمیم مرجع ثبت مبنی بر عدم پذیرش اظهارنامه،اعتراض نماید.لذا ثبت کریم خان در این مقاله به چگونگی اعتراض به رد اظهارنامه ی ثبت طرح صنعتی می پردازد. اعتراض می بایست در […]

پیش از این موسسه ثبت کریم خان درباره طرح صنعتی سخن گفته است،در این مقاله قصد داریم درباره نحوه ثبت طرح های صنعتی توضیحات بیشتری را ارائه دهیم.طرح صنعتی اصولاً نمایانگر شکل و ظاهر کلی یک کالا و محصول است ولی از دید حقوق مالکیت فکری،طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار و یا […]

ثبت طرح صنعتی طرح صنعتی به هر گونه ترکیب خطوط و رنگ و یا شکل سه بعدی با خطوط و رنگ ها به شکلی که ترکیب یاد شده ، یک فرآورده صنعتی و یا صنایع دستی را دستخوش تغییر نماید ، می گویند. طبق ماده ۲۱ قانون ثبت اختراعات و طرح صنعتی که در سال […]