آرشیو برچسب‌ها: اطلاعات در مورد شرکت های تعاونی

نکات مهم درخصوص انواع شرکت های تعاونی : همانطور که تاکنون در ثبت شرکت کریم خان بیان نمودیم، شرکت های تجاری در انواع مختلفی وجود دارند که شرکت های تعاونی نیز یکی از آن ها می باشد. علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ در رابطه با شرکت […]