آرشیو برچسب‌ها: ارکان شرکت سهامی عام

آثار عدم ثبت شرکت سهامی عام شرکت های تجارتی همواره براساس عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشند.براساس ماده ی ۵۸۳ قانون تجارت،تمامی شرکت های تجارتی ذکر شده در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده ی ۱۹۵ قانون تجارت،ثبت تمامی شرکت های ذکر شده در این قانون الزامی […]

سامان دهی شرکت سهامی ، به شکل وابسته به دولت ، براساس سه قاعده ی اصلی شرکت است : مجمع عمومی، هیات مدیره و رکن نظارت کننده پایه متصدی و به معنی دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت […]

ارکان شرکت سهامی عام پیش از تاسیس شرکت سهامی عام که به کمک موسسین تصمیمات گرفته شده در مجمع عمومی موسس اجرا شده است با ارزش ترین عناوین ارکان سه گانه شرکت سهامی عام است. همانگونه در توضیحات قبل گفته شده است ، شرکت سهامی عام در حال حاضر یکی از با اهمیت ترین شرکت […]