آرشیو برچسب‌ها: ارائه اطلاعات نادرست به اداره ی ثبت

ثبت برند تجاری و الزامات تجار تاجران جهت انجام معاملات جاری خود و اجرای عملیات، موظف به اجرای یکسری الزامات و مقررات می باشند که به این مسائل، الزامات تجار گفته می شود. الزامات جمع الزام می باشد و به معنای تعهد و یا تکلیفی است که بر اساس قانون شخصی بر عهده دارد و […]