آرشیو برچسب‌ها: اختیارات هیئت مدیره

تصمیمات در خصوص اداره شرکت توسط هیئت مدیره صورت می گیرد.در ابتدای این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید تا چند نکته را در این خصوص به شما یادآور شویم. بنا بر ماده ۱۰۷ لایحه قانونی تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص سه نفر و در شرکت سهامی عام پنج نفر می […]

شرکت تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان ذیل است : مجامع عمومی هیئت مدیره بازرسی اداره امور شرکت تعاونی بر عهده هیئت مدیره می باشد. اعضای هیئت مدیره دو دسته می باشند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه معین می شود. براساس قانون ، هیئت مدیره تشکیل […]

در مقاله های پیشین موسسه ثبت کریم خان در خصوص مجامع عمومی شرکت سهامی به عنوان عالی ترین رکن اداره شرکت ها نکات اصلی اشاره کرده است. در این بخش هیئت مدیره شرکت های سهامی به عنوان دومین رکن مهم اداره این نوع از شرکت های تجاری مورد توجه قرار می گیرد. ۱٫ شرایط انتخاب […]