آرشیو برچسب‌ها: ابطال برند

هر شخصی می تواند از دادگاه درخواست ابطال برند را انجام دهد.اگر شخص بتواند اثبات کند که از برند استفاده ای خلاف موازین قانون تجارت می شود می تواند نسبت به ابطال برند ثبت شده اقدام نماید.همچنین براساس ماده ۴۱ قانون تجارت در صورتی که یک برند را ثبت کنید و به مدت سه سال […]

نحوه ی ابطال ثبت علامت تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد به بحث در رابطه با ابطال ثبت علامت تجاری یا برند بپردازد.با توجه به ماده ی ۳۰ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،علامت جمعی و نام تجاری به شرح ذیل می باشند علامت تجاری اینگونه تعریف می […]