آرشیو برچسب‌ها: آثار عدم تعیین اجرت مدیران

حقوق مدیران در برابر شرکت چیست ؟ رابطه حقوقی مدیران با شرکت است یا شرکا ؟ از لحاظ شخص ثالث، مدیران شرکت شامل شخص حقوقی بوده و فعالیت های حقوقی و مادی آن ها ،از فعالیت حقوقی و مادی شرکت به حساب می آید ولی این خصیصه شرکت تجاری باعث نمی شود که منش حقوقی […]