راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

24اکتبر 2018
ثبت اجباری علامت تجاری

توضیحات جامع در خصوص ثبت اجباری علامت در صورتی که می خواهید از چگونگی ثبت اجباری علامت  آگاه شوید، پیشنهاد می کنیم این مقاله در ثبت کریم خان مطالعه نمایید.به موجب ماده ی ۳۰ قانون ثبت علائم تجاری تصویب شده در سال ۱۳۸۶ ،علامت و نام تجاری به صورت ذیل تعریف شده است: علامت یعنی […]

24اکتبر 2018
تفاوت شرکت تجاری و شرکت مدنی

تفاوت شرکت تجاری و شرکت مدنی در چیست؟ در مطالب پیش در ثبت شرکت کریم خان به طور مفصل از شرکت های تجاری سخن گفتیم.در اینجا برآنیم به تفکیک شرکت های تجاری و شرکت مدنی بپردازیم.در قانون تجارت ایران از شرکتهای تجاری تعریفی بیان نشده است.اما تعدادی از حقوقدانان با نظر به قالب حقوقی حاضر […]

23اکتبر 2018
موارد غیر قابل ثبت و فعالیت شرکت

موضوعات غیر قابل ثبت و فعالیت شرکت کدام است؟ موضوع فعالیت شرکت حاکی از عملیاتی می باشد که شرکت به آن جهت تاسیس شده و کنترل کننده امور انتفاعی اعم از تجاری و غیر تجاری می باشد.موضوع شرکت از آن لحاظ مهم است که فرد حقوقی تنها در خصوص موضوعاتی قادر به فعالیت می باشد […]

23اکتبر 2018
مزیت های ثبت شرکت در مناطق آزاد

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز )  ثبت شرکت در مناطق آزاد در صورت تمایل جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد متخصصان ما در موسسه حقوقی ثبت کریم خان همراه شما خواهند بود.مطابق تعاریف بین المللی، منطقه آزاد عبارت است از محدوده ی محافظت شده ی بندری و غیر بندری که از بعضی قوانین جاری […]