راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۰۴مهر ۱۳۹۷
کارت بازرگانی

به منظور تمدید کارت بازرگانی چه مدارکی مورد نیاز است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی را ذکر نموده است.مطابق مقررات گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی می باشد که صاحب آن،از جمله شخص حقوقی و حقیقی با داشتن آن این اختیار را دارد،نسبت به تجارت در زمینه […]

۰۴مهر ۱۳۹۷
مدارک لازم جهت ثبت شرکتهای تعاونی

برای ثبت شرکتهای تعاونی چه مدارکی مورد نیاز است؟ موسسه حقوقی ثبت کریم خان به مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتهای تعاونی پرداخته است.تاسیس شرکتهای تعاونی و همینطور امور آن،می بایست طبق قوانین و مقررات بخش تعاونی تصویب شده در سال ۱۳۷۰ واصلاحی به تصویب رسیده در سال ۱۳۷۷ دیگر قوانین و اصل مربوطه،صورت پذیرد. […]

۰۴مهر ۱۳۹۷
مدارک لازم جهت ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

به منطور ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود چه مدارکی مورد نیاز است؟ شرکتهای با مسئولیت محدود یک نوع از شرکت های تجاری می باشد که در مقررات تجارت قانون مرتبط با آن ذکر گشته است.ثبت کریم خان در این مقاله بر آن است که ضمن توضیح در خصوص این نوع شرکت به بررسی مدارک مورد […]

۰۴مهر ۱۳۹۷
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص

 جهت ثبت شرکت های سهامی خاص چه مدارکی لازم است؟ در این مقاله موسسه ثبت کریم خان به بیان مدارک لازم جهت ثبت شرکت های سهامی خاص خواهد پرداخت.در ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی اینچنین بیان شده است :”شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن […]