راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۱۹شهریور ۱۳۹۷
سازمان جهانی مالکیت فکری

سازمان جهانی مالکیت فکری(با هدف حمایت از علائم تجاری و اختراعات) موسسه حقوقی ثبت کریم خان در زمینه سازمان جهانی مالکیت فکری به توضیحاتی اشاره دارد. الف – مالکیت صنعتیIndustrial Property که حاوی موارد زیر می باشد: علائم تجاری Trade Marks و حقوق غیر مادی ناشی از علائم اختراعات Inventions و حقوق غیر مادی حاصل […]

۱۹شهریور ۱۳۹۷
نحوه ثبت شرکت در تهران

راهنمای ثبت شرکت در تهران موسسه ثبت کریم خان به توضیحاتی در خصوص راهنمای ثبت شرکت در تهران اشاره می کند.شهر تهران پایتخت ایران و بزرگترین شهر در ایران می باشد.این بزرگی و موقعیت خاص سیاسی،اقتصادی و فرهنگی و جغرافیایی و متمرکز شدن کلیه ی امکانات در آن شهر،موجب گشته تا تعداد زیادی از اشخاص […]

۱۹شهریور ۱۳۹۷
موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز جهت ثبت شرکت دارند

موضوعاتی که  جهت ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارند (با مستندات) ثبت کریم خان مطابق بخشنامه ی شماره ی ۱۳۳۶۸۰ /۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ و دیگر مستندات مندرج در متن ،به موضوعاتی که به منظور فعالیت در آن ها نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه است را ذکر می […]

۱۹شهریور ۱۳۹۷
اساسنامه ی شرکت با مسئولیت محدود

حاکمیت اساسنامه ی شرکت با مسئولیت محدود موسسه حقوقی ثبت کریم خان در زمینه حاکمیت اساسنامه ی شرکت با مسئولیت محدود به توضیحاتی اشاره دارد.قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود را این چنین تفسیر می نماید: “شرکت با تکالیف محدود شرکتی است که میان دو یا چند شخص جهت پرداختن به امور تجارتی تاسیس گشته و […]