مشاهده تخلف یا جرم توسط بازرس


بازرسان شرکت های سهامی موظفند در کار مدیران شرکت نظارت داشته و اوضاع را به مجمع عمومی اطلاع دهد ، انتخاب آنان از طرف مجمع عمومی بوده و مدت ماموریتشان یک سال می باشد.انتخاب بازرسان از وظایف شرکت می باشد .براساس ماده 153 در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین ننموده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به دلایلی قادر به ارائه گزارش نباشد یا از دادن گزارش امتناع ورزند ، رییس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند .تصمیم رییس دادگاه شهرستان در این خصوص غیر قابل اعتراض می باشد.

بازرسان مجاز به انجام کارهای زیر می باشند :

  1. در هر زمان هر گونه رسیدگی و بازرسی مورد نیاز را انجام دهند.
  2. اسناد ، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را درخواست کنند و بدان رسیدگی کنند.
  3. می توانند به مسئولیت خود و برای انجام وظایفی که عهده دار آن هستند ، از نظر کارشناس استفاده نمایند ، مشروط بر آن که آن ها را پیش از این به شرکت معرفی کنند . این کارشناسان در مورد تعیین شده از جانب بازرس مانند خود بازرس می توانند تحقیق و رسیدگی کنند.

گزارش بازرسان میبایست جامع باشد و وضعیت شرکت را حکایت کنند. صاحبان سهام مجازند از مفاد گزارش بازرس یا بازرسان مطلع گردند و به همین سبب گزارش بازرسان میبایست حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع برای صاحبان سهام در شرکت فعلی باشد. براساس ماده 150 لایحه، در صورت وجود چند بازرس امکان انجام وظیفه به شکل مستقل وجود دارد اما همه آن ها میبایست یک گزارش ارائه دهند و امکان گزارش مستقل وجود ندارد. در صورتی که بازرسان در تهیه گزارش با یکدیگر دچار اختلاف شوند میبایست موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر شود.در ماده 267 لایحه ، برای شخصی که در سمت بازرسی شرکت سهامی، عالماَ درباره اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف واقعیت بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق نماید ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

نکته : براساس ماده 156 لایحه ، بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع واقع شود.چنانچه بدون رعایت ممنوعیت معامله انجام شود علی رغم عدم تصریح قانون، ضمانت اجرا بطلان می باشد.

مشاهده تخلف یا جرم توسط بازرس

براساس ماده 151 لایحه قانون تجارت، در صورتی که بازرسان هرگونه تخلف یا تقصیری از مدیران و مدیرعامل شرکت مشاهده نمایند میبایست به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام اطلاع داده می شود و در صورتی که جرمی مشاهده شود میبایست به مرجع قضایی و اولین مجمع عمومی صاحبان سهام اطلاع داده شود. منظور از اولین مجمع عمومی، اولین مجمع عمومی قابل تشکیل می باشد و فرقی نمی کند که عادی باشد یا فوق العاده

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص اطلاع رسانی بازرس صحبت می کند.

اطلاع رسانی بازرس

مشاهده تخلف یا تقصیر : گزارش به اولین مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده )
اطلاع از وقوع جرم : اطلاع به مرجع قضایی + گزارش به اولین مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده )

مسئولیت بازرس

براساس ماده 154 لایحه قانون تجارت، بازرس یا بازرسان در برابر شرکت و ثالث مطابق قواعد عمومی دارای مسئولیت هستند. بعنوان مثال در صورتی که جرمی مشاهده نمایند اما اطلاع ندهند براساس قواعد مسئولیت مدنی می توان به بازرسان مراجعه نمود. در صورتی که بازرسان کوتاهی کنند ، مسئولیت تضامنی نمی باشد و اشتراکی است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *