Which affairs in business companies need to register and advertise


هر شرکتی که تاسیس می گردد زمانی به رسمیت شناخته می شود که به ثبت برسد. بنابراین اقدامات شرکتی قانونی به حساب می آید که به ثبت برسد. شایان ذکر است که براساس قانون ثبت شرکت های تجاری ضروری می باشد.

 

پس از به ثبت رساندن موسسه ها و آغاز فعالیت آن ها، توانایی اجرای تصمیمات و دگرگونی هایی را در شرکت داریم.مطابق قوانین ، هرگونه دگرگونی که با مشخصات افراد حقیقی و سرمایه آن ها مربوط باشد ،میبایست آن تغییرات را ثبت نمود و یک رونوشت از آن را به اداره ثبت شرکت های محل ارسال گردد.

مطابق بایانات ذکر شده، موردهای ذیل در شرکت های تجاری به ثبت و آگهی احتیاج دارند :

 1. به ثبت رساندن شرکت و آگهی چکیده شرکت نامه و پیوست های آن طی ماه اول تاسیس( ماده 197، 195 ق. ت )
 2. به ثبت رساندن شعبات شرکت و آگهی تاسیس شعبه شرکت طی ماه اول از تاسیس شعبه ، هرچند شعبه شرکت به یک شرکت داخلی وابسته باشد و یا به یک شرکت خارجی وابسته باشد . ( ماده 197، 195 ق. ت )
 3. دگرگونی در اساسنامه شرکت ( ماده 200 ق. ت )
 4. تمدید اعتبار شرکت ( ماده 200 ق. ت )
 5. زوال شرکت به هر عللی که باشد. ( ماده 200 ق. ت )
 6. مشخص نمودن کیفیت تفریغ ( ماده 200 ق. ت )
 7. تبدیل شرکاء ( ماده 200 ق. ت )
 8. خارج شدن برخی از شرکاء از شرکت ( ماده 200 ق. ت )
 9. تغییراتی در نام شرکت ( ماده 200 ق. ت )
 10. مشخص نمودن افرادی به جز مدیران شرکت جهت تصفیه شرکت ( ماده 205 ق. ت )

تضمین اعمال تجاوز از ثبت اصل شرکت و تجاوز از اطلاعیه نمودن چکیده شرکتنامه ، به منظور نفی شرکت می باشد. ولی این نفی در برابر افراد ثالث و به متضرر شدن افراد بیرون از شرکت قابل اتکا نمی باشد . به این معنی که شریکان داخل شرکت قادر نمی باشند در مقابل دیگران به این نفی اتکا نمایند، البته افراد بیرون از شرکت توانایی این را دارند که در مقابل شریکان داخل شرکت به این نفی اتکا کنند.( ماده 198 ق. ت )

شایان ذکر است که در تمامی مدارک، صورت حساب ها ، اطلاعیه ها ، نشریات و … که به صورت خطی یا چاپی از سوی شرکت های تجاری ایرانی به غیر از شرکت تعاونی ، یا شعبه های شرکت تجاری خارجی که در ایران اقدام به فعالیت می نمایند ، ارسال می گردد ، می بایست :

 1. سرمایه شرکت بیان شود .
 2. چنانچه سرمایه به صورتکامل پرداخت نشده باشد، بخشی که ادا شده ، قید شود.

مدارک ثبت شرکت های تجاری

 • الف : کپی از مدارک ماهیتی که مشمول شناسنامه و کارت ملی ، تاییدیه عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و تاییدیه عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و جانشین در شرکت های سهامی خاص
 • ب: اسم شرکت
 • ج: عنوان فعالیت شرکت
 • چ: اندازه سرمایه شرکت
 • و: محل شرکت که باید در حیطه منطقه ثبتی باشد
 • ه: مشخص نمودن افراد داری سهام و اندازه سهام آن ها
 • ز: مشخص نمودن مدیران شرکت و مقام آن ها اعم از مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره
 • ی: لیست افرادی که حق امضا دارند.
 • د: مشخص نمودن بازرسین شرکت بخصوص در شرکت های سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسات شرکت :

 • الف : اصل و کپی تمامی مدارک ثبتی شرکت مشمول اطلاعیه تاسیس
 • ب: کپی آخرین اطلاعیه تغییرات
 • ج: اصل شناسنامه یکی از افرتد دارای سهام ، اولویت با مدیر عامل شرکت
 • چ : تصویر کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید و پس از آن و برابر اصل شده آن در دفاتر اسناد رسمی
 • ه: اصل مهر شرکت
 • ز: موسسه هایی که از تاریخ به ثبت رسیدنشان یک سال گذشته باشد میبایست کپی شناسنامه و کپی کارت ملی کلیه اعضا و افراد دارای سهام ضروری می باشد.
 • ه: درباره تغییرات ورود عضوهای جدید به شرکت، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت ضروری می باشد.
 • ی: با واگذاری سهام برگه دارایی
 • ن: درباره تبدیل نوع شرکت ، امضای اوراق جدید ضروری می باشد.
 • د: درباره زوال شرکت ، خارج شدن از شرکت و یا کاهش سهم افراد دارای سهام یا اعضا، امضا و اثر انگشت به روی وکالتنامه مقارن با حضور آن ها در محل شرکت یا اداره ثبت شرکت ها اجباری است.

مرکز تخصصی ثبت کریم خان ، با بکارگیری از مشاوران توانمند آماده ارائه ی خدماتی از قبیل شرکت های تجاری به شما بزرگواران گرامی می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *