چگونگی به ثبت رساندن شرکت های مخابراتی

چگونگی به ثبت رساندن شرکت های مخابراتی


ثبت شرکت های مخابراتی به چه صورت است؟

شرکت های مخابراتی شرکتهایی هستند که به منظور انتقال و فرستادن علامت ها و نوشته جات و عکس ها، اصوات و هر نوع اطلاعات دیگر ، از طریق سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر شیوه الکترومغناطیس ایجاد می شوند.در این مطلب ثبت کریم خان سعی دارد علاوه بر توضییح در خصوص ثبت شرکت های مخابراتی ،به معرفی این شرکت ها بپردازد.

 

چگونگی به ثبت رساندن شرکت های مخابراتی

شرکت های مخابراتی در حوزه های گوناگونی به فعالیت می پردازند. از جمله:نصب،نگهداری،بهره برداری،فروش،پشتیبانی و اپراتوری کلیه ی خدمات و تجهیزات مخابراتی و واردات وصادرات، تمامی دستگاه های مخابراتی و الکترونیکی مجاز بعد از اخذ مجوزهای مورد نیاز ،مشارکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی،سرمایه گذاری جهت تشکیل ،تاسیس کارخانه ها و موسسات وابسته و همکاری با سازمان های تولیدی،تجاری،خدماتی داخلی و خارجی،انعقاد قرارداد با آن ها و اشخاص حقیقی و حقوقی،فعالیت در حوزه تجاری،خرید،تهیه،تولید،نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و الکترونیکی،تشکیل و دادن نمایندگی در داخل و خارج از کشور نسبت به موضوع فعالیت شرکت،اخذ تسهیلات و اعتبارات و وام به طور ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور،مبادرت به هر نوع فعالیت مجاز دیگر به منظور پیشبرد و اهداف.

مقررات شرکت های مخابراتی

در صورت تمایل به وارد شدن در این قسمت از فعالیت تجاری، پیش از هر چیز لازم است در خصوص ضوابط چگونگی ایجاد این گونه موسسات دارای اطلاعات جامعی باشید.

این مقررات که کلیه ی شرکت های مخابراتی می بایست آن را رعایت نمایند،به شرح ذیل است:

ماده 1- مقصود از ایجاد شرکت های مخابراتی انتقال و فرستادن علامت ها و نوشته جات و عکس ها ،اصوات و هر نوع اطلاعات دیگر از طریق سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر شیوه ی الکترومغناطیسی است.

شبکه های عمومی ،مجموعه ابزار مخابراتی هستند که جهت استعمال مردم تهیه گردیده و یا بعدها تهیه می گردند.

شبکه های اختصاصی مخابرات ، مجموعه ابزار مخابراتی هستند که جهت استعمال مجموعه ها یا موضوعات ویژه ای تهیه گردیده و یا بعدها تهیه می گردند.

ماده 2- بر پایی گسترش،حفظ و بهره برداری از شبکه های مخابرات عمومی و یا آن قسمت از شبکه های خصوصی که با سرمایه موسسسه تأسیس می گردد،تنها در انحصار شرکت مخابرات ایران می باشد.

ماده 3- بخشنامه تشکیل شبکه های خصوصی و ضوابط آن نظیر ،مهلت حق بکارگیری و امور فنی و مالی مرتبط به صادر نمودن مجوز و تمدید آن،از سوی شرکت مخابرات فراهم و بعد از مصوب شدن توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن ،به عمل در می آید.

ماده 4- شرکت های مخابراتی فهرست امکانات مخابراتی،سپرده،ودیعه،حق الاشتراک،اضافه مکالمات و مخارج تغییر محل ابزار مخابراتی مشترکین را فراهم نموده و بعد از مصوب شدن توسط مجمع عمومی آنان ، به عمل در می آید.

تبصره 1: مخارجی که درخواست کنندگان برپایی شبکه های خصوصی و کاربران شبکه های یاد شده می بایست به شرکت مخابرات تأدیه کنند،به وسیله ی این سازمان پیشنهاد که بعد از مصوب شدن در مجمع عمومی ،انجام می گردد.

تبصره 2: موافقت در خصوص قیمت های بین المللی مخابرات،از سوی شرکت پیشنهاد شده و بعد وزیر پست و تلگراف و تلفن آن را به تصویب می رساند.

ماده 5 -موسسه و موسسات تابع ،مطابق ماده 7 قانون مذکور ،شامل بخشودگی یاد شده در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوبه 1347 می باشند و چگونگی اخذ عوارض شهری از سازمان و ابزار مخابراتی عمومی با توافق وزیران کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد گردید.

ماده 6- قسمتی از بهره شرکت که به منظور گسترش جهت سرمایه گذاری بکار برده می شود،شامل بخشودگی مالیات بر درآمد می باشد.

ماده 7- سازمان جهت انجام تکالیف تعیین شده در قانون مذکور ،قادر است با بهره گیری از سرمایه خویش و یا با همکاری با دیگر سازمان های دولتی،شرکتهایی را به صورت شرکت سهامی ایجاد نماید.

ماده 8- شرکت در صورت تصویب هیات وزیران می تواند قسمتی از تکالیف خویش را به سازمان های بخش خصوصی صلاحیت دار بسپارد.

ماده 9-شرکت در صورت مصوب شدن در مجمع عمومی و با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک ها،می تواند از سازمان های داخلی و خارجی وام اخذ نماید.

ماده 10- از زمان مصوب شدن اساسنامه شرکت های مخابراتی ،تمامی لوازم و تاسیسات این شرکت ،متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن می باشد و نیز کلیه ی حقوق،مطالبات،اموال منقول و غیر منقول موسسه سهامی تلفن ایران به این شرکت انتقال می یابد. شرکت های مخابراتی عهده دار دیون،تعهدات شرکت سهامی تلفن ایران و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن می باشند.

ثبت شرکت های مخابراتی

ثبت شرکت های مخابراتی به شیوه سهامی عام و سهامی خاص صورت می پذیرد که با عنایت به تعیین هر کدام از این شرکت ها،لازم است نسبت به دریافت جوازهای ضروری اقدام شود.شایان ذکر است آن گروه از اشخاصی قادرند به منظور ثبت شرکت های مخابراتی عمل کنند که در رشته ی مخابرات یا فناوری اطلاعات فارغ التحصیل شده باشند.جهت ثبت شرکت های مخابراتی به وسیله ی اشخاص دارای شرایط،اساسنامه شرکت در مهلت 3 ماه و از سوی وزارت پست،تلگراف و تلفن تنظیم و به وسیله ی هیات وزیران به تأیید می رسد.

در ادامه ثبت شرکت کریم خان مدارکی را که به منظور ثبت شرکت های مخابراتی مورد نیاز است را ذکر می نماید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مخابراتی

  • دریافت و کامل نمودن فرم تقاضای ثبت شرکت های مخابراتی
  • دریافت 2 برگ درخواست نامه و شرکتنامه شرکت مخابرات
  • فراهم نمودن دو جلد اساسنامه شرکت مخابرات ممهور به مهر شرکت که توسط کلیه ی سهامداران به امضاء رسیده باشد
  • فراهم نمودن دو جلد صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط اعضا ذی صلاح گردیده باشد
  • رونوشت برابر اصل اسناد شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)اعضای هیات مدیره،بازرسان و کلیه ی صاحبان سهام
  • تقدیم معرفی نامه نمایندگان در صورتی که صاحبان سهام و اعضاء هیئت مدیره از بین افراد حقوقی باشند
  • گواهی هیات مدیره افراد حقوقی سهامدار مشعر بر غیر دولتی بودن شرکت مخابرات
  • عکس روزنامه رسمی آگهی تشکیل شرکت مخابرات یا تغییرات نهایی

جهت ثبت شرکت های مخابراتی ،تمامی امور ثبتی خود را به مشاوران ما در ثبت کریم خان بسپارید و به منظور هر گونه مشاوره با همکاران ما 87146 را شماره گیری نمایید .

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *