وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسسین در تشکیل و ثبت شرکت های سهامی


برای تاسیس شرکت سهامی می بایست هیئتی به نام هیئت موسس تشکیل شود.البته لازم به توضیح است در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسسین لازم نیست. فقط شرکت سهامی عام تشکیل آن را ضروری دانسته است. اما در عمل شرکت های سهامی خاص نیز مجمع عمومی موسسین را تشکیل می دهند.

در جلسه مجمع عمومی موسسین و پذیره نویسان حق حضور و حق رای دارند و هر سهم دارای یک رای است. جلسه ، نخست به وسیله یک نفر رییس سنی که از بین حاضران انتخاب می گردد، اداره می شود. سپس به انتخاب هیات رییسه مرکب از یک رییس، یک منشی و دو نفر ناظر اقدام می گردد. انتخاب به اکثریت نسبی به عمل می آید. رییس مجمع و ناظران از بین موسسین و پذیره نویسان انتخاب می گردند ، ولی منشی جلسه ممکن است از بین آن ها نباشد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در ادامه در خصوص وظایف و اختیارات مجمع موسسین سخن می گوید.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسسین

  1. رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به تمامی اوراق سهام و پذیره نویسان
  2. احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و اطمینان از پرداخت حداقل 35 درصد از تعهدات پذیره نویسان
  3. رسیدگی آورده های غیر نقدی و مزایای خواسته شده موسسین
  4. تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم ، اصلاح آن .
  5. انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی البدل ) به تعداد و شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب ( انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود ) . چون جهت انجام ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بوده و اسامی و مشخصات و اعلام قبولی اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جز مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت ارائه شود ، ناچاراٌ باید انتخاب آن ها به وسیله مجمع عمومی موسسین انجام می پذیرد.
  6. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ، در آن انتشار می یابد.

براساس تبصره ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه ، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده ، در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که از جانب ” وزارت فرهنگ و ارشاد ” تعیین می شود ، درج و نشر خواهد شد.
براساس ماده 74 لایحه قانونی ، مجمع عمومی موسسین ، ابتدا به گزارش موسسین شرکت رسیدگی و در صورت لزوم آن را به تصویب می رساند. سپس ضمن احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم به اقدام به تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم به اصلاح آن نماید. سرانجام مجمع ذکر شده، اولین مدیران و بازرسان یا بازرس شرکت را انتخاب و روزنامه کثیرالانتشاری برای آگهی های بعدی شرکت تعیین می کند.

براساس ماده 57 لایحه قانونی حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسسین عبارت است از :

  • در دعوت اول ، حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد داشته باشند.
  • در دعوت دوم ، در صورتی که در نخستین دعوت نصاب ذکر شده حاصل نشد ، موسسین برای بار دوم مجمع عمومی را دعوت می کنند؛ به شرط اینکه حداقل 20 روز قبل از انعقاد مجمع ، آگهی دعوت آن با ذکر دستور جلسه قبل و نتیجه دعوت اول در روزنامه کثیرالانتشار که در اعلامیه پذیره نویسی تعیین شده است ، منتشر گردد. در این مجمع حضور لااقل 3/1 سرمایه شرکت اجباری است.
  • در دعوت سوم ، در صورتی که در سومین دعوت اکثریت لازم ( صاحبان ثلث سرمایه شرکت ) در مجمع سومی حاضر نشدند ، موسسین میبایست عدم تشکیل شرکت را اعلام کنند.

در هر یک از مجامع فوق تمامی تصمیمات میبایست به اکثریت 3/2 رای حاضر در جلسه گرفته شود. یکی از ویژگی های شرکت ها این است که شرکاء قصد مشارکت داشته باشند. در شرکتی که با سه دعوت حاضر نشود ، بهتر است آن شرکت تشکیل نشود. اما در صورتی که حتی یک نفر وارد شود و این یک نفر صاحب ثلث سرمایه شرکت باشد ، شرکت تشکیل می شود. بنابراین در حد نصاب ، اکثریت رای مهم خواهد بود.

در واقع منظور حضور اشخاصی می باشد که سرمایه شرکت را متعهد کرده باشند. پذیره نویس به عنوان تعهد کننده سهام و موسسین هم جزء متعهدان سهام می باشند.

براساس تبصره ماده 75، در مجمع عمومی موسسین هر سهم دارای یک رای دارد. یعنی هر سهم بیش از یک رای ندارد و هیچ شخصی را هم نمی توان از حضور در مجمع بازداشت.در مجمع عمومی عادی و فوق العاده ، قانونگذار این تبصره را مقرر نکرده و این سبب تخلفاتی در اساسنامه می گردد. در فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده هم هر سهم یک رای دارد.البته ممکن است سهم تجزیه شده باشد و صاحبان سهم ترتیبی اتخاذ کرده باشند ، که این سهم به اجزاء کوچکتری تقسیم شود. اما اشخاصی که سهم دارند ، همه با هم یک رای دارند. لازم به توضیح است که در عمل ، در شرکت ها سهام تجزیه نمی گردد.

یکی از کارهایی که مجمع عمومی موسسین باید انجام دهد ، تقویم آورده های غیر نقدی است. قانون گذار در مواد 76، 77 و 78 لایحه قانونی تقویم واقعی سرمایه غیر نقد شرکت و بررسی مزایایی که موسسین برای خود در نظر گرفته اند ، پیش بینی نموده است.

براساس ماده 76،هر گاه یک یا چند نفر از موسسین دارای آورده غیر نقدی باشند ، موسسین میبایست پیش از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسسین ، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در خصوص ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیارات مجمع عمومی موسسین قرار دهند. در صورتی که موسسین برای خود مزایایی خواسته باشند ، میبایست توجیه آن به ضمیمه گزارش ذکر شده به مجمع موسسین ارائه می شود.

براساس ماده 77 ، صاحبان آورده غیر نقدی و همچنین افرادی که مزایای خاصی برای خود درخواست کرده اند به هنگام رسیدگی مجمع موسسین به گزارش مربوط به موارد ذکر شده ، حق رای ندارند.

براساس ماده 78، مجمع عمومی موسسین نمی تواند آورده های غیر نقد را بیشتر از مبلغ ارزیابی شده از جانب کارشناس رسمی وزارت دادگستری ، مورد قبول واقع شده است.زیرا اموال شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران است. بنابراین ، میبایست جهت حفظ حقوق طلب کاران ، آورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری ارائه گردد.البته دارایی و اموال غیر نقدی به کمتر از نظر کارشناس رسمی دادگستری می تواند ارائه گردد اما بیش از آن نه.

اگر آورده غیر نقدی کمتر از نظر کارشناس رسمی دادگستری ارائه شود در آن صورت فردی که مال او به کم تقویم شده می تواند مابه التفاوت را بدهد و سهم را بگیرد و یا می توان اموال را پس بگیرد. هم چنین می توان به اندازه ای که اموال کم ارائه شده ، از تعداد سهام پذیره نویس کم کرد. در آن حالت ، چنانچه شرکت تشکیل می شود که این بقیه سهام خریداری یا تعهد کرده باشند.

براساس ماده 81 ، قانون گذار صراحتاَ اعلام می کند، در صورتی که تمامی سهام شرکت تعهد نشده باشد ، شرکت تشکیل نمی شود . در این صورت دیگر پذیره نویسان می توانند به شرکت مراجعه نموده و پول خود را پس بگیرند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *