Rate this post

تعریف هزینه ی ثبت شرکت 

هزینه ی ثبت شرکت عبارت است از سرمایه ابتدایی جهت تاسیس و ثبت هر یک از انواع شرکت ها.همانگونه که در مقالات پیشین شرکت ثبت کریم خان گفتیم برای ثبت هر یک از شرکت ها هزینه ای مد نظر است که در این مقاله به آن می پردازیم.

 

هزینه ی ثبت شرکت

سرمایه اولیه شرکت سهامی عام

حداقل سرمایه در هنگام تاسیس شرکت های سهامی عام و در واقع هزینه ی ثبت در شرکتها پنج میلیون ریال می باشد.چنانچه سرمایه شرکت پس از تشکیل به هر دلیلی از میزان حداقل یاد شده کمتر گردد، می بایست طی یک سال به منظور افزایش سرمایه تا مقدار حداقل تعیین شده اقدام نمایند یا شرکت به گونه ی دیگر از انواع شرکت های تجاری در قانون تجارت تبدیل کنند.در غیر این صورت هر ذینفع قادر است انحلال شرکت را از دادگاه ذی صلاح تقاضا نماید.

جهت تشکیل شرکت های سهامی عام لازم است موسسان حداقل ۲۰% سرمایه ی شرکت را متعهد شده و حداقل ۳۵% مبلغ تعهد گردیده را نزد حسابی به نام «شرکت در شرف تاًسیس» در یکی از بانک ها پرداخت کنند.بدین صورت شرکتی که به عنوان مثال با ۵ میلیون ریال تشکیل می گردد می بایست ۳۵۰ هزار ریال به صوت نقدی سپرده و بعد آگهی جهت فراخوانی دیگران منتشر نماید.امکان دارد بخشی از تعهد موسسان به صورت آورده های غیر نقدی باشد که در این حالت لازم است عین آن با اسناد مالکیت نزد همان بانکی کهجهت تادیه وجوه نقدی افتتاح حساب گردیده است ،پرداخت شود.

سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص و هزینه ی ثبت در زمان تاسیس یک میلیون ریال می باشد.چنانچه به دلایلی سرمایه ی شرکت کاهش یابد می بایست شرکاء طی یک سال نسبت به جبران آن اقدام نمایند .وگرنه شرکت را به گونه دیگری از شرکت ها مانند شرکت با مسئولیت محدود یا تضامنی تغییر دهند.به منظور ثبت شرکت سهامی خاص تنها ارائه اظهارنامه به انضمام اساسنامه که توسط تمامی صاحبان سهام امضاء گردیده باشد و برگه ای حاکی از تعهد تمامی سهام و گواهی بانکی مبنی بر پرداخت بخش تادیه شده ی آن که نمی بایست از ۳۵% کلیه ی تعهد کمتر باشد ،ضمن تقدیم صورتجلسه ی عمومی موسسان مشعر بر انتخاب مدیران و بازرسین شرکت مکفی خواهد بود.

سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود

در ماده ی اصلاح قانون تجارت،مصوبه سال ۱۳۸۴ هیات وزیران، جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، میزان حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.

سرمایه اولیه شرکت تضامنی

مطابق ماده ی اصلاح قانون تجارت،مصوبه سال ۱۳۸۴ هیات وزیران، میزان حداقل سرمایه ای جهت تاسیس شرکت تضامنی پیش بینی نگردیده است.سرمایه این نوع از شرکت می تواند به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد.شرکت تضامنی هنگامی تاسیس می گردد که کلیه سرمایه نقدی آورده و سرمایه غیرنقدی هم تقدیم گردیده باشد.

سرمایه اولیه شرکت تعاونی

میزان حداقل سرمایه اولیه در شرکت های تعاونی عام و خاص به ترتیب ۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰ریال و ۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ ریال می باشد.

مطابق قوانین وزارت تعاون ،سرمایه ی تامین یا تعهد شده از سوی اعضا در مرحله تشکیل شرکت ، نمی بایست از ۵۱ % کل سرمایه کمتر باشد .هر شرکت تعاونی هنگامی تاسیس و ثبت می شود که لااقل یک سوم سرمایه ی آن پرداخت شده و چنانچه به شکل نقدی و جنسی باشد ،ارائه و تسلیم گردیده باشد.اعضای تعاونی هم موظف می باشند وجه تادیه نشده ی سهم خویش را طی مهلت تعیین شده در اساسنامه پرداخت کنند.

هزینه ی ثبت :این هزینه بابر هزینه فسخ نمودن رسید سرمایه است که متناسب با مقدار سرمایه های گوناگون متغیر می باشد.

دیگر هزینه ی ثبت شرکت به شرح ذیل است:

هزینه های مرتبط با اساسنامه و درخواست نامه و شرکت نامه؛هزینه های مرتبط با انتخاب نام؛هزینه پاکت و پوشه و ارسال پستی اسناد به اداره ثبت شرکت ها؛هزینه ی نشر در روزنامه بومی و روزنامه رسمی و هزینه های مرتبط با دریافت کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجاری و تشکیل پرونده ی مالیاتی بعداز ثبت شرکت

وفق ماده ۲۰ تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی،هزینه های مرتبط با ثبت شرکت،موسسه و تغییرات آن و نیز ثبت علائم و نامهای تجاری و صنعتی و اختراعات و شکل ها و ترسیمات صنعتی و همچنین ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی طبق آیین نامه ای که به وسیله ی سازمان هر منطقه فراهم می گردد، اخذ می شود.

مجموعه تخصصی ثبت شرکت کریم خان مفتخر است تا کلیه خدمات ثبتی خویش را در زمینه ی ثبت شرکت،ثبت تغییرات شرکت ،ثبت برد،ثبت اختراع،اخذ کارت بازرگانی،اخذ کد اقتصادی ، هزینه ی ثبت شرکت و … را به شما عزیزان ارائه نماید.شماره تماس ۸۷۱۴۶

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *