نمونه های عملی ثبت موسسات غیر تجاری

نمونه های عملی ثبت موسسات غیر تجاری


موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله نمونه های عملی ثبت موسسات غیر تجاری را در اختیار شما قرار دهد.

نمونه های عملی ثبت موسسات غیر تجاری

 

اساس نامه ثبت موسسات

ماده 1 – اسم و نوع موسسه :
ماده 2- موضوع موسسه :
ماده 3- مرکز اصلی موسسه و نشانی کامل آن :
ماده 4- مبدا تشکیل موسسه و مدت آن :
ماده 5- سرمایه موسسه :
ماده 6- تابعیت موسسه :
ماده 7- لیست موسسین و مشخصات و محل اقامت هر یک و میزان سرمایه آن ها :

ماده 8- هیچ کدام از اعضاء موسسه وظیفه ی انتقال تمام و یا بخشی از دارایی و حقوق خود را که در این موسسه را دارد به دیگران نخواهد داشت ، مگر این که رضایت و موافقت دارندگان لااقل ….. سرمایه موسسه جلب شود و انتقال صورت نخواهد گرفت مگر طبق سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا با تنظیم صورت جلسه و ثبت آن در ثبت شرکت ها .

ماده 9- مدیران موسسه و اختیارات آن ها و دارندگان حق امضاء در موسسه به ترتیب زیر می باشد :

ماده 10- ……………… موسسه ، نماینده قانونی موسسه می باشد و می تواند در تمامی امور موسسه مداخله وعمل نماید به خصوص در موارد زیر :

 • الف- انجام تمامی امور موسسه از هر جهت و هر گونه
 • ب- گشایش حساب جاری و ثابت در بانک ها و بنگاه ها و غیره
 • ج- تحصیل هر نوع اعتبار
 • د- همکاری با شرکت های دیگر و موسسات و شرکت های مشابه که زمینه ی فعالیت آن ها یکسان باشد.
 • ه- عقد هرنوع قرارداد با افراد و بانک ها و شرکت ها و غیره با ذکر هر نوع پاداش و حقوق برای آن ها
 • ز- انتخاب وکیل با حق وکالت در توکیل و دادن اختیارات لازم به نامبرده و عزل آن
 • ح- مراجعه به ادارات و دوایر دولتی و بانک ها و گمرکات و هویت های حقیقی و حقوقی دیگر برای انجام تمامی اموری که مرتبط به این موسسه می باشد .
 • ط- هر تصمیمی را که ………موسسه برای انجام تمامی اموری که مربوط به توسعه هدف و منظور موسسه لازم و مقتضی باشد و به …………لحاظ گردد دارای اعتبار و قابل اجرا می باشد .

ماده 11- ……….. می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و حق امضاء خود را براساس وکالت نامه رسمی به عضو دیگر موسسه و یا اشخاص ثالث واگذار کند و در وکالت نامه مزبور می بایست حدود و اختیارات وکیل به طور روشن و صریح ذکر گردد .

ماده 12- ………….. انحلال موسسه : منحل شدن موسسه با رضایت و به تصویب عده ای از افراد که دارای اکثریت عددی بوده و نیز حداقل دارای 55% کل دارایی موسسه باشند به عمل خواهد آمد و مجمع عمومی که رای به منحل شدن موسسه داد یک یا چند نفر از بین اعضاء و یا از خارج به سمت مدیر تصفیه انتخاب می شوند .
ماده 13-…………….هر نوع تغییری در موارد این اساس نامه از جمله کم کردن یا زیاد کردن دارایی موسسه ، ورود و خروج اعضاء موسسه ، اصلاح یا الحاقی نسبت به مفاد اساس نامه ، انتخاب اعضاء موسسه و بالاخره تمامی تصمیم های لازم برای تغییر و تبدیل مواد اساس نامه می بایست با رضایت ………… باشد.

ماده 14- ………….. تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده طبق دعوت هر یک از مدیران موسسه به وسیله ارسال نامه کتبی انجام خواهد شد و فاصله بین تاریخ دعوت تا روز تشکیل جلسه حدااقل ده روز و در صورت حضور تمامی اعضاء در جلسه احتیاجی به دعوت مزبور نیست و مجمع می تواند نسبت به اتخاذ تصمیم های لازم عمل کند .

ماده 15- ……….. اختلاف های حاصله بین اعضاء موسسه به وسیله داوری برطرف می شود.

ماده 16-…………در سایر موضوعاتی که در این اساس نامه ذکر نشده است طبق مقررات قانونی تجارت آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 انجام خواهد شد.

صورت جلسه مجمع عمومی موسسه

در ساعت ده صبح روز …………….. اولین جلسه موسسین با حضور تمامی اعضاء موسس امضاء کنندگان ذیل در آدرس موسسه تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 1. اساسنامه موسسه مشتمل بر 15 ماده تصویب و به امضاء رسید.
 2. مدیران و دارندگان حق امضاء موسسه بر طبق 7 اساس نامه تعیین شدند.
 3. تقاضانامه چاپی مرتبط با ثبت موسسه نیز امضاء شد.
 4. سرمایه موسسه در تحویل و اختیار ….. موسسه قرار گرفت.
 5.  ……………. با امضاء ذیل این صورت جلسه دریافت آن را اعلام می دارد.
 6. تمامی افراد موسس با امضاء ذیل صورت جلسه ، قبولی سمت نمودند.
 7. …………. به وکالت و اختیار تام و تمام داده شد که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این موسسه عمل و ذیل ثبت دفاتر را امضاء کند.
  جلسه در ساعت 12 ظهر همان روز به پایان رسید و این صورت جلسه به امضاء تمامی افراد موسس به شرح ذیل رسید :
  1-. …………………………… 2- …………………………………..

صورت جلسه مجمع عمومی شریک ها و موسسین

جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین شرکت …………….. با مسئولیت محدود
در ساعت 10 صبح روز ……………………. اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین شرکت ذکرشده با حضور تمامی شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیم های زیر با اتفاق آراء تصویب خواهد شد:

 1. اساسنامه شرکت مشتمل بر 24 ماده تنظیم و به تصویب تمامی شریک ها رسید.
 2. اظهارنامه و شرکت نامه رسمی شرکت نیز امضاء شد.
 3. جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای انجام شد و در نتیجه :
  امضای تمامی اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک – سفته – بروات – قراردادها با امضاء ………………همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
 4. هر یک از اعضاء هیات مدیره با امضاء زیر این صورت جلسه سمت خود را قبول کردند.
 5. مبلغ ……………. ریال دارایی شرکت که از طرف تمامی شریک ها پرداخت شده تحویل و در اختیار ……………. شرکت قرار گرفت و …………… با امضاء ذیل این صورت جلسه دریافت آن را اعلام می دارد .
 6. به ………….. وکالت و اختیار تام داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و هزینه آگهی های مربوط ذیل ثبت دفاتر مربوطه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.

چون موضوع دیگری برای بحث نبود جلسه در ساعت …………….. همان روزپایان یافت .

امضاء شرکاء

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *