امتیاز به این مطلب

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این بخش نمونه ای از صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیات مدیره را به شما ارائه می دهد.

نام شرکت : …………………..سهامی خاص
شماره ثبت : ………………………………
هیات مدیره شرکت …………………….. سهامی خاص در مورخ …………………… ساعت …………….. روز …………………… با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ و انتقالات ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

  1. آقای / خانم ……………….. با واگذاری کلیه سهام خود ( یا تعداد ………….. سهام ) به آقای / خانم ……………… فرزند ………………….. متولد ……………….. به شماره شناسنامه ……………… به آدرس ………………………………………………………… از شرکت خارج شد.
  2. آقای / خانم …………………… با واگذاری تعداد ……………….. سهم خود به آقای / خانم …………. فرزند …………………. متولد ……………………………. به شماره شناسنامه …………………. به آدرس ………………………………………… سهام خود را از تعداد ……………….. سهم به تعداد ……………………سهم کاهش داد.

امضای اعضای هیات مدیره :
امضای فروشنده سهم یا سهام :
امضای خریدار سهم یا سهام :

 

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)

  1. تشکیل جلسه هیات مدیره
  2. تنظیم صورتجلسه که توسط هیئت مدیره ، خریداران و فروشندگان سهام امضا شده باشد.
  3. فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
  4. برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
  5. فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

مدارک پس از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،به اداره ثبت شرکت ها ارائه خواهد شد.

تذکر: در صورتی که جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،میبایست مفاد اساسنامه درباره حدنصاب الزاماٌ بایستی رعایت شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *