نصاب رسمی تشکیل جلسات در مجمع عمومی فوق العاده


مجمع عمومی فوق العاده به کارهای مهم و حیاتی در شرکت سهامی رسیدگی می نماید. زمانی که در طول آن امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد از زمان تشکیل تا انحلال شرکت است.

طبق مستندات قانونی وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

 1. کاهش سرمایه ( در اثر زیان های وارده ماده 65 لایحه یا برای مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در مدت زمان در اساسنامه ( ماده 33 لایحه )
 2. تصویب ایجاد سهام ممتاز ( تبصره 2 ماده 24)
 3. تغییر در حقوق و امتیازات سهام ممتاز ( ذیل ماده 42 لایحه )
 4. تبدیل سهام ( بانام به بی نام و بالعکس) ( ماده 43 به بعد لایحه )
 5. انتشار اوراق قرضه ( مواد 55، 56 لایحه قانونی تجارت ) .
 6. سپردن یا تبدیل ورقه قرضه به سهام ( بند 9 ماده 60 و مواد 71، 69، 65،61 لایحه )
 7. افزایش سرمایه شرکت ( مواد 55 و 56 لایحه ).
 8. تصویب تغییر در سرمایه ( ماده 83 لایحه )
 9. تصویب تغییر در مواد اساسنامه ( ماده 83 لایحه )
 10. تصویب انحلال شرکت قبل از موعد ( ماده 83 لایحه قانونی ) یا در اثر زیان های وارده ( ماده 141 لایحه ).
 11. تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام ( ماده 278 و 287).

لازم به ذکر است، ثبت تغییرات شرکت ها مشروط به تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی می باشد.این تغییرات در صورتی امکان پذیر می باشد که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره تصویب نشده بود.

ثبت کریم خان در ادامه قصد دارد در خصوص نصاب رسمی تشکیل جلسات در مجمع عمومی فوق العاده صحبت می کند.

نصاب رسمی تشکیل جلسات در مجمع عمومی فوق العاده

براساس ماده 84 لایحه ، در مجمع عمومی فوق العاده میبایست دارندگان بیش از نصف سهامی که مجاز به رای می باشند حضور می یابد. بعنوان مثال در صورتی که صد سهم موجود است ، میبایست دارندگان 51 واحد از سهام حضور می یابند. مقصود از دارندگان بیش از نصف سهام ، نصاب سرمایه ای می باشد نه عددی.در صورتی در اولین دعوت ، اکثریت مذکور حاصل نشد در دعوت دوم، حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که مجاز به رای می باشند ، الزامی می باشد. جلسه دوم به شرطی رسمیت پیدا می کند که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر گردد.

نکته : مجمع عمومی فوق العاده تنها تا دو نوبت دعوت می گردد اما مجمع عمومی موسس تا سه نوبت قابل دعوت می باشد. در صورتی که در دعوت دوم مجمع عمومی فوق العاده اکثریت یاد شده حاصل نشد سهامداران برای بار سوم دعوت نمی شوند بلکه مجدداَ از نو و با نصاب جلسه اول باید دعوت شوند.

نصاب رسمیت جلسات

 • دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.
 • دعوت دوم : بیش از یک سوم سرمایه که حق رای دارند.

نصاب تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده

براساس ماده 85 لایحه ، تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده مانند مجمع عمومی موسس همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی خواهد بود و به عنوان مثال در صورتی 60 رای در مجمع عمومی فوق العاده حاضر باشد برای تصویب دستور جلسه به حداقل 40 رای نیاز داریم .

در صورتی که موضوع جلسه مجمع عمومی فوق العاده دو موضوع ذیل باشد، اتفاق آرا نیاز است :

 1. تغییر تابعیت شرکت
 2. افزایش سرمایه بواسطه افزایش مبلغ اسمی سهم ، چنانچه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *