مراحل و نحوه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکای آن فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود، بدون اینکه سرمایه شان به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. در نام شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید گردد و همچنین نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد ، در غیر اینصورت شریکی که نامش در نام شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. اگر قصد دارید به ثبت شرکت با مسئولیت محدود بپردازید در ادامه این مطلب با ثبت شرکت کریمخان همراه باشید.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :

• شرایط ماهوی

 1. رضایت و اهلیت
 2. موضوع شرکت و میزان سرمایه
 3. تعداد شرکاء و سهم الشرکه
 4. نام شرکت و مدت آن

• شرایط شکلی

 1. لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن
 2. وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن

• مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل شرکت

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود نیازمند شرایطی می باشد که به آن ها اشاره نمودیم، جهت آگاهی بیشتر در رابطه با هریک از موارد مذکور در ادامه با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

رضایت و اهلیت

در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضاء می گردد،مانند سایر شرکت ها، رضایت شرکاء باید بدون عیوبی از قبیل اشتباه، اکراه یا پنهان کاری باشد،در حقیقت قرارداد یا شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود باید با اراده ی آزاد خود شرکا امضاء گردد. برای پاسخ به این سوال که آیا محجورین نیز می توانند شریک شرکت با مسئولیت محدود شوند باید گفت بر اساس ماده (1212ق.م ) اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بدون اثر می باشد. به این ترتیب شخصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است قادر نخواهد بود هیچ نوع اعمال حقوقی انجام دهد، اما بر اساس قسمت دوم ماده (1212 ق.م) و ماده 85 و 86 قانون امور حسبی، صغیر ممیز قادر است با اجازه ولی یا قیم، اموال و منافعی را که با تلاش خودش بدست آورده است اداره نماید. همچنین در صورتی که ولی یا قیم وی مقتضی بداند به نامبرده اجازه اشتغال به کار یا پیشه داده می شود. به این ترتیب شخص مذکور می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود، اما سایر محجورین فقط می توانند توسط نماینده قانونی خود شریک شرکت با مسئولیت محدود گردند.

موضوع شرکت و میزان سرمایه

هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می بایست موضوع شرکت در شرکتنامه قید شود و لازم است که این موضوع طبق ماده 190 ق.م مشروع باشد. لازم به ذکر است که موضوع شرکت باید معلوم و معین بوده و مالیت داشته باشد و همچنین دارای منفعت عقلایی باشد. در قانون برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود حداقلی تعیین نشده است ، فقط اشاره شده که شرکت با مسئولیت محدود هنگامی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی آن پرداخت و سرمایه غیر نقدی هم تقویم و تسلیم شده باشد و در شرکت نامه قید شود و همچنین شرکا نسبت به قیمت مزبور در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

تعداد شرکاء و سهم الشرکه

بر اساس ماده 94 قانون تجارت ، حداقل شرکاء شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر مشخص شده است اما قانونگذار برای شرکاء حداکثر پیش بینی نکرده است. در صورتی که شرکت با مسئولیت محدودی با حداقل 2 نفر تشکیل شود و یکی از شرکاء پس از تشکیل شرکت سهم خود را به دیگری انتقال دهد، شرکت می تواند با یک شریک به بقای خود ادامه دهد یا نمی تواند؟ در قانون تجارت ایران برای این سوال پاسخی وجود ندارد، اما در قانون تجارت فرانسه آمده است ، در صورتی که سهام شرکتی به علت انتقال یا ارث و غیره در دست یک نفر جمع شود، این امر باعث انحلال شرکت نمی شود اما هر کسی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه خواست نماید مگر آنکه شریک منحصر به فرد طی یک سال وضعیت خود را از لحاظ تعداد شرکاء با آنچه که در قانون تعیین شده است تطبیق دهد.

نام شرکت و مدت آن

الزامیست که در نام شرکت عبارت ” با مسئولیت محدود ” قید گردد، در غیر اینصورت شرکت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود.

همچنین نام شرکت نباید متضمن نام هیچ کدام از شرکاء باشد، در صورتی که شریک نام خود را به دنبال نام شرکت قید کند، در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد بود. در قانون تجارت ایران در رابطه با مدت شرکت با مسئولیت محدود ذکری به عمل نیاورده است و معمولا شرکاء در هنگام تشکیل شرکت، مدت آن را نامحدود مشخص می کنند.

در صورت نیاز به مشاوره و پیشنهاد جهت انتخاب نام برای شرکت خود ،با کارشناسان با تجربه ما در ثبت شرکت کریم خان در ارتباط باشید.

لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن

در قانون تجارت ایران، در ارتباط با لزوم تنظیم شرکتنامه بیان صریحی وجود ندارد،اما با توجه به ماده (97 ق.ت) ملاحظه می شود که لازم است موسسین شرکت بین خود شرکتنامه ای تنظیم نموده و آن را امضاء نمایند. برای شرکت با مسئولیت محدود، علاوه بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه نیز ضروری می باشد،زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و همچنین روابط بین خود را در آن منعکس نمایند. بر اساس بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید مطابق با سند رسمی تنظیم شوند.از سوی دیگر بر اساس ماده 1 نظامنامه قانون تجارت، شرکت های تجاری باید مطابق با شرکتنامه رسمی تشکیل گردند طبق ماده (197 ق.ت) طی ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه ی شرکتنامه و منضمات آن مطابق با نظامنامه وزارت عدلیه آگهی خواهد شد و همچنین بر اساس ماده (196 ق.ت) که بیان نموده : ” اسناد و مدارک و نوشتجاتی که جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می گردد “. ثبت شرکت کریم خان بهترین مشاور و راهنمای متقاضیان گرامی جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن

مطابق با اصل تفکیک و تنجیز شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و سهامداران، تا زمانی که شرکت با مسئولیت محدود تشکیل نشده و شخصیت حقوقی پیدا نکرده است،نمی تواند با اشخاص ثالث قرارداد تنظیم نموده و دارای حقوق و تعهدات شود. اگر قبل از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، موسسین به حساب شرکت در برابر اشخاص ثالث تعهداتی ذهند، آیا شرکت پس از تشکیل در مقابل آن ها پاسخگو می باشد یا خیر؟ باید بگوییم که قانون تجارت در این زمینه پاسخی ارائه نکرده است اما به نظر می رسد موسسین جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث که قبل از تشکیل شرکت با موسسین قرارداد تنظیم کرده اند و همچنین نسبت به تمام اعمال و اقداماتی که جهت تاسیس و به ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی داشته باشند.

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل شرکت

در رابطه با مسئولیت مدنی موسسین نسبت به اشخاصی که از تاسیس شرکت ضرر نموده اند لازم است به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدنی توجه نمود. مطابق با مواد 100 و 101 قانون تجارت، چنانچه شرکت با مسئولیت محدود برخلاف مواد 96 و 97 (تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده های غیر نقدی) تاسیس شده باشد ، شرکت مذکور باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. در صورتی که حکم بطلان شرکت همانگونه که در بالا به آن اشاره شد صادر شود، شرکایی که بطلان شرکت مستند بر عمل آن ها می باشد و همچنین هیات ناظران و مدیرانی که در حین حدوث موجب بطلان،در سمت خود باقی بوده اند و به وظایف خود عمل ننموده باشند، به صورت تضامنی مسئول هستند. مرور زمان دعوی ناشی از این امر به مدت 10 سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است. بر اساس مقررات خاص قانون مدنی در صورتی که موسسین شرکت با مسئولیت محدود در تاسیس شرکت از مقررات قانونی یا اساسنامه مربوط به آن تخلف کنند و شرکاء و یا اشخاص ثالث به دلیل این تخلف ضرر و زیانی متحمل شوند، هر ذینفع می تواند به وسیله ی مقررات عام پیش بینی شده در رابطه با مسئولیت مدنی و در دادگاه صلاحیت دار طرح دعوی نماید.

از نظر مسئولیت جزایی ، موسسین شرکت ها و مدیرانی که بر خلاف آنچه که باید پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید به اداره ثبت شرکت ها بدهند اظهار نمایند، کلاهبردار محسوب می شوند و بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات خواهند شد. ثبت شرکت کریمخان در ادامه این متن مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود را بیان نموده است.

مدارک مورد نیاز برای شرکت با مسئولیت محدود :

 1. کارت ملی برابر اصل تمام سهامداران شرکت (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد)
 2. کپی برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
 3. تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط تمام سهامداران شرکت(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند)
 4. شرکتنامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط تمام سهامداران شرکت
 5. اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط تمام سهامداران شرکت
 6. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد
 7. اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
 8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 9. معرفی نامه نمایندگان،در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه ی تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 10. گواهی عدم سوء پیشینه برای تمام اعضا
 11. ارائه ی مجوز در صورت نیاز بر مبنای تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

در صورتی که در هر یک از مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود، ابهام و یا سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت کریمخان تماس حاصل نمایید. همکاران ما در این مرکز می توانند از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی نمایند.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

1- در این مرحله لازم است تمامی مدارکی که جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود مورد نیاز می باشد و در بالا به آن ها اشاره نمودیم تهیه نمایید.

2- به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نموده و اطلاعات درخواستی نظیر نوع شرکت،سرمایه ی شرکت و اعضای شرکت را تکمیل نمایید.

3- با درج اطلاعات،5 نام را برای شرکت به ترتیب اولویت انتخاب نمایید. دقت داشته باشید که نام های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد :

 • دارای معنا و مفهوم باشد.
 • با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
 • سابقه ثبت نداشته باشد.

4- سپس کارشناس حقوقی به ترتیب اولویت شما با یکی از نام های انتحابی موافقت خواهد نمود و به بررسی سایر اطلاعات درج شده در سامانه می پردازد. در صورتی که اطلاعات دارای نقص باشد در سامانه برای شما ابلاغیه ای جهت رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورتی که اطلاعات شما بدون نقص باشد ، آن را تایید می کند.

5- پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخه های اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.

6- پس از تکمیل فرم ها و ارسال آن ها به اداره ی ثبت شرکت ها در صورتی که صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغیه ی رفع نقص ارسال می گردد و باید اقدام به رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت طی ابلاغیه ای دلایل رد صورتجلسه به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام کنید.

7- مسئول اداره پس از پذیرش مدارک ، دستور ثبت شرکت را در دفتر ثبت شرکت ها صادر می کند و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص به ثبت می رسند. مسئول دفتر اقدام به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می کند . سپس کارت شناسایی متقاضیان ثبت شرکت را اخذ نموده و آن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه تطبیق می دهد. از دیگر اقدامات مسئول دفتر ، احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است و همچنین نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت می باشد. سپس مسئول دفتر، تشکیل پرونده می دهد و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا گواهی می کند. پس از ثبت شرکت، متصدی ثبت باید نسخه دوم تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ی ثبت، امضاء و به مهر اداره ی ثبت ممهور نموده و به متقاضی تحویل دهد، لازم به ذکر است که این سند ” سند ثبت شرکت ” محسوب می شود. ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده بهترین خدمات ثبتی در کوتاهترین مدت به متقاضیان ثبت شرکت می باشد.

8- مرحله ی آخر درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد. مطابق با ماده 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ی 197 قانون تجارت طی مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، لازم است خلاصه ی شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت و به هزینه خود شرکت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر گردد.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود نیازمند شرایطی می باشد که در این مطلب به طور کامل به آن ها اشاره شده است ، ثبت شرکت کریم خان متشکل از کادری با تجربه و افرادی کارشناس و مسئول در زمینه خدمات ثبتی و حقوقی همانند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کنار شما می باشد.

راهنمای ثبت شرکت

آدرس شرکت با مسئولیت محدودآدرس شرکت با مسولیت محدودآموزش ثبت شرکت با مسئولیت محدود اینترنتیاطلاعات در مورد شرکت با مسئولیت محدودپاورپوینت شرکت با مسئولیت محدودپیگیری ثبت شرکت با مسئولیت محدودتاسیس شرکت با مسئولیت محدودتبدیل شرکت با مسئولیت محدود به تعاونیتبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاصتصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدودتغییرات شرکت با مسئولیت محدودثبت شرکت با مسئولیت محدود ارزانثبت شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدودثبت نام شرکت با مسئولیت محدودچگونه شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنیمچگونه شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنیم چگونه شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنیمراهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدودراهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود از طریق اینترنتراهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود اینترنتیراهنمای شرکت با مسئولیت محدودشرکت با مسئولیت محدودشرکت با مسئولیت محدود اساسنامهشرکت با مسئولیت محدود به زبان سادهشرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاصشرکت با مسئولیت محدود چه شرکتی استشرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارتشرکت با مسئولیت محدود یا سهامی خاصشرکت پیمانکاری با مسئولیت محدودشرکت تضامنی با مسئولیت محدودطریقه ثبت شرکت با مسئولیت محدودطریقه نوشتن اساسنامه شرکت با مسئولیت محدودفرم تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدودقوانین مربوط به شرکت با مسئولیت محدودقوانین مربوط به شرکت با مسولیت محدودمدارک جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدودمدارک لازم برای شرکت با مسئولیت محدودمدارک لازم ثبت شرکت با مسئولیت محدودمدارک لازم جهت پذیرش شرکت با مسئولیت محدودنحوه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدودنمونه پر شده اساسنامه شرکت با مسئولیت محدودنمونه پر شده تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *