موسسین شرکت های سهامی چه کسانی هستند ؟


ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص موسسین شرکت های سهامی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.مطابق ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 : ” سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم بندی شده و وظایف دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد” ،بنابراین سرمایه در شرکت سهامی و مبلغ اسمی و همچنین تحلیل آن به قسمت های مساوی تقسیم شده است.

ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت : ” شرکت سهامی به دو گونه تقسیم بندی می شود :
اول – شرکت های سهامی عام که بنیان گذاران آن ها بخشی از سرمایه شرکت را به وسیله فروش سهام به مردم فراهم می نمایند.
دوم- شرکت های سهامی خاص که کلیه سرمایه آن ها در زمان تشکیل فقط به وسیله بنیان گذاران فراهم می گردد.

موسسین شرکت های سهامی

در لایحه اصلاحی قانون تجارت ،کلمه موسس بی اندازه به کاررفته است .علاوه بر آن،وظیفه ای که موسسین در تشکیل شرکت ها ارائه می نمایند، برخی برتری ها،مسئولیت ها و بخصوص دو دسته سرمایه گذار در تشکیل شرکت سهامی عام، یعنی موسسین و پذیره نویسان ، وصف موسسین و تجزیه جایگاه آنان از پذیره نویسان الزامی می باشد.

در شرکت سهامی عام ،دو معنی از کلمه موسس حاصل می گردد.در معنی عام، کلیه سرمایه گذارانی که در تاسیس شرکت سهامی عام همکاری می نمایند و در جلسه مجمع عمومی موسس در مقام معادل و آراء برابر حاضر می باشند ،موسس به حساب می آیند. این استنتاج برای تمامی سرمایه گذاران در مجمعی که موسس می نامند مشارکت می کنند و همچنین تا انتهای تجملات تاسیس ،مقام دیگری غیر از موسس ندارند.

معنای دیگر کلمه ” موسس ” که اکثراٌ مورد توجه آیین گذار قرار می گیرد، افرادی می باشند که ” جهت تشکیل شرکت مقدم شده و عنوان شرکت را تعیین نموده اند و فعالیت های موردنیاز را جهت فراخوانی متعهدان سرمایه مهیا می سازد.

افراد موسس که اساسنامه شرکت را تدوین می نمایند و به دعوت متعهدان سهام مبادرت کرده و با تاسیس مجمع عمومی زمینه های تاسیس شرکت را تامین می کنند”. در ماده 6 و 16 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از فعالیت های اولیه بنیان گذاران برای تهیه مدارک مورد نیاز برای دریافت پذیره نویسی از مرجع ثبت شرکت ها بیان شده است.این بیانات با توصیف های آیین گذار متناسب می باشد. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 درباره اختلافات بین موسسان و پذیره نویسان به روشنی بیاناتی را شرح نموده است.به طور مثال، طبق ماده 19 : ” چنانچه شرکت تا شش ماه ثبت نگردد به تقاضای موسسان و پذیره نویسان به بانک رجوع کرده و تعهدنامه و مبالغ واریزی خود را برگردانند “.

ماده مکتوب به عدم ثبت شرکت اشاره می کند که احتمالاٌ مجمع عمومی موسس ایجاد نشده و یا بالعکس. اما جهت ثبت فعالیتی برای عرضه صورتجلسه مجمع و دیگر مدارک به مرجع ثبت شرکت ها اعمال نگردیده است. به این ترتیب عنوان موسسین به سرمایه گذاران به این معنی می باشد که پذیره نویسان در ماده فوق دور از ذهن می باشد.

این زمانی است که محتوای موسسان در شرکت سهامی خاص بسیار ساده قابلیت شناسایی دارد. زیرا تشکیل شرکت سهامی خاص بنابر ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دو مرحله می باشد می بایست آن را فراهم نمود و تمام مدارک به امضا برسد، و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد. و در زمان ثبت شرکت امور تاسیس شرکت به انتها می رسد و کلیه سرمایه گذاران ،موسسین می باشند.

بنابراین آیین گذار در ماده 20 نوشته شده ،سرمایه گذاران شرکت سهامی خاص ،سهامدار نامیده می شوند. البته استفاده کلمه سهامدار به سرمایه گذاران در مرتبه قبل از تشکیل قابلیت نقد را دارا است و لغت موسس در شرکت سهامی عام با اوضاع سرمایه گذاران ذکرشده و همچنین با جایگاه قانونگذار متناسب می باشد، البته می بایست این کار را بیانگر رغبت آیین گذار به محتوای یکتا به کلیه موسسین شرکت سهامی خاص مورد توجه قرار داد. هرچند ،واژه موسس در شرکت سهامی خاص و تاثیرات حقوقی متاثر از فعالیت تاسیس حاوی کلیه افرادی که در ماده 20 فوق سهامدار نامیده می شود،اشاره می گردد.

با تفسیرهای فوق و نظر به قوانین لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مخالف نظریه بعضی از استادان حقوق تجارت بنابه پیچیده بودن لغت موسس، ” مقیاس های فراوانی برای انتخاب موسسان می بایست در نظر گرفت ” ، پیچیدگی در مشخص نمودن مصداق های موسس به چشم نمی آید.

مشاوران با تجربه ما را در ثبت شرکت کریم خان درباره شرکت های سهامی شمارا به طور کامل راهنمایی می نمایند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *