موارد انحلال گروه اقتصادی


تشکیل گروه اقتصادی

به سبب ماده 107 قانون دستور کار پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تاسیس گروه اقتصادی با مصالح مشترک با همکاری دو یا چنداز اشخاص حقیقی و حقوقی به هدف آسان سازی و توسعه فعالیت اقتصادی و تجاری جهت یک دوره کوتاه و به سبب قراردادی که به صورت کتبی بعد از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در شکل شرکت مدنی و معیارها و شرایط مرتبط به آن و با مراعات موازین اسلامی و اصل منع خسارت به غیر و منع اختصاص مجاز است.

 

گروه اقتصادی جهت یک دوره کوتاه تاسیس میشود،زیرا برعکس شرکت های تجاری ، نمی تواند بدون مشخص کردن زمان تاسیس گردد . اعضاء گروه اقتصادی می توانند افراد حقیقی یا حقوقی باشند و موضوع فعالیت آن میبایست اجرای تجاری باشد . اعضاء گروه به شکل تضامنی متعهد پرداخت طلب گروه از اموال شخصی خود می باشند. به غیر اینکه با شخص سوم که با آن ها رابطه حقوقی برقرار نموده اند به روش دیگری موافقت کرده باشند . قابل ذکر است ، گروه اقتصادی شرکت تجاری به شمار نمی رود و در شکل شرکت مدنی در می آید . هر چند با شرکت مدنی هم تفاوت هایی دارد مثل اینکه دسته ی اقتصادی برعکس شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است.

نکته : حوزه ی اختیارات مدیران طبق قرارداد پایه گروه اقتصادی است که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. تغییر در حوزه ی عملکرد مدیران بیرون از آنچه که در قرارداد پایه دسته اقتصادی آورده شده است ، دربرابر شخص سوم قابل اتکا نیست.

درچه شرایطی گروه اقتصادی منحل میشود:

( ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج. ا. ا. و ماده 587 قانون مدنی )

 • 1- پایان مدت
 • 2- درگذشت یکی از اعضاء حقیقی به غیر آنکه در قرارداد تاسیس عکس آن تنظیم شده باشد ، بنابراین احتمال دارد در قرارداد تشکیل تنظیم شده باشد که :
 1. هنگام درگذشت ، حقوق و مسئولیت عضو فوت شده به ورثه او می رسد.
 2. تنظیم شده باشد که در زمان فوت، عضو فوت شده از گروه بیرون رفته و گروه اقتصادی میان سایر اعضاء باقی می ماند.
 • 3- جدا شدن یکی از اعضاء حقیقی فقط در قرارداد تشکیل عکس آن تنظیم شده باشد، بنابراین احتمال دارد در قرارداد تشکیل تنظیم شده باشد که :
 1. در زمان جداشدن ، قیم به نمایندگی عضو جداشدن ، عهده دار تصمیمات ملزم خواهد بود
 2. تنظیم شده باشد که در زمان جداشدن ، عضو جداشده از گروه خارج شده و گروه اقتصادی میان دیگر اعضاء باقی می ماند.
 • 4- ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی تنها در قرارداد تاسیس عکس آن تنظیم شده باشد . ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی احتمال دارد به مسبب اموری همچون ورشکستگی یا مجازات های اضافی و پیرو باشد. توجه کنید که شرکا قادرند تنظیم کنند که در زمان ورشکستگی یکی از اعضاء حقیقی یا ممنوعیت او از حضور در گروه اقتصادی ، گروه اقتصادی میان سایر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد.
 • 5- ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی فقط در حالی که قرارداد تاسیس عکس آن تنظیم شده باشد . شرکا قادرند تنظیم کنند که در زمان ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی، گروه اقتصادی میان دیگر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد.
 • 6- در زمان توزیع مطابق قواعد قانون مدنی
  7- در زمان از دست دادن کلیه اموال شرکت

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جز ویژگی های این مجموعه در راستایای موارد انحلال گروه اقتصادی شما بزرگواران رایاری کنیم.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *