منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام

منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام


 نحوه ی منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و قابل تبدیل به سهام

موسسه حقوقی ثبت کریم خان به ذکر اطلاعاتی در خصوص نکات مهم راجع به منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و قابل تعویض به سهام می پردازد.اقداماتی را که می بایست پیش یا پس از منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام صورت پذیرد،می توان به ترتیب زیر خلاصه نمود.

 

منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام،می بایست مجوز منتشر نمودن اوراق قرضه با سهام صورت گیرد می توان به ترتیب زیر خلاصه نمود:

 1. مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام،لازم است مجوز انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را به شرکت بدهد.مجوز یاد شده الزامی می باشد حتی اگر منتشر نمودن اوراق قرضه در اساسنامه مقرر گشته باشد.
 2. مجمع عمومی فوق العاده ذکرشده،همزمان با مجوز منتشر نمودن اوراق قرضه می بایست افزایش سرمایه شرکت را لااقل معادل با مبلغ قرضه،مصوب نماید.
 3. پیش از صادر نمودن اوراق قرضه،می بایست یک یا چندین بانک یا موسسه مالی با اعتبار،افزایش سرمایه یاد شده را پذیره نویسی نمایند به این معنا که سرمایه اضافه شده را تامین نموده و متعهد شوند که آن را در اختیار شرکت بگذارند.
 4. میان سازمان و بانک یا موسسه مالی پذیره نویس،لازم است قراردادی در موضوع این نوع پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس دال بر واگذاری سهام مرتبط با صاحبان اوراق قرضه و دیگر شرایط انعقاد یابد.
 5. قرارداد یاد شده می بایست توسط مجمع عمومی فوق العاده ذکر شده در بالا،به تصویب رسد.
 6. تصمیم در رابطه با فروختن اوراق قرضه و شرایط صادر نمودن و نشر آن می بایست به همراه طرح اطلاعیه منتشر نمودن اوراق قرضه،به صورت کتبی به مرجع ثبت شرکت اعلام گردد تا مرجع یاد شده مفاد تصمیم را ثبت نموده و خلاصه آن را ضمن طرح اطلاعیه ذکر شده،در روزنامه رسمی آگهی نماید.
 7. بعد از آگهی یاد شده،شرکت،همراه صدور و مهیا نمودن اوراق قرضه،می بایست تصمیم مرجع عمومی فوق العاده و اطلاعیه منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را با ذکر شماره و تاریخ “روزنامه رسمی”که آگهی بالا در آن به چاپ رسیده است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مرتبط با شرکت در آن انتشار می یابد آگهی کند.
 8. شرکت می بایست به مقدار سرمایه اضافه شده ای که به وسیله بانک یا موسسه مالی پذیره نویسی صورت گرفته است،سهام صادر نماید.این سهام می بایست بانام باشد و به نام بانک یا موسسه پذیره نویس،صادر گردد.
 9. سهام یاد شده از آنجایی که تا سپری شدن مهلت یا مهلت های اوراق قرضه،وثیقه تعهد پذیره نویسان در مقابل صاحبان اوراق قرضه قابل تعویض،جهت تعویض اوراق ذکر شده با آن ها است،بنابراین لازم است نزد شرکت محفوظ بمانند.
 10. از آنجایی که سهام یاد شده تا سپری شدن مهلت یا مهلت های اوراق قرضه،تنها به صاحبان این اوراق قابل انتقال است،بنابراین نقل و انتقال آن ها نبایست در دفاتر شرکت به ثبت برسد.هر نوع نقل و انتقال مرتبط با آن ها،از نظر شرکت اعتبار نخواهد داشت.
 11. در صورت تقاضای صاحب ورقه قرضه،در سررسید یا هر زمان پیش از سررسید آن،شرکت می بایست با دریافت ورقه قرضه،برابر با طلب وی،از سهام یاد شده به او ارائه و آن را در دفاتر خود به اسم وی به ثبت رساند.نقل و انتقال این نوع سهام در دفاتر شرکت به ثبت خواهد رسید.
 12. شرکت می بایست بعد از سپری شدن مهلت یا مهلت های اوراق قرضه،سهامی را که تعویض نشده در اختیار بانک یا موسسه مالی پذیره نویس بگذارد.بانک یا موسسه یاد شده قادر است به عنوان دارنده سهم،صاحب سهام شرکت باقی بماند یا آن ها را به فروش برساند.نقل و انتقال این نوع سهام دارای قابلیت ثبت در دفاتر شرکت می باشد.

ثبت کریمخان اقداماتی را که می بایست پیش یا پس از منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام،صورت پذیرد به صورت خلاصه به شرح زیر مرتب نموده است:

 • مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام،می بایست مجوز منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را به شرکت اعطاء نماید.مجوز یاد شده،الزامی می باشد حتی اگر منتشر نمودن اوراق قرضه را اساسنامه مقرر نموده باشد.
 • مجمع عمومی فوق العاده غیر از مجوز یاد شده،می بایست مجوز افزایش سرمایه را به هیات مدیره اعطاء نماید.(اما تاکنون میزان مبلغی که به سرمایه اضافه خواهد شد معلوم نبوده و در آینده مشخص خواهد گشت).
 • تصمیم در خصوص فروختن اوراق قرضه و شرایط و صدور و نشر آن می بایست به همراه طرح اطلاعیه منتشر نمودن اوراق قرضه،به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد تا مرجع یاد شده،مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را ضمن طرح اطلاعیه ذکر شده،در “روزنامه رسمی” آگهی کند.
 • بعد از آگهی روزنامه رسمی،شرکت،به همراه صدور و فراهم آوردن اوراق قرضه،می بایست تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و اطلاعیه منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را،با ذکر تاریخ و شماره” روزنامه رسمی” که آگهی بالا در آن مندرج گشته است در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مذکور به شرکت در آن مندرج می گردد انتشار یابد.
 • شرکت می بایست در مهلت یا مهلت های مقرر گشته،در صورت تقاضای صاحبان اوراق قرضه،اصل و سود مرتبط با ورقه قرضه را به آن ها تأدیه نماید.
 • هیات مدیره،طبق تصمیم مجمع یاد شده،می بایست در پایان موعد تعیین شده،برابر مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که به منظور تبدیل به سهام ارائه گشته است،سرمایه شرکت را بیافزاید و آن را در مرجع ثبت شرکت ها ثبت نماید.
 • هیات مدیره می بایست بعد از به ثبت رساندن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت،برابر سرمایه اضافه شده،سهام جدید صادر نموده و در صورت تقاضای صاحبان اوراق قرضه،برابر بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت ارائه می نمایند به آن ها سهم یا سهام اعطاء نماید.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان آماده ارائه خدماتی در زمینه های منتشر نمودن اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و قابل تعویض به سهام ، استعلام نام شرکت ، الزامات تغییرات اساسنامه ی شرکت ، انتخاب نام برتر برای شرکت ، تغییر آدرس شرکت ثبت شده ، ثبت شرکت های بیمه و مراحل ثبت شرکت هلدینگ و مدارک مورد نیاز برای ثبت آن برای شما عزیزان است. در صورت نیاز با شماره 02187146 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *