امتیاز به این مطلب

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص معافیت های مالیاتی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد.

معافیت های قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم ، تصویب شده در سال ۱۳۶۶ ، برای تعاونی ها معافیت های مالیاتی ذیل را در نظر گرفته است :

  • اتحادیه های تعاونی از پرداخت مالیات درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضا معاف می باشند.
  • شرکت های تعاونی ذیل به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می باشند :
  • – شرکت های تعاونی مصرف کارکنان موسسات دولتی
  • شرکت های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی
  • شرکت های تعاونی مصرف کارکنان موسسات غیر دولتی
  • شرکت های تعاونی صیادان
  • شرکت های تعاونی دانشجویان
  • شرکت های تعاونی دانش آموزان
  • شرکت های تعاونی تولیدی روستایی مشروط به اینکه متشکل از ساکنان روستا باشند

 

معافیت شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی از مالیات ، به این شرط صورت می پذیرد که براساس اساسنامه منحصراَ برای کارکنان یک موسسه تشکیل شده و تنها مجاز به تامین کالا و مسکن برای اعضا باشند. چنانچه ثابت شود شرکت برای اشخاص غیر عضو کالا و مسکن تامین نموده است ، در موارد تخلف مضاف بر مالیات متعلق ، مشمول جریمه غیر قابل بخشش ، معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد. اعضای شرکت های تعاونی مسکن کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی میبایست در زمان عضویت در شرکت مسکن نداشته باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت گردد، عضو ذکر شده نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات ، معاف از مالیات نخواهد بود.

در شرکت های تعاونی تولیدی روستایی ، اعضا باید از ساکنان روستا باشند ، هر یک از اعضا که ساکن روستا نباشد ، نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات ، از پرداخت مالیات معاف نخواهد بود. هیئت مدیره شرکت های تعاونی روستایی موظف اند فهرست اسامی اعضای غیر ساکن روستا را ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل شرکت به حوزه مالیاتی اطلاع دهند ، در غیر این صورت شرکت از معافیت مالیاتی در آن سال استفاده نخواهد کرد.شرکت های تعاونی معدنی معادن بزرگ که برای آن ها پروانه اکتشاف یا بهره برداری از طرف وزارت معادن صادر شده باشد ، برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت صنایع و معادن ، آماده بهره برداری بوده است ، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

مبالغی که به موجب بندهای ۱ تا ۳ ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی ، از سود خالص سالیانه شرکت یا اتحادیه های تعاونی به عنوان ذخیره قانونی ، اندوخته احتیاطی و حق تعاون و آموزش کسر و برداشت می شود ، به شرط ثبت شدن در دفاتر قانونی شرکت و اتحادیه ، جزء هزینه محسوب و از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

معافیت های قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰

قانون شرکت های تعاونی ، مصوب ۱۳۵۰ برای تعاونی ها معافیت های مالیاتی برقرار کرده است . به موجب ماده ۱۱۱ قانون مذکور : درآمد شرکت های تعاونی روستایی ، متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی ، مباشرت مستقیم دارند ، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف ، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آن ها ، و نیز شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آن ها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می باشند.

یادآوری می شود که مجلس به موجب ماده واحده موسوم به ” قانون استفساریه ” مصوب ۲۲ آذر ۱۳۷۲ مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را شامل تعاونی ها ندانسته است و بدین ترتیب ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ را لازم الاجرا مقرر داشته است ، لذا باید گفت معافیت های مالیاتی که ماده ۱۱۱ مذکور برای تعاونی ها برقرار ساخته ، به قوت خود باقی است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *