امتیاز به این مطلب

اگر می خواهید در خصوص مدت تصدی سمت مدیر عامل و اختیارات آن اطلاعاتی کسب کنید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.مدیر عامل، مدیر شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد و شرکت با امضای او می تواند با ثالث قرارداد ببندد.براساس ماده ۱۲۴ لایحه ، هیات مدیره حداقل یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید و تعداد مدیر عامل می تواند بیش از یک نفر باشد. مدیر عامل هم می تواند از بین اعضای هیات مدیره و هم خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب گردد.

مدیر عامل نیز می تواند سهامدار باشد و هم خارج از سهامداران.به علاوه انتخاب دوباره مدیر عامل مانند هیات مدیره و بازرس بلامانع می باشد. مدیر عامل الزاماَ باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود. اصولاَ شخص نمی تواند همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی.

حدود اختیارات ، مدت تصدی و حق الزحمه مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می گردد. هیات مدیره هر زمان مایل می باشد می تواند مدیر عامل را عزل نماید.
براساس ماده ۱۲۵ لایحه ، مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او سپرده شده نماینده شرکت به شمار آمده و از طرف شرکت دارای حق امضا می باشد. هیات مدیره می تواند تصویب نماید که بعضی از اعضای هیات مدیره، همراه مدیر عامل دارای حق امضا باشد.

نکته : موارد ممنوعیت انتخاب هیات مدیره درباره مدیر عامل نیز صدق می کند اما یک شخص هم زمان نمی تواند مدیر عامل دو شرکت باشد و تفاوتی ندارد این شرکت ها دولتی باشند یا خصوصی. هم چنین براساس ماده ۱۲۷ لایحه ، مدیر عاملی که شرایط لازم را ندارد با تقاضای هر ذینفع در دادگاه قابل عزل است و حکم دادگاه در این باره هم قطعی و غیرقابل شکایت می باشد.

مدت تصدی سمت

در خصوص مدت تصدی سمت مدیر عامل هیچ تصریح قانونی نیست. مدت تصدی سمت مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین و ۲ حالت را می توان در نظر گرفت :

  1. مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد : عضویت او به سمت مدیر عامل نباید از باقی مانده مدت مدیریت بیشتر باشد. بعنوان مثال در صورتی که از مدت مدیریت ۶ ماه باقی مانده باشد نباید برای مدت بیش از ۶ ماه به عنوان مدیر انتخاب گردد.
  2. عضو هیات مدیره نباشد : نمی تواند بیشتر از مدت زمان تصدی اعضای هیات مدیره ای باشد که او را انتخاب می نمایند و در هر صورت نباید از ۲ سال بیشتر باشد.
  • نکته : در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، خروج او از هیات مدیره باعث سلب تصدی سمت مدیریت عامل او نیست.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص اختیارات مدیر عامل اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

اختیارات مدیر عامل

براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانون تجارت ، ” نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود “.

برخلاف هیات مدیره اصل بر عدم اختیار مدیر عامل است مگر آن که هیات مدیره این اختیار را تصریح نموده باشد. به همین سبب در ماده ۱۲۸ لایحه ، اختیارات مدیر عامل میبایست برای اطلاع همه ثبت و آگهی گردد.اختیارات هیات مدیره نیازی به ثبت و آگهی ندارد زیرا اختیار هیات مدیره عام می باشد.بعنوان مثال در صورتی که مدیر عامل از انجام معامله بیش از ۲۰۰ میلیون ممنوع باشد و معامله ای به ارزش ۳۰۰ میلیون انجام دهد، نسبت به ۱۰۰ میلیون مازاد، شرکت مسئول نیست و معامله غیرنافذ می باشد.

در حقوق ایران برای مدیر عامل اختیارات قانونی مشخص نشده است و اختیارات او را هیات مدیره مشخص می نماید. با این وجود، مدیر عامل نماینده هیات مدیره نیست بلکه براساس ماده ۱۲۵ لایحه نماینده شرکت می باشد.

در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد نمی تواند حق حضور در جلسه دریافت نماید مگر آن که جلسه در خارج از ساعات کاری بوده و دریافت حق حضور در جلسه براساس قرارداد با شرکت باشد.هیات مدیره مجاز نیست بدون رعایت محدودیت های قانونی، رعایت موضوع شرکت و صلاحیت های مجمع عمومی به مدیر عامل اختیار دهد.

کلاً می توان در خصوص مدیر عامل شرکت این گونه بیان کرد :

  • حداقل یک نفر
  • سهامدار یا غیرسهامدار
  • انتخاب توسط هیات مدیره
  • اصل عدم اختیار
  • جمع ریاست هیات مدیره و مدیر عامل : اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی
  • تصمیمات مدیر عامل فاقد شرایط تصدی سمت : معتبر در برابر ثالث و صاحبان سهام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *