مدارک مورد نیاز برای صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی


صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکت ها و مدارک مورد نیاز آن

درجهت ارسال اظهارنامه ثبت نام به دفاتر بازرگانی به اداره ثبت شرکت ها مدارک و مراحل ذیل لازم می باشد :

1. ارائه سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی

این برگ ها را از اداره عرضه اوراق بهادار موجود در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی فراهم نموده و امضاء نمود.

2. پلمپ دفاتر تجاری در سال جاری و عرضه تاییدیه پلمپ دفاتر تجاری

افراد حقیقی یا حقوقی که بازرگان به شمار می آیند باید دفاتر قانونی داشته باشد. این دفاتر بنابر مقررات تجارت شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد.
درحال حاضر با تجهیزاتی مانند زیراکس ،کپی ، فاکس ( نمابر ) و مشابه آن ها دفتر کپیه لازم نمی باشد و سایر دفاتر در اداره ثبت شرکت ها پلمپ می گردند و بازرگان مطابق قوانین در رابطه با قید صورت حساب های خود در آن ها مبادرت می نمایند. این دفاتر زمانی قانونی می باشند که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نمودن و پلمپ آن ها مبادرت نمایند.

در جهت دریافت کارت بازرگانی ، اشخاص حقوقی و حقیقی باید دفاتر قانونی داشته باشند. به این ترتیب ، بنابر اندازه داد و ستدهای خود به دریافت دفتر با صفحه های موردنیاز ( 50 برگی – 100 برگی و یا بالاتر ) در اداره پلمپ دفاتر ثبت شرکت ها مبادرت نموده و یک برگ تاییدیه پلمپ دفاتر تجاری از بخش عرضه اوراق بهادار مهیا کرده و بعد از پلمپ دفاتر در رابطه با کامل کردن آن مبادرت نموده و متصدی مرتبط آن را امضاء و مهر می نماید.

3. یک برگ کپی شناسنامه چنانچه درخواست کننده شخص حقیقی باشد.

4. کپی اطلاعیه تشکیل شرکت و آخرین تغییرات آن چنانچه درخواست کننده شخص حقوقی باشد.

چنانچه درخواست کننده کارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ، عرضه روزنامه رسمی تشکیل شرکت با آخرین تغییرات در شرکت الزامی می باشد.

5. رسید پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی

حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی باتوجه به مقررات رسید بعضی از عایدی دولت و استفاده آن در موردهای مشخص مصوب سال 1373 ، مبلغ چهار هزار ریال است که بعد از دریافت فیش به پرداخت هزینه ذکرشده در یکی از شعبه های بانک ملی که مشخص شده ، مبادرت نموده و قبض پرداخت آن به بخش مرتبط با دیگر مدارک عرضه میشود.

6. عرضه اصل یا کپی برابر اصل سند رسمی وکالت ( اگر فعالیت ها به وسیله وکیل رسمی شرکت یا فرد صورت گیرد).

چنانچه فعالیت ها به وسیله نماینده صورت گیرد ، عرضه وکالت نامه رسمی الزامی است .

بعد از فراهم نمودن مدارک مذکور ، درخواست کننده باید به بخش ثبت دفاتر بازرگانی رجوع نماید. متصدی مرتبط به ثبت نام تجاری مبادرت نموده و شماره دفتر را به روی سه نسخه اظهارنامه قید و بعد از آن می بایست اظهارنامه ها را مهر و امضاء کند.

درپایان ، یک کپی از اظهارنامه را برای ضبط در سوابق نگهداری کرده و دیگر نسخه ها را به درخواست کننده ارائه می دهند.

نمونه فرم اظهارنامه ثبت در دفتر بازرگانی

 1. نام و نام خانوادگی بازرگانان و اسم تجارتخانه ……………………………………………………
  الف) نام و نام خانوادگی رئیس بنگاه و نام بنگاه ……………………………………………………..
  ب) نام و نام خانوادگی مدیر یا مدیران و نوع شرکت و نام آن ……………………………………….
 2. تاریخ و محل تولد و شناسنامه و محل صدور آن …………………………………………………
 3. تابعیت اصلی ……………. و تابعیت فعلی و طرز تحصیل آن ……………………………………..
 4. تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت ………………………………………….
 5. محل اقامت – نشانی تجارتخانه – یا بنگاه – یا شرکت و شعب آن …………………………………..
 6. سرمایه : …………………………………………………………………………………………….
 7. شماره ثبت پلمپ دفاتر تجاری :……………………………………………………………………..
 8. شماره تلفن : …………………..عنوان تلگرافی :………………………… رمز : ………………..
 9. رشته تجارت ( تجارت داخلی ، خارجی یا هر دو ) ………………………………………………….
 10. شماره ثبت علائم تجاری : …………………………………………………………………………
 11. نوع تجارت داخلی ( صادرات – واردات – حق العمل کاری ) و ارقام کالاهای عمده آن : ……………………………………………………………………………………………………………….
 12. نوع معاملات تجارت داخلی و ارقام کالاهای عمده آن …………………………… به تاریخ ……………….. ماه …………………. 13 محل امضاء
  خلاصه مندرجات اظهارنامه بالا در تاریخ …………………… به شماره ……………………. دفتر ثبت تجاری در اداره ثبت …………………….. به ثبت رسیده است.
  اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی رئیس اداره ثبت شرکت ها
  ملاحظات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  تذکر : هیچ کدام از شرکت های بازرگانی که به دولت مرتبط می باشند از هزینه دادرسی برکنار نمی باشند.

ثبت شرکت کریم خان با چندین سال سابقه موفق و با بهره گیری از متخصصان برجسته،به صورت حرفه ای خدمات خود را در زمینه هایی نظیر صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکت ها برای افراد حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *