مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع


“ثبت شرکت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت اختراع و طرح های صنعتی”

مدارک لازم در جهت ثبت اختراع

1-  اظهارنامه اختراع در3 نسخه

اظهارنامه اختراع شامل اوراق بهادار می باشد و این فرم ویژه را میتوان از قسمت عرضه اوراق بهادار که در اداره کل ثبت شرکت ها می باشد فراهم کرده و به زبان فارسی و بدون خط خوردگی و پاره گی تهیه و تدوین نمود.در تنظیم و ارائه اظهارنامه ذکر موارد زیر الزامی است:

 • الف- وارد نمودن نام و اطلاعات مورد نیاز درخواست کننده، مخترع و وکیل قانونی او ، و همچنین ذکر عنوان اختراع در اظهارنامه.
 • ب-زمانی که درخواست کننده فرد مخترع نباشد،عرضه مدارک سمت قانونی او و اظهارنامه.
 • ج-در اظهارنامه خواسته ی ذکرشده ، صریح و کوتاه به همراه توصیفات باشد،به گونه ای که برای فرد صاحب مهارت در حرفه مرتبط کاملا روشن ،و دست کم یک طرح اجرایی عرضه نماید.

البته امضاء افراد حقوقی درخواست کننده ی ثبت مهر شود.

 

2- شرح اختراع در 3 نسخه

بنابر ماده 10 اساس نامه قانون ثبت اختراعات، میبایست شرح اختراع واضح و شامل جزییات و نکات ذیل باشد:

 1. درج عنوان اختراع دراظهارنامه
 2. طرح فنی اختراع مرتبط
 3. مسائل فنی و توصیف هدف
 4. توصیف کیفیت دانش سابق و پیشرفت های مرتبط با اختراع
 5. عرضه الگوریتمی جهت حل مشکل فنی و وصف ظریف آن.
 6. بازگویی انواع گونه ها ، الگوها و نمودارها.
 7. توضیح آشکار و دقیق مزیت های اختراع
 8. بیان روشن و دقیق کاربردهای آن.
 9. شرح دست کم یک روند اجرایی جهت استفاده از اختراع.

3- خواسته های اختراع

بنابر ماده 11 ادعای اختراع،میبایست پشتیبانی از عناصر اختراع درقلمرو فنی باشد.هر اختراع شامل یک یا چند ادعا که به صورت روشن و واضح بوده و  ضوابط زیر را دارا باشد:

 • الف) مناسب بودن تعداد آنها.
 • ب ) بیشتر از اطلاعات آشکارشده نباشد.
 • ج ) توصیف مشخصه های فنی مثبت

4-چکیده ای از شرح اختراع

مطابق مواد 13و14 چکیده تنها جهت وصف اطلاعات اختراع شامل 70 تا 200 واژه و ذکر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی .

5- در صورت نیاز نقشه یا نقشه ها

در رسم طرح ها ،نمودار ها و جدول ها اگر قسمتی از پیوست اظهارنامه اختراع باشند میبایست نکات زیر رعایت شوند:

 • الف) به روی کاغذ محکم به اندازه A4 خط های پر رنگ و مشکی طراحی شود و بهتر است از وسیله های حرفه ای نقشه کشی در طراحی آن ها به کار گرفته شود و حداکثر کناره های اوراق به ترتیب از بالا 5/2 سانتی متر ،چپ 5/1 سانتی متر، راست 5/2 سانتی متر و پایین 1 سانتی متر میباشد.
 • ب ) صراحت نقشه ها به گونه ای است که توانایی تصویر برداری آن ساده باشد.
 • ج ) کلیه عنصرهای نقشه معیار داشته باشند،به‌استثنا الزامی بودن آن در جهت تفیهم اختراع ، متمایز کردن قسمت ویژه ای از نقشه و یا نمودار
 • د ) به صورت عمودی در صفحه واقع گردد.
 • هـ) اعداد، حروف و سمبل ها واضح باشند.
 • و ) دارای نشانه هایی که بتوان در وصف به آن ها رجوع کرد.
 • ز )شماره گذاری صفحات و بیان کننده شماره آن صفحه ازبین تمامی صفحات میباشد.
 • ح ) فقدان توصیف در نقشه مگر جدول ها و نمودارها.
 • ی)چنانچه طرح ها،نمودارها و جدول ها از یک صفحه بیشتر باشد،میبایست بدون هیچ حذفیاتی تمام صفحه ها را که دارای سمبل های مستقل از شماره صفحات است، به گونه ای که پیوستگی قسمت ها را واضح و صلیح سازد.

6-مدارک مثبت وجود درخواست کننده و مکتشف

الف) مدارک مثبت وجود درخواست کننده

 • اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی که نشان دهنده مدیریت آن ها می باشد و همچنین کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضاء، آگهی آخرین تغییرات

ب) مدارک مثبت وجود مکتشف

 • عرضه کپی شناسنامه و کارت ملی وی

7-کتبی بودن تقاضا حاکی بر عدم نام بردن اسم مخترع،اگر مخترع مایل به ذکر نام خود نباشد.
8-مدارک مرتبط به اولویت که میبایست به طور هم زمان با ارائه اظهارنامه یا طی 15 روز از آن تاریخ ارائه نماید.
9- مدارک وکیل قانونی :چنانچه درخواست از طریق وکیل قانونی (صاحبان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …)صورت گیرد.
10-ارائه رسید پرداخت هزینه های قانونی

 • الف) مبلغ اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب سیبا نزد بانک ملی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی را پیوست نمایند.«جدول پیوست»
 • ب) معادل ارزی تمامی هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت برابر ارزی فرانک سوئیس میباشد که باید به شماره حساب ارزی در بانک ملی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی پرداخت شود.

مرکز تخصصی ثبت شرکت کریم خان،با چندین سال تجربه با افتخار در تهران و شهرستان ها خدمات ارزنده ای در زمینه ثبت اختراع به متقاضیان گرامی ارائه می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *