کارت بازرگانی

کارت بازرگانی


به منظور تمدید کارت بازرگانی چه مدارکی مورد نیاز است؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی را ذکر نموده است.مطابق مقررات گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی می باشد که صاحب آن،از جمله شخص حقوقی و حقیقی با داشتن آن این اختیار را دارد،نسبت به تجارت در زمینه صادرات و واردات کالا اقدام نماید.این کارت به وسیله شعبات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به اسم درخواست کنندگانی که واجد شرایط باشند صادر می شود.

 

کارت بازرگانی

مدت اعتبار کارت بازرگانی بر اساس تقاضای درخواست کنندگان از یک تا پنج سال می باشد که در صورت تایید به وسیله وزارت بازرگانی دارای اعتبار است.به این صورت که اعتبار کارت بازرگانی در مرحله صدور،تنها یک سال می باشد.تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر بار به مدت یک سال صورت می گیرد.تمدید کارت بازرگانی بعد از به پایان رسیدن سه دوره یک ساله یاد شده،با مدت اعتبار دو یا سه سال ممکن می باشد.تمدید کارت بازرگانی بعد از به پایان رسیدن 9سال اعتبار یا مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال ممکن خواهد بود. درخواست کنندگان تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیشتر از یک سال لازم است تعهدات خویش را نسبت به اتاق به وقت انجام دهند و در دوره فعالیت خطایی مرتکب نشوند.

ثبت کریمخان به ذکر مدارک لازم به منظور تشکیل پرونده تمدید و شرایط تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی می پردازد.

مدارک لازم برای تشکیل پروندده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 1. دو برگه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی “فرم د”)
 2. در صورت تکمیل صفحات کارت بازرگانی تسلیم دو قطعه عکس شش در چهار ضروری می باشد.
 3. تسلیم اصل کارت بازرگانی
 4. یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(تمام رخ،جدید،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
 5. اصل صورت حساب بیمه نامه تامین اجتماعی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای صادر کنندگان و واحدهای تولیدی روده و پوستالف- اصل و فتوکپی سند مالکیت شش دانگ به اسم درخواست کننده،به نشانی دفتر کار(نشانی اظهارنامه)
  ب-  اصل و فتوکپی اجاره نامه محضری معتبر به اسم درخواست کننده،برای محل کار و به نشانی دفتر کار(نشانی اظهارنامه)
  ج-  اصل و فتوکپی سند مالکیت به اسم غیر و اصل و فتوکپی اجاره نامه عادی به اسم درخواست کننده،با کد رهگیری برای محل کار و به نشانی دفتر کار(نشانی اظهارنامه) به همراه امضای دو شاهد ذیل آن
 6. گواهی ماده 186 مقررات مالیات های مستقیم بر اساس بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به نشانی درج شده روی کارت بازرگانی-به انضمام تمامی اوراق قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
 7. اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به انضمام 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95
 8. در صورت اجاره ای بودن دفتر کار،تسلیم اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده همراه با کد رهگیری ضروری می باشد
 9. در صورت تغییر مکان به غیر از تسلیم یک برگ اظهارنامه تغییر نشانی از اداره ثبت شرکت ها،تسلیم یکی از مدارک مالکیت ذیل ضروری می باشد
 10. تسلیم مدرک تولیدی دارای اعتبار از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی ضروری است.(اصناف تولیدی دارنده پروانه کسب شامل این بند نمی باشند)
 11. فیش حق تمبر که از دارایی اخذ می شود.

مدارک لازم به منظور تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 • تسلیم اصل کارت بازرگانی در وقت حضور اتاق
 • اصل کارت ملی
 • دو برگه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)همراه با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،در ضمن در صورت تغییر مدیر عامل این فرم به وسیله دفتر اسناد رسمی گواهی امضا گردد)
 • اصل صورتحساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)بر اساس بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به نشانی دفتر مرکزی شرکت)به انضمام تمامی اوراق قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
 • در صورت تکمیل صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(تمام رخ،جدید،ساده)
 • گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بر اساس بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به نشانی درج شده روی کارت بازرگانی)به انضمام تمامی اوراق قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
 • اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 همراه با چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت شامل نبودن قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوط دریافت شود.
 • در صورت اجاره ای بودن دفتر مرکزی شرکت تسلیم اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده همراه با کد رهگیری ضروری می باشد.
 • یک برگ فتوکپی روزنامه رسمی در رابطه با تغییرات شرکت(در صورت هر نوع تغییرات)
 • در صورت تغییر مدیر عامل:الف- اصل شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل به منظور برابر با اصل نمودن و یک سری فتوکپی کامل از پشت و روی آن
  ب- اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
  ج- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان به منظور برابر اصل نمودن و یک سری فتوکپی از پشت و روی آن
  متولدین سال های 1341 و پیش از آن با تسلیم فتوکپی مدرک کارشناسی احتیاجی به کارت پایان خدمت ندارند.
  د- تسلیم اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی دارای اعتبار(حداقل دیپلم)
  ه- دارای حداقل سن 23 سال تمامدر صورت تغییر نشانی تسلیم یکی از مدارک ذیل اجباری است:1- اصل و فتوکپی سند مالکیت شش دانگ به اسم شرکت؛به نشانی مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
  2- اصل و فتوکپی اجاره نامه محضری که دارای اعتبار است به اسم شرکت،برای محل کار و به نشانی دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در حالتی که سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری می باشد لازم است در اجاره نامه محضری موضوع “ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است”ذکر شود)
  3- اصل و فتوکپی سند مالکیت به اسم غیر و اصل و فتوکپی اجازه نامه عادی به اسم شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به نشانی دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری همراه با امضای دو شاهد ذیل آن
 • افراد غیر ایرانی درخواست کننده کارت بازرگانی به غیر از تسلیم مدارک فوق الذکر به استثنای بند 8(الف-ب-ج)به تسلیم تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و تسلیم فتوکپی پروانه کار و اقامت به انضمام اصل مدرک ملزم می باشند
 • فیش حق تمبر که از دارایی اخذ می گردد.
 • یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(تمام رخ،جدید،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)

چندین نکته:

 • در صورت گذشت مدت دو سال از آخرین انقضای اعتبار کارت ، مراحل صدور کارت و نیز داشتن مدرک تحصیلی دیپلم جهت تمدید طی خواهد گشت.
 • در زمان تمدید کارت بازرگانی اگر کارت بازرگانی حقیقی باشد دیگر به سپری نمودن کلاس های آموزشی اتاق بازرگانی و شرکت در آزمون نیازی نیست و در صورتی که کارت بازرگانی حقوقی بوده مدیر عامل شرکت هم تغییر نکرده باشد،باز هم به سپری نمودن دوباره کلاس در زمان تمدید کارت بازرگانی نیاز نیست.اما چنانچه مدیر عامل مربوطه تغییر کرده باشد گذراندن دوره ی آموزشی الزامی می باشد.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با مواردی از قبیل تمدید کارت بازرگانی،انجام امور مالیاتی پس از ثبت شرکت،انتخاب و ثبت علامت تجاری،تعداد شرکا در ثبت و تشکیل انواع شرکت،اخذ کد اقتصادی برای شرکت ثبت شده،تغییرات،انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده و تغییرات حقوقی ثبت شرکت در مناطق آزاد می تواند شما را راهنمایی و یاری نموده.خواهشمند است در صورت نیاز با شماره 87146 021ارتباط برقرار نمایید.

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *