مدارک ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت

 

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

به شرکتی که تمام سرمایه آن منحصرا به وسیله موسسین تامین میشود شرکت سهامی خاص گفته می شود. سهام شرکت سهامی خاص قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط افراد خارج از شرکت قابل معامله است .

شرکت سهامی خاص چیست ؟

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 • دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران .
 • دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است .
 • فتوکپی شناسنامه .
 • معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیردولتی بودن آن .
 • گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است .
 • اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها .

 

توضیحات تکمیلی

از تمام اوراق نام برده دو نسخه باید ارائه شود و امضای تمام اعضای هییت مدیره شرکت در اوراق ثبت شده باشد .

بعد از اتمام فرایند فوق ، اگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار چاپ میشود .

توجه : کلیه شرکت های سهامی خاص باید یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه کنند و تغییرات سهام نیز براساس مقررات در آن به ثبت برسد .

 

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

 • عقد قرارداد

اولین مرحله ثبت شرکت ، عقد قرارداد با موسسه ثبت میباشد که در ثبت کریمخان میتوانید به صورت آنلاین ، غیر حضوری و یا تماس تلفنی قرارداد را ثبت کنید .

 • تکمیل مدارک

مرحله دوم ، تکمیل مدارک ثبت شرکت و تحویل به ثبت کریمخان است .

 • استعلام و تایید نام شرکت ( 24 ساعت )

بعد از تکمیل مدارک نیاز به تاییدیه نام شرکت است که باید اسامی پیشنهادی خود را با رعایت اولویت به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهید که طی شرایط ویژه ای یک اسم را انتخاب می کنند . از این شرایط ویژه میتوان از به کار نبردن اسامی خارجی در اسم شرکت نام برد و یا اسم انتخابی سابقه ثبت نداشته باشد .

 • امضای اوراق توسط کارفرما

در این مرحله تقاضانامه و وکالت نامه توسط کارفرما تأیید می شود .

 • تشکیل پرونده

در این مرحله ، کارشناس مدارک ثبت شرکت را به اداره مربوطه تحویل میدهد و در دربیرخانه ثبت میشود .

 • کارشناسی

کارشناس مربوطه با استناد به مدارک موجود ، پرونده را بررسی نموده و نظر خود را اعلام می نماید و در صورت بروز اخطار ، پرونده مورد نظر مجددا توسط کارشناس بررسی شده و رفع نقص خواهد شد .

 • تحویل اسناد شرکت

در آخر پس از پایان تمامی مراحل فوق نسبت به اخذ تقاضانامه ، شرکت نامه ، اساسنامه ، صورت جلسه هیئت مدیره و آگهی تاسیس اقدام نمایید .

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

 • سرمایه شرکت های سهامی خاص حداقل یک میلیون ریال می باشد .
 • تعداد اعضای شرکت باید 5 نفر به بالا و هیئت مدیره حداقل ۳ نفر است و 2 نفر نیز به عنوان بازرس معرفی شود .
 • هیئت مدیره شامل مدیر عامل – رئیس و نائب رئیس میباشد .
 • بازرسین با عنوان های اصلی و علی البدل معرفی می شوند .
 • بازرسین نباید نسبت فامیلی با مدیران شرکت داشته باشند .
 • کارمند دولت نمیتواند عضوی از اعضای هییت مدیره شرکت باشد .
 • حداکثر سهم کارمند دولت 5% میباشد .
 • تعداد سهامداران حداقل باید سه نفر باشد .
 • در شرکت سهامی خاص مبلغ اسمی سهام محدودیت ندارد .
 • انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست .
 • در شرکت سهامی خاص ، مسئولیت سهامداران به میزان مبلغ اسمی سهام هر سهامدار است .
 • سرمایه سهامداران در شرکت های سهامی به قطعات کوچک قابل تقسیم و چون بی نام است ، لذا نقل و انتقال آن به راحتی انجام می گیرد .

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند .

در این شرکت ها صاحبان سهام میتوانند سهام خود را به راحتی در بورس داد و ستد کنند و در واقع مالکیت خود را به دیگری منتقل کنند .

شرکت سهامی عام چیست ؟

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول ( تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 • دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد .
 • دو نسخه اظهار نامه ی تکمیل شده .
 • دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده .
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین .
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه ( حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده ) .
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد .
 • اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار .
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه .

مرحله دوم ( ایجاد و ثبت شرکت عام سهامی )

 • دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد .
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار .
 • دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره .
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد ) .
 • اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( مجوز ثانویه ) .

 

توضیحات تکمیلی

از تمام اوراق نام برده دو نسخه باید ارائه شود و امضای تمام اعضای هییت مدیره شرکت در اوراق ثبت شده باشد .

بعد از اتمام فرایند فوق ، اگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار چاپ میشود .

 

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

 • ارائه طرح امضا شده اساسنامه یا اظهارنامه توسط موسسین .
 • تهیه اعلامیه پذیره نویسی با انتشار در حداقل دو روزنامه کثیر الانتشار .
 • 20 درصد سرمایه در شرکت نگهداری شود و 35 درصد آن به حساب شرکت در بانک قرار داده شود .
 • اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار .

 

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

 • در شرکت سهامی عام ، حداقل شرکا 5 نفر و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر است .
 • حداقل سرمایه اولیه ، مبلغ پنج میلیون ریال است که سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود .
 • در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود .
 • سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد .
 • 35% از مبلغ مندرج در بند 3 مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان ” شرکت سهامی عام در شرف تاسیس ” نزد یکی از بانک ها سپرده شود .
 • رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود .
 • مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم می بایست وارد شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتباَ قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد . آنگاه اساسنامه به انضمام اظهارنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام به امضا کلیه موسسین رسیده باشد ، با قید نام روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود . ( ماده 6 قانون تجارت )

مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان ثبت شرکت صورت می گیرد .

شرکت مسئولیت محدود چیست ؟

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

 • دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد .
 • دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد .
 • دو نسخه اساسنامه که تکمیل و تمامی صفحات آنها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد .
 • فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت .
 • ملک باید کاربری اداری – تجاری داشته باشد .

 

توضیحات تکمیلی

از تمام اوراق نام برده دو نسخه باید ارائه شود و امضای تمام اعضای هییت مدیره شرکت در اوراق ثبت شده باشد .

بعد از اتمام فرایند فوق ، اگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار چاپ میشود .

 

مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود

 • تکمیل دو نسخه شرکت نامه، دو برگ تقاضانامه و دو نسخه اساسنامه .
 • پرداخت هزینه تعیین نام شرکت و ارائه فیش بانکی به اداره ثبت شرکت ها .
 • انتخاب و ارائه چند نام ایرانی، مطابق با فرهنگ اسلامی، غیرتکراری و بامعنا به واحد تعیین نام ادارهثبت شرکت ها .
 • تکمیل و ارائه مدارک موردنیاز به واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها و دریافت رسید .
 • مراجعه به واحد اعلام نتایج اداره ثبت شرکت ها در تاریخ مقرر .
 • اگر هیچگونه نقصی در مدارک دیده نشود؛ آگهی ثبت اقدام تنظیم می شود و در روز مراجعه به شخص متقاضی تحویل داده می شود. متقاضی باید به بانک مراجعه و هزینه حق الثبت را پرداخت کند و فیش بانکی را به حسابداری اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد .
 • در صورت مشاهده هرگونه نقص در مدارک، کتباً به متقاضی اعلام می شود که نسبت به رفع نواقص اقدام کند .
 • سپس مدارک به بخش ثبت تاسیس و تغییرات ارسال می شوند و پس از طی روال قانونی، آگهی ثبت شرکت توسط مدیر اداره ثبت شرکت ها امضا می شود .
 • بعد از امضای آگهی، متقاضی مدارک را به قسمت دبیرخانه می برد تا آگهی را در دفتر اندیکاتور ثبت کند .
 • سپس متقاضی می بایست یک نسخه از آگهی را به واحد روابط عمومی اداره کل ثبت شرکت ها و نسخه دیگر را به دفتر شرکت سهام روزنامه جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد .

 

شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود

 • ۲ نفر از اعضای اصلی در شرکت مربوطه به سن ۱۸ سال تمام ( سن قانونی ) رسیده باشند .
 • اعضای شرکت حداقل 2 نفر و حداکثر 12 نفر میباشد .
 • در صورتی که تعداد اعضای شرکت مسئولیت محدود بالای ۱۲ نفر باشد ، شرکت مربوطه می بایست نسبت به ثبت هیئت نظارت اقدامات لازم را به عمل بیاورد . هیئت نظارت متشکل از سه نفر است که این نفرات از میان اعضای شرکت برگزیده خواهد شد مشروط بر این که آن اعضا عضو هیات مدیره نباشند ، همچنین لازم به ذکر است که این اعضا به مدت یک سال در هیئت نظارت حضور خواهند داشت .
 • اعضای شرکت الزاما باید سهام دار باشند حتی اگر میزان سهام آنان از شرکت ۱ درصد باشد .
 • در ثبت شرکت با مسئولیت محدود اعضای شرکت به میزان سرمایه خود در برابر اشخاص ثالث درباره تعهدات شرکت مسئولیت به عهده خواهند گرفت .
 • حداقل سرمایه برای ثبت شرکت مسئولیت محدود 100.000 تومان می باشد .
 • بر خلاف سهامی خاص سرمایه در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه به اعضا اختصاص می یابد .
 • ثبت شرکت مسئولیت محدود به منظور انجام امور تجاری بوده این در حالیست که امور غیر تجاری سود آور نیز در شرکت های مسئولیت محدود تجاری به حساب خواهد آمد و طبیعتا شامل مالیات خواهد شد .
 • شرکت مسئولیت محدود شامل مالیات می شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس :

021-87146201

021-87146202

 

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *