مدارک ثبت شرکت و تصمیمات پس از آن


مدارک ثبت شرکت

مدارک مرتبط با لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 که میبایست به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد، به شرح زیر می باشند :

1ـ اظهارنامه ثبت شرکت که توسط مؤسسین امضاء شده و به همراه مدارک زیر :

 • الف ـ طرح اساسنامه شرکت به همراه امضای مؤسسین
 • ب ـ طرح اطلاعیه پذیره نویسی امضاء شده توسط مؤسسین در شرکت های سهامی عام.
 • ج ـ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس یا نخستین مجمع عمومی تشکیل شده از شرکاء، به ضمیمه:
 1. اطلاعیه کتبی پذیرش مقام از سوی مدیران شرکت.
 2. اطلاعیه کتبی پذیرش مقام سوی بازرس یا بازرسان شرکت.
 3. مصوبه متداول با نام بردن اسم روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن چاپ می گردد.
 • د ـ تاییدیه مدیر یا مدیران شرکت مبنی بر ارزیابی و ارائه تمامی آورده های غیرنقدی شریکان که بنابر رضایتمندی شرکا برآورد و هزینه هرکدام از سهم ها مشخص می گردد‌.
 • ه ـ تاییدیه نامه بانکی مبنی بر واریز هزینه نقدی تمامی سهام ضمانت شده در حساب شرکت در حال تأسیس.

 

2ـ تهیه شرکتنامه میان شریکان به همراه امضای آنان.

3ـ فهرستی از شریکان با مشخص نمودن نام و نام خانوادگی و اندازه سهام هر یک از آن ها

4ـ اعلامیه کتبی درخصوص تبدیل سهام شرکت.

5ـ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده حاکی بر چاپ اوراق قرضه.( عرضه اوراق قرضه و قید ضوابط ارسال و چاپ آن با نمونه اعلامیه چاپ برگه های قرضه.)

6ـ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در عرصه افزونی سرمایه متاثر از ارسای اوراق قرضه.

7ـ صورتجلسه های مجمع عمومی حاکی بر تصمیم گیری در موردهای ذیل:

 • الف ـ تعیین مدیران و بازرس یا بازرسان.
 • ب ـ مصوب نمودن ترازنامه
 • ج ـ کاهش یا افزایش دارایی وهر گونه تغییر در اساسنامه.
 • د ـ زوال شرکت و چگونگی تصفیه آن.

8ـ صورتجلسه هیأت مدیره درخصوص تعیین مدیرعامل شامل نام و اطلاعات مدیرعامل و محدوده مسئولیت ها و مدت زمان مسئولیت آنها و اندازه حق الزحمه وی‌.

9ـ نمونه اطلاعیه پذیره نویسی سهام جدید و آخرین عملکرد و صورت حساب منافع و ضررهای مجمع عمومی عادی، به ضمیمه اطلاعیه پذیره نویسی سهام جدید تارسالی برای افزونی سرمایه.

10ـ صورت حساب دقیق خواسته های طلبکاران پذیره نویس ،که به سهام شرکت تبدیل شده، به همراه پیوست نسخه ای از سندها و مدارک حاکی بر تصفیه خواسته هایی که بازرسان شرکت درستی آن را گواهی نموده اند و به اضافه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیأت مدیره برای ثبت افزونی سرمایه مبنی بر خریداری تمامی سهام و اخذ ارزش آن.

11ـ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درباره تصمیم گیری زوال شرکت و شامل فهرستی از نام های مدیر یا مدیران تصفیه.

12ـ اطلاعیه کتبی پایان تصفیه توسط مدیران بعد از اطلاعیه، اسم شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی محذوف می شود.

13ـ دفاتر و دیگر سندها و مدارک شرکت تصفیه شده، تا ده سال محفوظ می ماند.

⃰ شایان ذکر است که هرفرد از اطلاع مطالبی که براساس قوانین لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت میبایست به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع داده شود، ممانعت نماید و یا مطلب های مغایر به مرجع نام برده اطلاع دهد ، قابلیت تعقیب کیفری داشته و با توجه به بند ۴ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی نام برده:

به سه ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال، یا هر دو مجازات، محکوم می شود.

 • تصمیم های شرکت که بعد از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها میبایست اطلاع داده شود :

تصمیم های شرکت تجارتی در موردهای زیر میبایست اطلاع داده شود :

 1. دگرگونی در مواد آیین نامه شرکت که رایج ترین موردهای آن افزایش و کاهش دارایی است.
 2. تمدید اعتبار شرکت، علاوه بر زمان تعیین شده.
 3. تصمیم درباره زوال شرکت ( هرچند زمانی که زوال به وسیله انقضای شرکت اعمال گردد) و تصمیم درباره مشخص نمودن لیست نام های مدیر یا مدیران تصفیه و آدرس آنها.
 4. مشخص نمودن کیفیت پرداخت حساب و دگرگونی آن.
 5. تبدیل شریکان ( جانشینی وراث شریک ضامن فوت شده) و یا واگذاری سهام شرکت
 6. بیرون آمدن برخی از شریکان از شرکت.
 7. تغییر نام شرکت.
 8. زمانی که تبدیل سهام بی نام به سهام با نام صورت گیرد و دارندگان سهام طی زمانی که از تاریخ چاپ اطلاعیه دو بار، به فاصله ده روز در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت چاپ گردد و این مدت زمان کم تر از شش ماه نمی باشد، سهام خود را به سهام جدید تبدیل نکنند.( ماده ۷۶ قانون تجارت) و سهام جدید را دربرابر سهام بی نامی که تبدیل نشده و در شرکت وجود دارد،به این ترتیب شرکت به وسیله مزایده به افراد دیگر ارائه دهد.( ماده ۷۸ قانون تجارت) هزینه سهامی که اینگونه به فروش می رسد ، درمرکز اصلی شرکت و یا در بانک ملی ایران محفوظ می ماند، آگهی می گردد.
 9. تغییر مدیر یا مدیران شرکت.
 10. تغییر بازرس یا بازرسان شرکت.
 11. تغییر مرکز اصلی شرکت.
 12. ثبت تشکیل شرکت.
 13. زمانی که با خسارت های ایجاد شده نیمی از سرمایه شرکت از بین رود، و مدیران شرکت موظفند کلیه دارندگان سهام را جهت تاسیس مجمع عمومی دعوت نمایند، تا عنوان زوال یا حیات شرکت را نظارت نمایند.تصمیم این مجمع در هر صورت چاپ می گردد.
 14. چاپ آگهی پذیره نویسی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه شرکت در آن چاپ می گردد.
 15. تبدیل سهام شرکت با ارائه آگهی کتبی به مرجع ثبت شرکت ها
 16. اظهار کتبی تصمیم درخصوص عرضه اوراق قرضه و ضوابط ارسال و چاپ آن به همراه طرح اعلامیه چاپ اوراق قرضه به مرجع ثبت شرکت ها، جهت ثبت و انتشار در روزنامه رسمی.
 17. اطلاعات و چارچوب وظایف و زمان مسئولیت مدیر عامل.
 18. شمار سهام هرکدام از خریداران جدید متاثر از افزایش سرمایه.
 19. اخبار پایان تصفیه فعالیت های شرکت پس از زوال آن.

ثبت شرکت کریم خان آماده عرضه خدماتی تخصصی از قبیل ثبت شرکت ها به شما عزیزان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *