مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی چیست ؟


در این مقاله ثبت کریم خان پیش از اینکه در خصوص مطالب اصلی ورشکستگی توضیح دهد باید بگوییم در کار ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری دو قانون وجود دارد :

  1. قانون تجارت تصویب شده در سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
  2. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده در تاریخ 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60
  3. آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.

لذا با استفاده از قوانین یاد شده سعی خواهد شد، مجازات اشخاص در ارتباط با امر ورشکستگی به وضوح بیان شود.

لازم به ذکر است ورشکستگی یا توقیف وضعی می باشد که در آن ورشکسته از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع می گردد و در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام او ، عمل می نماید.
جهت تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل الزامی می باشد :

  1. تاجر یا شرکت تجاری بودن
  2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست
  3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی صحبت می کند.

مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی

پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام شد ، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی کرده و چنانچه توقف در پرداخت قروض تاجر را احراز کند حکم ورشکستگی وی را صادر می کند.علاوه بر خود تاجر که در صورتی که ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد مجازات می شود ، افراد دیگری هم ممکن است در کار ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصر شناخته شوند. به این دلیل در قانون تجارت برای آن ها مجازات هایی به شرح ذیل پیش بینی شده است :

  1. اشخاصی که عمدا و با سو نیت به نفع تاجر ورشکسته همه اموال یا بخشی از دارای او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهداری کرده و یا مخفی کنند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردند.
  2. افرادی که به قصد تقلب به نام خود یا به نام دیگری طلبی که حقیقت نداشته در روی سند نوشته شده در ماده 467 قانون تجارت واقعی به حساب آورده و ملتزم شده باشند.
  3. اشخاصی که به نام دیگری و یا اسمی که حقیقن نداشته تجارت کرده باشند و سپس دفاتر خود را گم کرده و یا بخشی از دارایی خود را پنهان کرده و یا به شکل ساختگی و انجام معاملات صوری از میان برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنی از یک الی 5 سال حبس محکوم خواهند شد.
  4. اقوام و بستگان ورشکسته زمانی که بدون مشارکت و دخالت او اموال او را حذف یا مخفی کرده و یا نزد خود نگهداری کنند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

مجازات مدیران تصفیه

برای مدیر تصفیه که به حکم دادگاه میبایست به امور تاجر ورشکسته رسیدگی کند تا حقوق تمامی طلبکاران او حفظ شود و در واقع امین به شمار می رود در صورتی که در زمان رسیدگی به کار های گفته شده مبلغی را هدر داده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم می شود.قید حیف و میل وجه محدود به پول نقد است و دیگر اموال را شامل نمی شود و بنابراین در صورتی که مدیر تصفیه اموالی را حیف و میل کند از شمول ماده یاد شده و مجازات مرتبط با آن خارج است.

لذا بهتر بود به جای کلمه وجهی تصریح به مالی می گردید تا جای ابهامی باقی نمی ماند. زیرا مال اعم است از وجه نقد و هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد.زمانی که مدیر تصفیه در حال رسیدگی به امور ورشکستگی با ورشکسته یا شخص دیگری قرارداد خصوصی بسته یا تبانی کرده باشد که نتیجه آن به نفع او و ضرر طلبکاران یا برخی از آنان تمام شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *