امتیاز به این مطلب

انحلال موسسه

ثبت شرکت کریمخان در این مقاله برآنست تا روند ثبت انحلال موسسه را تشریح نماید. قبل از هر چیز به تعریف مختصری از موسسات تجاری می پردازیم. موسسات غیر تجاری موسساتی می باشند که به منظور مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن ایجاد می شوند و کسانی که آن را تشکیل داده اند ممکن است قصد انتفاع از موسسه را داشته و یا نداشته باشند. لازم به ذکر است که موسسات از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا کرده و می توانند عناوینی را مانند انجمن، بنگاه،کانون و یا مشابه آن را اتخاذ نمایند.

موسسات غیر تجاری

در موسسات غیرتجاری حداقل شرکا نباید از دو نفر کم تر باشد و ذکر نمودن سرمایه به هر مقداری مجاز می باشد. موسسات غیر تجاری نیز مانند موسسات تجاری می بایست در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه ثبت گردند و به منظور ثبت آن همه ی اقدامات تاسیس شرکت ها با رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده است، الزامیست.

انحلال موسسه ها

انحلال موسسات غیر تجاری به دو صورت انجام می گیرد، در واقع انحلال موسسه هم می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورت گیرد و هم می تواند به سبب حکم دادگاه انجام شود که ثبت شرکت کریمخان در ادامه ی مطالب به بیان آن ها پرداخته است.

الف – انحلال موسسه به صورت اختیاری

انحلال موسسه به صورت اختیاری، به این صورت می باشد که تمام امور انحلال موسسه مطابق با قواعد و مقرراتی است که در اساسنامه ی شرکت ها و یا موسسات غیر تجاری پیش بینی شده و این کار توسط مدیر یا مدیران اجرا می شود می گردد. معمولا یک شخص به عنوان متصدی امر تصفیه در نظر گرفته می شود که دارای اختیارات و وظایفی در خصوص انحلال رسمی موسسات می باشد. در صورتی که از قبل شخصی با این مسئولیت تعیین نشده باشد، مجمع عمومی فوق العاده قادر است شخصی را برای این منظور انتخاب کند و اختیارات و مسئولیت هایی را به او محول کند.

ب – انحلال موسسه به سبب حکم دادگاه

در این حالت که انحلال موسسه به سبب حکم دادگاه صورت می گیرد، فرد متصدی بر اساس آنچه که در اساسنامه تعیین شده است، امور مربوطه را پیگیری می کند اما در صورتی که متصدی از قبل مشخص نشده باشد دادگاه جهت انجام این امور شخصی را مشخص می کند و امر تصفیه طبق قانون تجارت انجام می گیرد.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال  موسسه را به شما ارائه می دهد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال موسسه

  1. فتوکپی شناسنامه تمام شرکاء موسسه
  2. آخرین روزنامه ی رسمی
  3. چنانچه مدیر تصفیه خارج از شرکاء باشد فتوکپی شناسنامه وی الزامی است.

فرآیند ثبت انحلال موسسه

پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه ی مجمع در دو نسخه ای که توسط شرکای موسسه امضاء شده است تنظیم می گردد و به همراه مدارک لازم از قبیل ( فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و آخرین روزنامه رسمی و همچنین فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه خارج از شرکاء باشد ) برای انحلال موسسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود و در دفاتر آن اداره ثبت می شود و ذیل آن به وسیله ی نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می شود و بدین شکل موسسه به صورت رسمی منحل می شود.

نمونه ی صورت جلسه انحلال موسسه

صورت جلسه مجمع فوق العاده موسسه ………………. ثبت شده به شماره …………………. با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به انحلال موسسه تصمیمات ذیل اتخاذ گرید :

 

  1. ……………………. به سمت مدیر تصفیه موسسه تعیین گردید.
  2. آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ……………. تعیین گردید .
  3. مدیر تصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال موسسه نمود.
  4. شرکاء به آقای ……………….. مدیر تصفیه وکالت می دهند تا شخصاَ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری حاضر و ذیل ثبت را امضاء نماید.

امضاء شرکا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *