شرکت باشگاه ورزشی


امروزه ورزش به یکی از صنایع بزرگ مبدل گشته است و روز به روز مهمتر می شود. در ساختار ورزش جهان، باشگاه های ورزشی پایه واساس رشد و توسعه ورزش های مختلف هستند. قهرمانان و نخبگان ورزشی از دل باشگاه ها رشد نموده و پرورش پیدا می کنند و از طرفی باشگاه های ورزشی بستری برای افراد جامعه فراهم می کنند تا زندگی سالم، با نشاط و پرتحرکی را تجربه کنند.در واقع امروزه باشگاه های ورزشی تجاری به شمار می روند و در برابر درآمدهای حاصل از خدمات خود، پاسخ گوی بازیکنان، اعضاء مقامات محلی و ملی است.

هویت باشگاه ورزشی

باشگاه ورزشی یکی از انواع ساختار تجاری را خواهد داشت. هر یک از آنها دارای فواید و زیان هایی می باشند . رهبران باشگاه یکی ازمدل ها را طبق اینکه باشگاه آن ها چگونه سازمان خواهد یافت و چگونه اداره می شود، انتخاب می کنند.این مدل ها عبارتند از: مؤسسه خصوصی، شرکت تضامنی، شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، مؤسسه های غیرانتفاعی و فرانشیز.

اساسنامه شرکت باشگاه ورزشی

اساس نامه شرکت، توصیف رسمی و قانونی کسب وکار می باشد. هم چنین تحت عنوان مجوز شرکت و یا پروانه سازمان شناخته می شوند. اساسنامه شرکت اصولاً شامل مراحل زیر می باشد :

 • نام و نوع ساختار شرکت
 • نام فرد ویا افراد تشکیل دهنده شرکت
 • تعیین اینکه ازنوع سهامی و یا غیرسهامی است ( اگر شرکت سهامی است، تعیین مقدار ونوع سرمایه مشارکتی شرکت که می توان آن را منتشر کرد)
 • هدف ازایجاد شرکت
 • نام اعضای هیأت مدیره
 • آدرس محل اداری شرکت
 • تعیین دوره های حسابرسی که به منظور اهداف گزارشی، تشکیل خواهند شد

در ادامه ثبت کریم خان شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت باشگاه ورزشی را به شما ارائه می دهد.

شرایط و مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی

به منظور تأسیس شرکت باشگاه ورزشی پیش از هر چیز میبایست یک شرکت به ثبت برساند؛می توان در قالب های شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت شرکت اقدام کرد.

بعد از تعیین قالب،برای ثبت شرکت نیاز به شرایط و مدارکی می باشد که در ادامه ثبت کریم خان بدان می پردازد.

شرکت سهامی خاص

به شرکتی می گویند که کلیه سرمایه آن به صورت انحصاری بوسیله مؤسسین تأمین شده است و سرمایه آن به سهام تقسیم گشته و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنها می باشد،تعداد سهامداران دراین شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص میبایست پیش از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به شکل واضح ذکر شود.

شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص

برابر ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد بعلاوه دو نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند، حداقل ۳۵درصد سرمایه به صورت نقدی پرداخت گردد.براساس ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

در ادامه ثبت کریم خان مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های باشگاه ورزشی سهامی خاص را ارائه می دهد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های باشگاه ورزشی سهامی خاص

 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 • تکمیل فرم تعیین نام
 • پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی برغیردولتی بودن آن
 • دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 • دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
 • دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 • معرفی نامه نمایندگان درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند و ارائه کپی روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
 • گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تأسیس درآنجا افتتاح گشته است.
 • دریافت مجوز در صورت نیاز طبق تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

شرکت با مسئولیت محدود

به شرکتی می گویند که میان دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر کدام از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،تنها به اندازه سرمایه خود در قبال دیون و تعهدات مسئول است، در نام شرکت باید عبارت « با مسئولیت محدود » ذکر شود.

شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود

 • در شرکت با مسئولیت محدود میبایست تمام سرمایه به مدیرعامل شرکت ارائه شده و مدیرعامل اقراربه دریافت نماید.
 • درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر است.
 • حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود

 • تکمیل فرم تعیین نام
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 • تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن
 • دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل وامضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
 • دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن وامضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
 • معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره ازبین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
 • دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که توسط مدیران منتخب مجمع امضا شده باشد.
 • دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل کلیه صفحات آن بوسیله همه سهامداران
 • دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که توسط سهامداران و بازرسین امضاء شده باشد.
 • اخذ مجوز در صورت نیاز طبق تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 • پرداخت مبلغ معین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تعیین نام

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *