طریقه تقسیم سود خالص شرکت تعاونی

طریقه تقسیم سود خالص شرکت تعاونی


شرکت تعاونی برای مدت زمان نامتناهی و جهت برطرف نمودن نیازهای شریکان و توسعه اوضاع مادی و اجتماعی تاسیس می گردد.
امکان دارد عناوین شرکت تعاونی یک یا چند کاره باشد و به همین ترتیب ، شرکت تعاونی را به گونه های ذیل تقسیم بندی می نماییم :

 • الف- شرکت تعاونی تولید ( محصولات صنعتی و کشاورزی ) .
 • ب- شرکت تعاونی فروش محصولات
 • ج- شرکت تعاونی مصرف
 • د- شرکت تعاونی ساختمان مسکن
 • ه- شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
 • و- شرکت تعاونی وام و اعتبار
 • ز- شرکت تعاونی نمایندگی کارخانه ها و موسسات تولیدات صنعتی و کشاورزی.

البته قانون تجارت ایران، از میان شرکت های تعاونی فقط به دو صورت تولید و مصرف می باشد.

طریقه تقسیم سود خالص شرکت تعاونی

 

شرکت تعاونی شامل تولید یا مصرف، مطابق قوانین مرتبط به شرکت های سهامی و یا بر اساس قوانین ویژه ای به شکل یک اساسنامه و با رضایت شریکان به تصویب می رسد ، تاسیس می گردد. به این ترتیب شرکت تعاونی که مشابه یک شرکت سهامی می باشد قادر است مانند یک شرکت سهامی ایجاد گردد و میبایست قوانین مرتبط به شرکت های سهامی البته اگر تفاوتی با شرکت تعاونی نداشته باشد مراعات گردد.

طریقه تقسیم سود خالص شرکت

سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب ذیل تقسیم بندی می گردد:

 1. حداقل 5% سود خالص با مصوب نمودن مجمع عمومی عادی به منظور ذخیره قانونی به حساب تعاونی لحاظ می گردد. تا زمانی که این ذخیره قانونی به اندازه یک چهارم سرمایه سه سال پایانی شرکت برسد.البته لحاظ نمودن آن ضروری می باشد . ( تبصره 1 ماده 25 ق. ب. ت )
 2. به توصیه هیات مدیره و تایید مجمع عمومی عادی، حداکثر 5% از سود خالص به منظور اندوخته احتیاطی به حساب لحاظ می گردد. البته لحاظ کردن آن به صورت اختیاری می باشد.( تبصره 2 ماده 25 ق. ب. ت )
 3. 4% از سود خالص به منظور حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون ریخته می شود که لحاظ نمودن آن ضروری می باشد .( تبصره 2 ماده 25 ق. ب. ت)
 4. به توصیه هیات مدیره و تایید مجمع عمومی عادی، بخشی از منافع برای پاداش به کارکنان ، مدیران و بازرسان اختصاص داده می شود که البته لحاظ نمودن آن اختیاری می باشد.( تبصره 2 ماده 25 ق. ب. ت )
 5. بعد از کاهش مبالغ فوق مابقی سود خالص بنا به ترتیب موجود در اساسنامه و شروط عقد پذیرفته شده تقسیم بندی می شود .( تبصره 2 ماده 25 ق. ب. ت )
  6. حداکثر سود سالانه سهام نباید بیشتر از 6 % باشد .

انتقال سهم هر شریک در شرکت تعاونی

عضوها قادرند به صورت مستقل و بدون نیاز به تایید دیگران سهام خود را به هر کدام از عضوها یا افراد جدید انتقال دهند .شایان ذکر است که بر اساس ماده 12 ق. ش. ت این واگذاری می بایست به یکی از عضوهای شرکت اعمال گردد ، ولی اکنون ای چنین ضرورتی موجود نمی باشد.( ماده 22 ق. ب. ت )

سوال : چه تمایزی بین ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی در شرکت های تعاونی وجود دارد ؟

با وجود این که در شرکت های سهامی این دو واژه به یک معنا می باشند ولی در شرکت های تعاونی معنای آن ها با یکدیگر کاملاٌ گوناگون می باشد .در شرکت های تعاونی :

 • ذخیره قانونی ضروری و اندوخته احتیاطی به صورت اختیاری می باشد.
 • هر ساله حداقل 5% از سود خالص می بایست به منظور ذخیره قانونی لحاظ گردد. ولی در اندوخته احتیاطی اندازه آن نباید از حداکثر 5% سود خالص بیشتر باشد.
 • ذخیره قانونی تا زمانی لحاظ می گردد که اندازه آن به یک چهارم میانگین سرمایه سه سال پایانی شرکت برسد.

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان با افتخار در عرصه شرکت تعاونی در خدمت شما خواهند بود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *