ضوابط قانونی حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه

ضوابط قانونی حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه


نکاتی در خصوص حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه

به طور کلی، سهامداران زمان حال شرکت در رابطه با اشخاص غیرسهامدار در خریداری سهام جدید اولویت دارند. ماده 166 این قوانین و شروط آن مورد بررسی قرار می دهد.

” در خریداری سهام جدید دارندگان آن بنا به سهامی که مالکیت دارند دارای اولویت می باشند. و همچنین سهام آن ها قابلیت واگذاری دارد. مدت زمانی که دارندگان سهام قادرند اولویت ذکرشده را اجرا نمایند حداقل 60روز می باشد. این زمان از وقتی که پذیره نویسی مشخص می شود، آغاز میگردد. “

 ضوابط قانونی حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه

محتوای ماده نام برده شامل نکات زیر می باشد :

اولویت خریداری سهام جدید برای تمامی سهامداران در رابطه با سرمایه آن ها در شرکت تعیین گشته است. این شیوه که به صورت قانونی شناخته شده ،از حق کشی بین سهامداران جلوگیری کرده است.نکته حائز اهمیتی که در بالا ذکر گردید این است که،برداشت مالی اولویت خریداری سهام جدید و قابل انتقال آن به منظور حق مالی می باشد. به این صورت،سهامداران اولویت خود را به سایرین از جمله دیگر سهامداران یا اشخاص ثالث می دهند.

آیا انجمن عمومی عالی که افزونی سرمایه را مصوب نموده ،اجازه به محرومیت انتقال در اولویت بحث است ؟ به بیان دیگر آیا انجمن قادر است بدون محرومیت از اولویت ، انتقال حق ذکرشده را به دیگر افراد ممنوع کند؟جواب اینکه امکان دارد با این دلیل که حق مالی از حقوقی به حساب نمی آید و بیشتر سهامداران از لحاظ حقوقی اجازه محرومیت صاحبان این حق انجام شده باشند و همچنین اجازه با حقوق ابتدایی مالکیت نامتناسب می باشد، و ماهیت این صلاحیت برای انجمن نفی می شود.

در برابر و نقض منظر بالا، می توانیم بگوییم که بابت مقداری میبایست انتخاب مصوب ممانعت انتقال اولویت را به صورت قانونی درک کرد.در ابتدا زمانی که انجمن عمومی عالی دارای صلاحیت محرومیت اصل اولویت را دارد، به وسیله اولی گزینش محرومیت حق انتقال اولویت را که از اثرهای ذکر شده می باشد، میبایست داشته باشد.

ثانیاً ، آیین گذار به شرکت سهامی خاص رخصت می دهد تا بنا به آیین نامه انتقال سهام به توافق مدیران، یا مصوب نمودن مجمع و یا هر دو بستگی دارد. به همین سبب،باید انجمن عمومی عالی رخصتی دارا باشد تا با وجود محرومیت اولویت، حق انتقال اولویت را محروم نماید در غیر اینصورت بنا به قوانین تحدید شده ، یعنی شرطی کردن انتقال سهام به توافق انجمن عمومی یا مدیران، تاثیر آن از بین می رود.

آخرین نکته بیان شده در مورد ماده 166 الزامی بودن مراعات زمان تعیین شده در جهت سهامداران برای بکارگیری اولویت می باشد.حداقل زمان تعیین شده 60 روز میباشد که با زمان پذیره نویسی تعیین شده شروع می شود.محرومیت اولویت سهامداران و بررسی این اراده از مقوله های با اهمیت در افزونی سرمایه شرکت های سهامی به حساب می آید.این کار به دلیل آن که موجب حق‌ کشی تعدادی از سهامداران شده ارزش آن دو برابر می شود. ماده 167 لایحه فرصت محرومیت اولویت سهامداران در رابطه به پذیره نویسی کلی یا بخشی از سهام به شرح ذیل می باشد:

” انجمن عمومی عالی که افزونی سرمایه را به وسیله عرضه سهام تازه مصوب می نماید یا رخصت آن را به هیئت مدیره می دهند ،در اینصورت اولویت دارندگان سهام در رابطه با پذیره نویسی کلی یا بخشی از سهام جدید از آن ها محروم می شود، به این قرار که این همت بعد از خواندن عملکرد هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت فرا می گیرد در غیر اینصورت نادرست است.

تبصره : عملکرد هیئت مدیره ذکرشده در این ماده میبایست شامل تبیین ضرورت افزونی سرمایه و محرومیت اولویت از سهامداران و معارف فرد یا افرادی که این نوع سهام و دلایلی که در مشخص نمودن قیمت مورد توجه قرار می گیرد. عملکرد بازرس یا بازرسان مبنی بر تصدیق عوامل باشد که در گزلرشات هیئت مدیره نام برده شود “.

از قوانین تبصره فوق اینگونه نتیجه می گیریم که محرومیت اولویت سهامداران متضمن انتصاب و معارفه افرادی است که جانشین سهامدارانی که اولویت آن ها از بین رفته است. بنابراین ، به ناچار چنانچه فرد یا افرادی درجهت این کار مشخص و معارفه نشده اند میبایست محرومیت اولویت سهامداران نقض پنداشت. زیرا مقصود از محرومیت اولویت سهامداران، تنها کشش سرمایه است. به این ترتیب ، ضرورت انتصاب افرادی که محرومیت حق نامبرده را دارند قابل استنباط می باشد.

ماده 168 واگذاری برتری دراثر محرومیت اولویت دسته ای از سهامداران به دسته دیگر به تفسیر ذیل می باشد :

” درباره ماده 167 اگر محرومیت اولویت در پذیره نویسی سهام تازه از برخی از دارندگان سهام به سود برخی دیگر صورت می گیرد سهامدارانی که سهام تازه ای درجهت اختصاص به آن ها مورد توجه قرار قرار گرفته و نمی توانند در دریافت رای درمورد محرومیت اولویت دیگر سهامداران شرکت کنند. در شمارش اصل رسمی بودن جلسه و بیشترین‌ های ملزوم برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام تازه ای درجهت اختصاص به آن ها لحاظ گردیده به شمار نمی رود “.

تمایز این ماده با ماده قبلی این است که در ماده آخری، افراد بکارگیری از اختصاص سهام و محرومیت اولویت بعضی از سهامداران را ، دسته ای دیگر از سهامداران می باشد.

البته آیین گذار برای جلوگیری از بهره نابجای بعضی از سهامداران روشی ارائه داده، سهامداران دارای نفع را از رای سلب کرده است. بنابراین، چنانچه با توافق پنهانی دسته ای از بستانکاران، بکارگیری نابجا از روش های ذکرشده بعضی دیگر از آنان وجود دارد.به این ترتیب به عقیده دکتر پاسبان، در کتاب حق شرکت های تجاری بهتر است تا قانونگذار محرومیت اولویت از کل یا بعضی دیگر از سهامداران را درباره مکانی که افراد مشخصی ( سهامدار یا غیرسهامدار ) از اختصاص سهام جدید مستفیض می گردند، مشروط به رای های سهامداران شاهد یا از حد نصاب فراتر می باشد.

ثبت شرکت کریم خان با وجود مشاوران شایسته و با تجربه پاسخی مناسب به نیازهای ثبتی و حقوقی شما در زمینه ضوابط قانونی حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه ارائه می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *