شیوه اخذ تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود

شیوه اخذ تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود


نکات کلیدی در مورد شیوه محاسبه آرا در انتخابات هیات مدیره و بازرسان قانونی

بنابه قوانین ماده 88 ” لایحه ” ، در مجمع عمومی عادی، شمار رای های هریک از افراد رای دهنده در عدد مدیرانی که میبایست منتخب شوند ضرب می شود، و حق رای هریک از افراد رای دهنده معادل حاصل ضرب ذکر شده میباشد. بنابراین در اساسنامه مدیرانی که میبایست گزینش شوند پنج نفر اصلی و دو نفر جانشین باشد تعداد آرا در عدد 7 ضرب می شود و چنانچه انتصاب عضو جانشین به صورت اختیاری باشد تعداد آرا در عدد5 ضرب می شود.

شیوه اخذ تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود

 

شمار سهام داران که در شرکت های سهامی خاص محدود میباشد،پیش گویی رای مورد نیاز در جهت سمت عضویت هیات مدیره سهل و سرانجام همه پرسی آشکار می باشد،اما در شرکت های سهامی عام با عنایت به نابسامانی سهام و قابل پیش گویی نبودن آن، بر حسب معمول گزینش اعضای هیات مدیره دارای روش های خاصی میباشد که نمایندگان می بایست آن ها را لحاظ کنند.و از تقسیم بندی آرا به تعداد افراد بیشتر و پایمال نمودن آن و اختصاص آرا به یک نفر میبایست اجتناب نمود.

طبق معمول با در نظر گرفتن سرمایه شرکت و پیشینه و درصد حاضر بودن و همکاری سهام داران در مجامع عمومی و شمار مدیرانی که میبایست منتخب شوند قادریم که شمارش رای هایی که هر داوطلب در جهت عضویت ضروری میباشد برآورد نمود.اگر سهام داران اقلیت موافقت نمایند با حاصلضرب آرا در شمار مدیران می توان حداقل یک عضو هیات مدیره را منتخب نمود.

ازاین رو سهام داران اقلیت با دارا بودن یک عضو در هیات مدیره می توانند نسبت به دستیابی اطلاعات امور روزانه شرکت مبادرت نمایند.مسئله مهم این است که بعد از گزینش یکی از اعضا در هیات مدیره به وسیله سهام داران اقلیت و به ثبت رسیدن صورت جلسه،با تقاضای سهام داران اصلی ،این خصیصه از بین می رود.

بدین سان سهام دار عمده که شمار بیشتری از هیات مدیره هم برگزیده او هستند، مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده با دستور جلسه برکنار و به گزینش یک عضو هیات مدیره مبادرت می نماید.با نظر به محتوای ماده 107 ” لایحه ” که هیچ علت و سببی در جهت برکناری مدیر الزامی نمی باشد ،برکناری مدیر را با نصف به اضافه یک آرا موجود در جلسه پذیرفته و بعد موضوع داوطلبی مدیر انتخاب شده خود را مورد بحث قرار می دهد.

در این انجمن که گزینش یکی از اعضا هیات مدیره موردتوجه است ،ناگزیر تعداد رای های هر رای دهنده در عدد یک ضرب شده و تقسیم نمیشود.بنابراین داوطلبان معارفه شده به وسیله سهام دار عمده نسبت به سهام داران اقلیت ، تعداد رای های کثیری را تخصیص می دهند و سهام دار عمده در جهت الباقی دوره مسئولیت، به وسیله تمامی مدیران انتخاب شده و شرکت را مدیریت می نماید همچنین مدیر معارفه شده به وسیله سهام داران اقلیت محذوف می شوند.

اگر در همه پرسی هیات مدیره و بازرسان بعد از احتساب آرا و کسب اکثریت نسبی مدیران تعداد رای های مساوی داشته باشند تدبیری غیر از قرعه کشی میان آنان نیست.با توجه به قوانین ماده 88 ” لایحه ” ، قید توانایی ها و برتری برخی از سهام داران به این صورت است که به طور مثال صاحب سهم الف جزء هیات مدیره و یا مدیر عامل خواهد بود غیرقانونی و سزاوار نقض می باشد.ولی از توانایی ها و برتری های یک سهام دار خاص،معارفه داوطلبان عضو هیات مدیره می باشد، تا قاعده رای گیری در ماده 88 ” لایحه ” انجام گردد.

نحوه شمارش آرا

به دلیل ایجاد موضوعات و کشمکش در هنگام محاسبه آرای همه پرسی به هیات مدیره و ناظران سفارش می شود که رای گیری، کتبی انجام شده و ورقه های رای موجود در صندوق با بازرسی هیات رئیسه احتساب و امضا می شود. صورت جلسه محاسبه آرا هم تهیه و در آن رای های درست و بی‌اعتبار جداسازی می شوند.به اینصورت شمارش رای های تمامی داوطلبان از بیشترین تا کمترین را نام می بریم و اعضای اصلی و جانشین هیات مدیره تعیین می گردند. برحسب معمول صورت جلسه تعداد آرا و برگه های رای در جهت جواب دهی و انتقادات سهام داران و داوطلبان طی سه روز درحضور هیات رئیسه درامان می ماند.

کارشناسان موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در کمترین زمان در خصوص شیوه محاسبه آرا در انتخابات در خدمت شما عزیزان می باشند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *