شیوه اخذ تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود

شیوه اخذ تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود


اخذ تصمیم در شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی که به تعبیری دوستانه و خانوادگی است که بیشتر میان اشخاص که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود را شرکت با مسئولیت محدود می گویند.

ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را اینگونه توصیف کرده است:

” شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که میان دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل شده و هرکدام از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا میزان
سرمایه خود متعهد دیون و مسئولیت شرکت است ” .

شیوه اخذ تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود

 

در شرکت با مسئولیت محدود، هر شریک به نسبت سهمی که در شرکت دارد،اجازه رای خواهد داشت ،در حالی که در اساسنامه ترتیب دیگری تنظیم داشته باشد.مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود وجود داشته درحالی که انتخاب بازرس مشخص نشده است، ایضاً مادامی که میزان شرکاء بیش از 12 نفر باشند،انجمنی ترکیب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از جانب مجمع عمومی عادی تعیین شده که نخستین مسئولیت آن، رسیدگی و دستیابی اعتماد از اعمال درست قوانین مرتبط به
پرداخت سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این انجمن باید دفاتر، صندوق و تمام اسناد شرکت را زیر کنترل و بازرسی خود داشته و تمام سال گزارشی در این مورد به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.

تصمیمات گوناگون در شرکت با مسئولیت محدود به شکل زیر گرفته میشود:

1. نحوه ی اخذ تصمیم مربوط به اصلاح تابعیت شرکت :

جهت دریافت چنین تصمیمی یکی بودن آراء الزامی است. ( ماده 110 ق. ت )

2. نحوه ی اخذ تصمیم مربوط به اجبار کردن یکی از شرکاء به افزایش سهم الشرکه :

مطابق قانون هیچ حد نصاب نمی تواند شریکی را اجبار به این کار کرد . بدین صورت این امر مستلزم به هماهنگی آراء شرکاء دارد. ( ماده 112 ق. ت )

3. نحوه ی اخذ تصمیم مربوط به تغییر محتوایی اساسنامه :

جهت دریافت چنین تصمیماتی، میبایست 1) حدنصاب عددی شرکاء که 2 ) حداقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، تراضی داشته باشند. ( ماده 11 ق. ت )

4. نحوه ی اخذ تصمیم مربوط به تراضی با واگذاری سهم الشرکه یکی از شرکاء :

جهت دریافت چنین تصمیمی، میبایست 1) حدنصاب عددی شرکاء که 2 ) حداقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، تراضی داشته باشند. ( ماده 102 ق. ت )

5. نحوه ی اخذ تصمیم مربوط به انحلال شرکت :

جهت دریافت چنین تصمیمی باید تعدادی از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نیمی سرمایه شرکت باشد، تراضی داشته باشند. ( ماده 114 ق. ت )

6. نحوه ی اخذ دیگر تصمیمات مربوط به شرکت با مسئولیت محدود :

جهت تصمیم گیری در مورد دیگر موضوعات به شکل زیر اجرا می شود : ( ماده 106 ق. ت )

  • تصمیمات به حدنصاب حداقل نیمی سرمایه دریافت می گردد، یعنی عده ای از شرکاء که حداقل نیمی سرمایه شرکت را داشته باشند میبایست در جلسه حاضر و با تصمیم تراضی داشته باشند.
  • اگر در جلسه اول این حد نصاب حضورنداشته باشد، به شرکاء دوباره فراخوان داده میشود و تصمیمات به حد نصاب عددی هر تعدادی از شرکاء که در جلسه بعد حضور داشته باشند ، دریافت می گردد.

نحوه تقسیم سود و زیان در شرکت با مسئولیت محدود : ( ماده 108 ق. ت )

  1. در مرتبه نخست طبق نحوه ی اجرا میشود ، که در اساسنامه تنطیم شده است.
  2. اگر اساسنامه دستور خاصی نداشته باشد، توزیع سود و ضرر نسبت به سهمی که هر شریک از سرمایه شرکت دارد، اجرا میشود.

هنگامی که ثبت شرکت با مسئولیت محدود خود را به شرکت ثبت کریم خان میسپارید مطمن از دریافت آن در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه باشید زیرا کادر مجموعه ما شما را در تمامی مراحل همراهی می کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *