شیوه احتساب حساب های مالی شرکت های سهامی


براساس ماده 232 لایحه قانون تجارت ، ” هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاَ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود “.

تنظیم صورت حساب های مالی با هیئت مدیره می باشد و میبایست گزارش خود را به بازرس یا بازرسان ارائه دهند و گزارش های مالی هم توسط مجمع عمومی عادی تصویب می شود.برابر ماده 242 لایحه ، در شرکت سهامی عام میبایست به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت گزارش حسابداران رسمی ضمیمه گردد.اگر گزارش مالی تنظیم نشود براساس ماده 254 شامل جزا می شود.

زمان بندی گزارش هیات مدیره و بازرس در امور مالی

امور اجرایی شرکت مثل تنظیم گزارش مالی به عهده هیات مدیره می باشد و سپس بازرس میبایست درباره آن نظر دهد.بنابر لایحه 232 گزارش هیات مدیره میبایست 20 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی به بازرس ارائه گردد.براساس ماده 139 لایحه گزارش هیات مدیره 15 روز پیش از برگزاری مجمع برای سهامداران آماده می گردد.طبق ماده 137 لایحه هیات مدیره میبایست حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم نموده و به بازرسان ارائه دهد.برابر ماده 150 لایحه گزارش بازرس 10 روز پیش از انعقاد مجمع عمومی برای سهامداران آماده می گردد.طبق ماده 190 لایحه گزارش هیات مدیره میبایست حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس ارائه گردد.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص شیوه تنظیم گزارش مالی توسط هیات مدیره صحبت می کند.

شیوه تنظیم گزارش مالی توسط هیات مدیره

مقصود از شیوه تنظیم ، روش های مرسوم در حسابداری است.براساس ماده 233 لایحه ، تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت به یکی از دو شکل ذیل امکان پذیر می باشد :

  1. همان شکل و روش سال مالی قبل
  2. در صورتی که تغییری مورد نظر باشد به هر دو شکل و روش

ترازنامه

ترازنامه صورتحسابی است که وضع مالی شرکت را در تاریخی معین نشان می دهد. در ترازنامه تمام دارایی و بدهی و طلب شرکت ذکر می گردد.

محتویات ترازنامه شرکت سهامی براساس ماده 234 و 235 لایحه عبارتند از :

  1. استلاکات اموال
  2. اندوخته لازم ( حتی اگر بعد از وضع اندوخته این ها سود قابل تقسیم نباشد .)
  3. تعهداتی که شرکت آن را تضمین نموده با قید مبلغ .

ذخیره لازم

براساس ماده 234 لایحه ، ذخیره ” مبالغی برای جبران کاهش احتمالی ارزش دارایی ها و زیان ها و هزینه های احتمالی “.
کنار گذاشتن ذخیره ، ” برای جایگزینی طلب های مشکوک الوصول، هزینه اقامه دعاوی آتی یا دعاوی در جریان شرکت ، کاهش ارزش سرقفلی و مانند این ها منظور می شود “.

استهلاک هزینه ها

براساس ماده 236 لایحه ، ” هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود. هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که این گونه هزینه ها به عمل آمده مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می شود به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه های افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش، مستهلک نمود “.

مستهلک نمودن هزینه ها در واقع همان جبران کرده هزینه ها است. بعنوان مثال هزینه های انتشار آگهی یا پذیره نویسی به این شکل جبران می گردد.

اقسام سود

در لایحه سود به دو نوع خالص و قابل تقسیم دسته بندی می گردد.

  1. سود خالص : براساس ماده 237 لایحه ، درآمد حاصل در همان سال مالی منهای همه هزینه ها ، استلاکات و ذخیره ها .
  2. سود قابل تقسیم : براساس ماده 239 لایحه ، سود خالص منهای زیان سال مالی قبل و اندوخته قانونی و اختیاری همچنین سود سال های قبل که تقسیم نشده .

سود قابل تقسیم مفهومی خاص تر از سود خالص است اما در رابطه بین سود خالص و قابل تقسیم می توان گفت سه حالت امکان پذیر می باشد :

  1. سود خالص با سود قابل تقسیم برابر باشد.
  2. سود خالص بیشتر از سود قابل تقسیم باشد.
  3. سود قابل تقسیم بیشتر از سود خالص باشد.

نکته : براساس ماده 90 لایحه ، در صورت وجود منافع ، تقسیم ده درصد از سود ویژه پس از تصویب مجمع عمومی عادی بین صاحبان سهام اجباری می باشد.

در آخر ثبت کریم خان در خصوص تشریفات تقسیم سود توضیح می دهد.

تشریفات تقسیم سود

براساس ماده 240 لایحه ، تعیین مبلغی که میبایست بعد از تصویب حساب های مالی میان صاحبان سهام پرداخت گردد بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد و این مجمع می تواند اندوخته را اعلام و تقسیم کند.نحوه پرداخت سود بر عهده مجمع عمومی می باشد و در صورتی که توسط مجمع تصمیم گیری نشود هیات مدیره باید تصمیم بگیرد و میبایست حداکثر طی 8 ماه از تاریخ تصمیم مجمع عمومی اقدام به تقسیم سود نمود.تقسیم سود بدون رعایت تشریفات ، منافع موهوم به شمار آمده و براساس ماده 270 می تواند باطل شود و در بند 1 ماده 258 لایحه در خصوص تقسیم منافع موهوم ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

همکاران ما در ثبت کریم خان کلیه خدمات ثبتی در خصوص ثبت شرکت ، ثبت برند و لوگو و سایر کارهای ثبتی و مالیاتی را به شما ارائه می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *