شرکت های خارجی در ایران

شرکت های خارجی در ایران


الزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران

موسسه حقوقی کریم خان درخصوص الزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران توضیحاتی را ارائه می دهد:

مواردی که باعث میشود یک شرکت ایرانی و یا تابعیت ایرانی داشته باشد:

  1. مطابق مقررات ایران در ایران تشکیل شده باشد.
  2. اقامتگاه او در ایران باشد.
  3. مرکز اصلی آن هم در ایران باشد.

وگرنه شرکت ایرانی به شمار نمی رود اما قادراست در ایران شعبه و نمایندگی داشته باشد.

شرکت های خارجی در ایران

نحوه فعالیت و گزارش فعالیت

پس تاسیس و ثبت شعبه شرکت خارجی، مطابق مواد 7 و 8 آیین نامه مذکور شرکت های خارجی ، شعبه شرکت وظیفه دارند که هر سال گزارشی به ” دستگاه مربوطه ” تسلیم کند.

ماده 7 – ” شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت خود در کشور ما مباردت نمایند و به عملکرد می پردازند مکلف اند هر سال گزارش سالانه اصلی شامل بر گزارش های مالی حسابرسی شده به وسیله ی حسابرسان مستقل تابع در کشور مختلف را به دستگاه مربوطه تسلیم کنند” .

ماده 8- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل این آیین نامه مکلفند گزارش عملکرد شعبه یا نمایندگی در کشور ما را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود طی مدت 4 ماه بعد از پایان سال مالی به دستگاه مربوطه فرستاده میشود .

حسابرسی نام برده تا در صورتی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران صلاحیت دار به عنوان حسابدار رسمی مصوب – 1372- ابلاغ نشده است، به وسیله ی سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه مربوطه ، که شرکای آن اشخاص حقیقی تصویب شده به وسیله ی ادارات نظارت سازمان حسابرسی باشند، صورت پذیرد “.

همین طور مطابق ماده 9 این آیین نامه ، شعبه شرکت های خارجی میبایست به وسیله ی حداقل شخص حقیقی تابعیت کشور ما اداره شود.

در این ماده به تابعیت مسئول شعبه توجه نشده است ،در حالی که این گونه می توان برداشت کرد که یک ایرانی هم می تواند وظایف یک شعبه شرکت های خارجی را به ذمه گیرد.

مطابق ماده 4آیین نامه اجرایی روش تاسیس و فعالیت شعب بانک های خارجی در کشور ما ( مصوب 28/ 12/ 1387 هیات وزیران ) مقدمات تاسیس شعب بانک های خارجی در کشور ما مطابق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود.

براساس این آیین نامه ، شعب بانک های خارجی در کشور ما زیر نظر بانک مرکزی ایران میبایست فعالیت کنند و قوانین بازرسی مربوط با نسبت های نقدینگی، اجرای وظایف و محدودیت های مرتبط به تسهیلات وظایف بزرگ و عملکرد های مربوط با نظام کنترل های داخلی مشخص شده به وسیله بانک مرکزی را ملاحظه کنند.

انحلال شعبه

مطابق اصول کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو شکل ممکن است :

  1. با تصمیم مالکان آن
  2. به حکم مرجع صلاحیت دار

در حالی که در آیین نامه مذکور تنها حالت دوم مشخص شده که تنظیم می گردد : ” ماده 6 – افرادی که مجوز فعالیت آن ها از جانب مرجع صلاحیت دار فسخ می شود وظیفه دارند ، در فرصت مشخص شده به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، به انحلال شعبه یا نمایندگی و اجرای کارهای تصفیه آن مبادرت نمایند .

تبصره : شرکت های خارجی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود، 6 ماه فرصت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و اجرای کارها تصفیه آن مبادرت نمایند “.

ماده 10 طبق آیین نامه اجرایی روش تشکیل و عملیات شعب بانک های خارجی در کشور ما ( مصوب 28/ 12/ 1387 هیات وزیران ) در شرایط زیر احتمال تعطیلی شعبه یک بانک خارجی در کشورما وجود خواهد داشت :

  • رعایت نکردن دستورالعمل های بانک مرکزی
  • به تقاضایی بانک خارجی حاکی بر تعطیلی شعبه خود
  • در زمان عدم فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی
  • در زمان کسب بانک مرکزی به درست نبودن اطلاعات تسلیم شده به وسیله ی بانک خارجی

همین طور ماده 12 آیین نامه نام برده تنطیم می گردد :
” بانک خارجی نمی تواند پیش از اجرای وظایف شعبه خود در برابر بستانکاران و دیگر مشتریان در کشور ما، نسبت به تعطیلی ( انحلال ) شعبه مبادرت نماید.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت درالزامات قانونی شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران را براز بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *