شرکت امتیازی به چه شرکتی گفته می شود؟

شرکت امتیازی به چه شرکتی گفته می شود؟


توضیحاتی در خصوص شرکت امتیازی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص شرکت امتیازی، سخن بگوید.بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند نوع از عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند، این نوع شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند. درچنین رابطه ایی در ماده 5 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت های خارجی ، چنین ذکر شده است :

هرزمان شرکت خارجی شرکتی محسوب شود که شرایط و روال عملیات آن مطابق با امتیازنامه منظم و صحیحی تعیین شده باشد ، علاوه بر اسنادی که می بایست در زمان تقاضای ثبت ارائه دهد می بایست مواد امتیازنامه با رضایت وزارت امور خارجه مبنی بر درستی این امتیازنامه نیز تسلیم شود.

 شرکت امتیازی به چه شرکتی گفته می شود؟

 

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *