سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت تعاونی

سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت تعاونی


سهم اعضاء تعاونی در تامین سرمایه ثبت شرکت تعاونی

شرکتی که کلیه سرمایه یا حداقل 51 درصد آن از طریق اعضاء تعاونی در دسترس شرکت قرار گرفته باشد را شرکت تعاونی می گویند .

درحالی که وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و شهرداری ها و شوراهای اسلامی و بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادهای عمومی هم قادرند در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وسیله ی وام بدون بهره یا توسط قانونی سایر از جمله مشارکت ، مضاربه و مزارعه ، مساقات اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط و غیره مبادرت به کمک در تدوین یا بیشتر شدن سرمایه شرکت تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند.

اما در مواردی که موسسات دولتی در تشکیل شرکت تعاونی شرکت می نمایند در فرصت تنطیم شده که در طی منعقد کردن شرکت مورد رضایت دو طرف قرار گرفته است سهم دولت را میبایست تدریجاَ استرداد نمایند به صورتی که صد در صد سرمایه به تعاونی منسوب شود .

به صورت کلی اختیارات دولت و سازمان های دولتی در جهت کمک و مساعدت به تعاونی زیاد است. چه به وسیله ی وام و چه قرار دادن اسباب مورد نیاز و سایر امکانات.

سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکت تعاونی

نکات سهم اعضاء تعاونی در تهیه سرمایه شرکت تعاونی

 1. سهم تمام اعضاء در تهیه سرمایه شرکت یکسان است فقط در حالی که مجمع عمومی تایید نموده باشد که برخی از اعضاء سهم بیشتری پرداخت نمایند.
 2. دراین شرایط حداقل و حداکثر سهام میبایست در اندازه ی باشد که وزارت تعاون مناسب با گونه و اعضاء تعاونی ها مشخص می نماید.
 3. عضو یا اعضاء تعاونی قادرند با مراعات قوانین این قانون سهم خود را به دیگر اعضاء و یا اشخاص اخیر حائز شرایط واگذار نمایند.
 4. تعهدات مالی اعضاء تعاونی محصور به میزان سهام یعنی سرمایه ای است که سپرده اند فقط اینکه در قرارداد موارد دیگری منوط شده باشد.
 5. تعهدات دستگاه های دولتی که در تعاونی شرکت کرده اند به میزان سرمایه منسوب به آن هاست فقط در حالی که در قرارداد موارد دیگری مشخص و منوط شده باشد.

شایان ذکر است که هر تعاونی زمانی که ثبت و تاسیس می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تسویه شده باشد و زمانی که به شکل نقدی و غیر نقدی باشد ابتدا احتساب و تقویم گردیده و سپس ارائه شده باشد.

نفع و ضرر شرکت های تعاونی

اغلب سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به شرح زیر است:

 1. مبلغی به حکم ذخیره قانونی
 2. مبلغی ( درصدی ) به عنوان اندوخته احتیاطی
 3. درصدی به عنوان حق تعاون و آموزش
 4. درصدی به عنوان پاداش مدیران و کارکنان و بازرسان
 5. بقیه برابر اساسنامه بین اعضاء تقسیم می گردد.

اول : ذخیره قانونی

 1. دست کم 5 درصد به بالا به تایید مجمع عمومی به حکم ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی واریز می گردد و مقصود از این امر اینست که اگر تعاونی دچار بحران و یا سختی های مالی شد بتواند از ذخیره قانونی مصرف نموده مشکل مالی را رفع نماید. ( بهره گیری تا نصف ذخیره قانونی )
 2. ذخیره قانونی تا زمانی که به مقدار یک چهارم معدل سرمایه سه سال پیش شرکت برسد اجباری است.
 3. تعاونی ها می توانند حداکثر تا نیم ذخیره قانونی خود را برای بیشتر شدن سرمایه به کار برند.

دوم : اندوخته احتیاطی

اغلب به توصیه هیئت مدیره شرکت و تایید مجمع عمومی درصدی از سود خالص شرکت ( حداکثر 5 % ) با موضوع اندوخته پیش بینی شده به حساب ویژه واریز می گردد و وضعیت و روش مصرف آن با تایید مجمع عمومی است.

شرکت ثبت حقوقی کریم خان می تواند نه تنها در راستای سهم اعضاء تعاونی در تامین سرمایه ثبت شرکت تعاونی ازسوی شما بازرگانان شریف در کوتاه ترین زمان ممکن همراهی و راهنمایی نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *