امتیاز به این مطلب

یکی از شرایط اختصاصی تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی، سپردن سهام وثیقه می باشد. مدیران با توجه به فعالیت هایی که در شرکت انجام می دهند، ممکن است قصوری بنمایند و شرکت را متحمل ضرر و زیان سازند.مثل آن که قصورمدیران باعث ورشکستگی شرکت گردد. پس فلسفه سهام وثیقه تضمینی جهت جبران خسارات مدیران می باشد.از ویژگی های سهام وثیقه بانام و غیرقابل انتقال بودن آن می باشد چون متعلق به اعضای هیات مدیره می باشد و غیرقابل انتقال، زیرا به عنوان وثیقه تقصیر می باشد.

سهام وثیقه ، مثل دیگر سهام عادی شرکت می باشد. تعداد سهام وثیقه را اساسنامه مشخص می نماید اما در هر حال این تعداد نباید از حداقلی که برای رای دادن در مجامع عمومی براساس اساسنامه لازم است کمتر باشد. مثلاً در صورتی که حداقل میزان سهام مورد نیاز جهت رای دادن در مجامع عمومی ۱۰ سهم باشد، تعداد سهام وثیقه هم نباید از ۱۰ سهم کم تر باشد.سهام وثیقه مخصوص اعضای هیات مدیره می باشد و به مدیرعامل ارتباطی ندارد ، پس مدیر عامل وظیفه ندارد سهام وثیقه را بسپارد.

سه حالت وجود دارد که به ازای این سه حالت مدیر باید سهام وثیقه را طی یک ماه کامل نموده و به شرکت ارائه دهد که در ادامه به این سه حالت می پردازیم.

 1. افزایش تعداد سهام وثیقه
 2. انتقال قهری سهام وثیقه
 3. نداشتن یا مالک نبودن تعداد لازم از سهام وثیقه

در این سه حالت ، مدیر میبایست طی یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت تفویض نماید وگرنه مستعفی ( استعفای قهری یا اجباری ) به شمار خواهد آمد و تصمیمات جلسات هیات مدیره بدون حضور او اعتبار دارد.مستعفی حساب شدن به معنای استعفای قهری یا غیرارادی است و دخالت دادگاه در آن نیاز نیست.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص زمان آزادی سهام وثیقه و اطلاع رسانی بازرس در خصوص سهام وثیقه توضیح می دهد.

زمان آزادی سهام وثیقه

سهام وثیقه غیرقابل انتقال به غیر می باشد . این سهام در صورتی آزاد خواهد شد که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را اخذ کند.براساس ماده ۱۱۶ لایحه ، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب است. بعد از تصویب مفاصاحساب و عدم بدهکاری مدیر ، در صورتی سهام وثیقه آزاد می گردد که رابطه مدیریت خاتمه پیدا می کند، بعنوان مثال مدت مدیریت مدیر به اتمام برسد یا به گونه ای سلب سمت گردد.

اطلاع رسانی بازرس در خصوص سهام وثیقه

براساس ماده ۱۱۷ لایحه ، بازرس یا بازرسان موظف می باشند زمانی که تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در خصوص سهام وثیقه مشاهده کنند، به مجمع عمومی عادی گزارش نمایند.تخلف از مقررات قانونی، مثل آن که سهام وثیقه بانام نباشد و تخلف از اساسنامه مانند آن که مدیر تعداد سهام وثیقه مورد نیاز براساس اساسنامه را نداشته باشد.

با توجه به مطالب فوق ، می توان درباره سهام وثیقه این گونه گفت :

 • تکلیف : هیات مدیره
 • بانام
 • غیرقابل انتقال
 • تعداد : اساسنامه
 • حداقل تعداد : حداقل لازم برای رای دادن نباید کمتر باشد.
 • عدم تکمیل سهام وثیقه ظرف یک ماه : مستعفی
 • آزادی سهام وثیقه : پایان رابطه مدیریت + دریافت مفاصا حساب
 • نظارت بر سهام وثیقه : بازرس

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *