سهام شرکت تعاونی


تعریف سهم

سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می گردد. در تعریف سهم می توان این گونه گفت که سهم واحدی از سرمایه شرکت تعاونی می باشد که نوع و مبلغ آن را اساسنامه شرکت معین می کند.سهم معرف بخشی از سرمایه شرکت تعاونی می باشد.جمع مبالغ سهام هر صاحب سهم ، مقدار مبلغی می باشد که او در شرکت سرمایه گذاری نموده است.سهام شرکت تعاونی دارای قیمت مساوی هستند؛ یعنی مبلغ سهام – مبلغی که در روی سهم ذکر می شود – با هم مساوی اند. این مبلغ را مبلغ اسمی و یا مبلغ رسمی نام گذاری می کنند. سهام شرکت تعاونی قابل تجزیه نمی باشد؛ یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمی گردد.

سهم شرکت تعاونی نشان دهنده میزان حق رای اعضا در مجامع عمومی نمی باشد، زیرا در شرکت های تعاونی هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهام ، تنها یک رای دارد، اما چون نمونه اساسنامه شرکت تعاونی متذکر شده است که باقیمانده سود خالص سالانه شرکت تعاونی را ( پس از کسر و برداشت ذخایر ، حق تعاون و آموزش و پاداش ها ) می توان میان اعضا ، در تعاونی های تولیدی به نسبت سهام و در تعاونی های توزیع 50 درصد به نسبت سهام و باقی به اندازه معاملات اعضا با تعاونی تقسیم نمود ، باید گفت که در شرکت های تعاونی ، سهم نشان دهنده میزان منافع اعضا در شرکت می باشد ، زیرا آن گونه که گفته شد ، تعداد سهام اعضا در منتفع شدن آن ها از سود شرکت موثر می باشد.

 

تعداد سهام اعضا برابر می باشد، اما مجمع عمومی عادی شرکت می تواند به تصویب برسد که اعضا سهام نابرابر دارند؛ در این صورت ، حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از 15 درصد سرمایه شرکت تعاونی بیشتر شود.هر یک از اعضا باید مبلغی ( حداقل معادل یک سوم مبلغ هر سهم ) را که اساسنامه شرکت تعیین نموده است ، در زمان خرید سهم پرداخت کند و مابقی مبلغ بر عهده او خواهد بود و او باید آن را طی مدت مقرر در اساسنامه و به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند ، به شرکت بپردازد. مبلغی را که هر عضو باید به شرح فوق در زمان خرید هر سهم بپردازد مبلغ لازم التادیه می نامند.

نوع سهام شرکت تعاونی

سهم شرکت تعاونی ” با نام ” می باشد. با نام بودن سهم روی ورقه آن ذکر می شود. سهم با نام متعلق به شخص معینی می باشد و اسم و مشخصات دارنده آن در دفتر ثبت سهام که در نزد شرکت وجود دارد ، نوشته می شود ؛ همچنین ممکن است اسم صاحب اولیه سهم با نام ، روی آن ذکر شود. علت با نام بودن سهام در شرکت های تعاونی این است که شرکت تعاونی دارندگان ، شرایط خاصی را به عضویت قبول می کند و بدون داشتن این شرایط هیچ شخصی نمی تواند عضو آن شود و یا در عضویت آن باقی بماند.

به همین سبب در هر شرکت تعاونی باید اعضا ، یعنی دارندگان سهام ، معین باشند. انتقال سهم با نام باید در دفتر سهام شرکت ، ثبت و اسم و مشخصات دارنده جدید در آن نوشته شود و به امضای ناقل سهم و منتقل الیه ، وکیل یا نماینده قانونی آن ها برسد. انتقال سهام با موافقت هیئت مدیره شرکت تعاونی و تنها به اعضا و داوطلبان عضویت واجد شرایط همان شرکت امکان دارد. جهت کسب اطلاع بیشتر لازم به ذکر است که براساس قانون تجارت سهم دارای انواع مختلف با نام و بی نام بوده ، ممکن است به شکل ممتاز باشد.

سهم با نام همان است که در مطالب فوق بیان شد ، سهم بی نام سهمی می باشد که علی رغم سهم با نام ، لازم نیست دارنده آن شخص مشخصی بوده و مشخصات او برای شرکت معلوم باشد. سهم بی نام به صورت ” سند در وجه حامل ” تنظیم می گردد و دارنده آن مالک شناخته می شود ، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

سهم بی نام برخلاف سهم با نام ، به راحتی قابل تفویض می باشد ؛ زیرا نقل و انتقال آن با قبض و اقباض عملی می شود. این دو نوع سهم ، سهام عادی نام گذاری می شود. هر گاه برای برخی از سهام مزایایی قائل شوند ( مثلاَ سود آن را بیشتر از سود سهام عادی تعیین کنند ) ، این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود.

سهام ممتاز سهام استثنایی می باشد ؛ در شرکت های سهامی در مواردی که شرکت نیاز به سرمایه یا افراد بصیر دارد و بواسطه متعارف جلب آن ها میسر نمی باشد، سهام ممتاز ایجاد می نمایند و آن را به موارد مطلوب اختصاص می دهند. لازم به ذکر است که سهام شرکت های تعاونی کلاً با نام است و سهام بی نام چون با طبع شرکت تعاونی سازگار نیست ، در این شرکت ها موجود نیست ، اما می توان گفت که شرکت تعاونی می تواند ” سهام ممتاز ” دارد.

ورقه سهم

برای هر سهم یک ورقه سهم صادر می گردد.ممکن است برای دو یا چند سهم ، یک ورقه سهم صادر گردد.اوراق سهام میبایست متحدالشکل و چاپی بوده و شماره ترتیب داشته باشد و با نام بودن سهم در آن ذکر شود. هر ورقه سهم میبایست به توسط حداقل دو نفر از مدیران شرکت تعاونی ( معمولاَ مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ) امضا شود.

مندرجات ورقه سهم

ورقه سهم باید حاوی نکات ذیل باشد :

  1. نام و نوع شرکت تعاونی
  2. شماره ثبت شرکت تعاونی
  3. مبلغ سهم و مبلغ لازم التادیه پرداخت شده آن
  4. بانام بودن سهم
  5. تاریخ صدور سهم و شماره آن
  6. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ( اگر برای دو یا چند سهم یک ورقه صادر شود )
  7. نام و نام خانوادگی و امضای لااقل دو نفر از مدیران شرکت
  8. مهر شرکت تعاونی

شرکت تعاونی باید ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت شرکت یا افزایش سرمایه ، حسب مورد برای هر یک از اعضا به میزان سهام آن ها ورقه سهم صادر نماید و به آنان ارائه دهد.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص گواهینامه موقت سهم اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

گواهینامه موقت سهم

تا وقتی که اوراق سهام صادر نشده است ، شرکت تعاونی باید به اعضای خود گواهینامه موقت سهم ارائه داد، این گواهینامه میبایست معرف تعداد ، با نام بودن سهم ، مبلغ اسمی سهم و مبلغ پرداخت شده آن باشد. در واقع گواهینامه موقت سهم حاکی از این می باشد که شرکت تعاونی پرداخت لازم التادیه و مبلغ تعهد شده صاحب سهم را مورد تایید قرار می دهد. گواهینامه موقت سهم ، در حکم سهم می باشد و میبایست تمامی نکاتی که در ورقه سهم ذکر می گردد در آن وجود داشته و دارای شماره و تاریخ صدور ، امضا و مهر شرکت باشد. در زمان ارائه ورقه سهم ، گواهینامه موقت سهم مسترد و باطل می گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *