سال مالی شرکت سهامی

سال مالی شرکت سهامی


از موسسه هایی که در ماده 20 قانون تجارت از آن ها یاد شده ،شرکت سهامی می باشد. سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم بندی شده و وظایف دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد. شرکت سهامی که به عنوان شرکت بازرگانی به شمار می آید.اگرچه که عنوان فعالیت آن ها بازرگانی نباشد.

سال مالی شرکت سهامی

 

سال مالی شرکت سهامی

زندگی شرکت سهامی مدت طولانی نمی باشد ، هرچند اکثر شرکت ها زمان شرکت را به صورت نامحدود مشخص می نمایند . اما دارندگان سهام توانایی انتظار اتمام مدت زمان شرکت را ندارند تا سپس حساب ها را بررسی کنند و سود و زیان آن را مشخص نمایند.

به همین دلیل زمان حساب شرکت به زمان های اندکی تقسیم بندی می شود که به سال مالی معروف می باشد. کاملاٌ آشکار است که سال های مالی شرکت از یکدیگر جدا نیست و فعالیت هر سال مالی در سال مالی بعد موثر می باشد.

تقسیم بندی مدت زمان شرکت به سال های مالی به صورت کاملاٌ آشکار در قوانین تجارت کشورما بیان نشده است اما با توجه به محتوای ماده 9 قانون تجارت که تعیین نموده : ” دفتر دارایی دفتری می باشد که بازرگانان میبایست هر ساله صورت حساب کاملی از سرمایه منقول و غیرمنقول و بدهی های سال پیشین خود را به ترتیب تنظیم نموده و در دفتر دارایی به ثبت برسانند و امضاء کنند و این امر میبایست تا پانزده فروردین سال بعد صورت گیرد”.

طبق ماده 55 قانون تجارت : ” مدیران هر شرکت سهامی میبایست مطابق ماده 9 این قانون صورت حسابی که دربردارنده اموال منقول و غیرمنقول و صورت حساب مقروضات خود است را تنظیم کنند ” و طبق ماده 65 قانون تجارت : ” مجمع عمومی شرکت میبایست حداقل سالی یک بار در زمان تعیین شده در اساسنامه ایجاد شود “.

بنابراین زندگی شرکت به دوره مالی یک ساله تقسیم بندی می گردد . همچنین قوانین مالیات بر درآمد در بیشتر کشورها ،شرکت ها را مکلف می نماید که در انتهای هر سال عملکرد و منافع و ضررهای خود را به دارایی ارائه نمایند.

قانون مالیات کشور ما تعیین کرده است : ” موسسه هایی که می بایست مالیات را پرداخت کنند باید تا آخر تیرماه هر سال و اگر سال محاسباتی آن ها با سال شمسی مطابقت نداشته باشد ، طی چهار ماه از پایان سال محاسباتی خود عملکرد و صورت حساب سود و زیان سال قبل را که به تایید مقامات دارای صلاحیت شرکت رسیده باشد، به اداره دارایی محل که مرکز شرکت در آن محل دایر می باشد ارائه گردد “.

قوانین مرتبط به سال مالی و تدوین عملکرد و صورت حساب سود و زیان مرتبط به تمامی شرکت ها می باشد و چنانچه ما این عناوین را در نوشته های مرتبط به شرکت سهامی نام می بریم ،بسیار دارای اهمیت می باشد که تدوین عملکرد و صورت حساب سود و زیان در شرکت های سهامی شامل است .

برحسب معمول موسسه های سهامی سال مالی خود را با سال رسمی کشور مطابقت می نمایند. به طور مثال تعیین نموده اند که سال مالی هر موسسه از اول فروردین هر سال آغاز و تا انتهای استفند ماه همان سال به پایان می رسد.

اما شرکت ها قادرند سال مالی خود را با فعالیت های خود مطابقت دهند، به طور مثال احتمال دارد آغاز آن زمانی به جز اول فروردین باشد ،مثل پانزدهم تیر ماه هر سال ،بنابراین آغاز سال مالی 15 تیر ماه هر سال و پایان آن 14 تیر ماه سال بعد میباشد یا به طور مثال شرکت هایی که با شرکت های خارجی در ارتباط اند ، اکثر اوقات سال مالی خود را با سال میلادی مزابقت می دهند ، به این معنی که از اول ژانویه ( 11 دی ماه ) تا پایان دسامبر هر سال ( 10 دی ماه ) .

مشخص نمودن سال مالی شرکت فقط از دیدگاه محاسبه سود و زیان دارندگان سهام ارزش و اعتبار ندارد ، لیکن ابزاری جهت محاسبه مالیات نیز استفاده می شود . البته از دیدگاه حقوقی مشخص نمودن سال مالی شرکت بیشتر از یک سال ایرادی ندارد ، اما از دیدگاه مالیاتی به غیر از موارد استثنا توانایی مشخص نمودن سال مالی شرکت ها برای مدتی کمتر یا بیشتر از یک سال را نداریم و شرکت ها مکلف اند عملکرد و صورت حساب منافع و ضررهای خود را سال به سال تدوین کنند و آن را به دارایی ارائه نمایند و مالیات آن ها بنابر سود سالیانه آن ها مشخص می شود .

موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات در عرصه سال مالی شرکت سهامی به شما عزیزان می باشد

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *