راهنمای ثبت شرکت


گزیده ای از راهنمای ثبت شرکت ها

امروزه همگام با پیشرفت در حوزه تکنولوژی امور مربوط به ثبت شرکت از حالت سنتی خارج شده و دیگر نیاز نیست حضوراً به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.بدین منظور شما می توانید به آدرس سایت http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه فرمایید و کلیه امور مربوط به ثبت شرکت را انجام دهید.همچنین می توانید به وسیله آدرس http://sherkat.ssaa.ir همه اطلاعات در مورد طریقه تنظیم درخواست ها و مدارک مورد نیاز و همچنین شیوه نامه اجرایی ثبت شرکت ها و تمامی موارد اطلاع رسانی که در آینده می خواهد انجام شود.پیش از ورود به سایت باید اطلاعاتی از قبیل نام شرکت،نشانی شرکت،سرمایه ی شرکت ،معرفی شرکا ،سهام شرکا را ارائه داده و شعب شرکت را معرفی کنید.

در حقیقت هدف این مقاله ارائه راهنمای ثبت شرکت به شما عزیزان است.

در ادامه ثبت کریم تعاریفی اختصاری در باب انواع شرکت ها را در اختیار شما قرار می دهد.

شرکت سهامی

شرکت سهامی ،شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

.شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود.شرکت هایی که موسسین آنها بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در زمان تاسیس توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ،شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود:اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط)و لاقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکا ی سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک ازشرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.

شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا ،مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.

در ادامه راهنمای ثبت شرکت را به صورت دقیق تری در اختیار شما خواهیم گذاشت.

نوع شرکت

نوع شرکت براساس نوع فعالیت شما انتخاب می شود اما لازم به ذکر است که اکثر شرکت ها به صورت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود به ثبت می رسند که ماهیت این شرکت ها را در بخش فوق توضیح دادیم.

انتخاب شرکاء و سهامداران

پیش از ثبت شرکت باید تکلیف شرکا و سهامداران مشخص شود که باید توجه داشته باشید که این امر بسیار مهم و حیاتی است و در صورتی که به درستی انجام نشود ممکن است با مشکلات زیادی ربرو شوید که باعث انحلال شرکت شود.

سرمایه شرکت و آورده سهامداران

قبل از ثبت شرکت باید میزان سرمایه آن را مشخص کنید.لازم به ذکر است که حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت یک میلیون ریال می باشد.در صورتی که آورده هر یک از شرکاء و سهامداران بصورت غیر نقدی باشد، لازم است نظر کارشناس رسمی دادگستری در رابطه با ارزش ملک، خودرو، ماشین آلات و غیره ای که قرار است به عنوان سرمایه غیرنقدی به شرکت آورده شود، بصورت رسمی دریافت شده و به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

موضوع فعالیت شرکت

یکی از مهم ترین اقدامات برای ثبت شرکت ، انتخاب موضوع شرکت است که باید در انجام آن دقت کرد در غیر اینصورت ممکن است شرکت شما به ثبت نرسد و یا در روند ثبت شرکت دچار مشکل شوید.

قانون تجارت موضوعات انتخابی برای شرکت ها را به 4 دسته کلی تقسیم کرده است :

 • الف) موضوعاتی که قابل ثبت توسط عموم مردم نیستند و فعالیت در این موضوعات در انحصار دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و عمومی و دولت قرار دارد
  ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از وزارت خانه، سازمان و یا نهاد مربوطه دارند و اصل این مجوز باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود
 • پ) موضوعاتی که برای ثبت نیاز به مجوز ندارند اما بعد از ثبت شرکت و برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه، سازمان و یا نهاد مربوطه دارند
  ت) موضوعاتی که نه در هنگام ثبت و نه پس از آن نیازی به مجوز خاصی ندارند

نام شرکت

نام برای شرکت به منزله پرچم برای کشور است ، بنابراین در انتخاب آن نهایت دقت را داشته باشید.برای جلوگیری از بروز تشابه در نام شرکت میبایست سه کلمه خاص وجود داشته باشد و ترکیب مشابه آن در اسم سایر شرکتهای ثبت شده وجود نداشته باشد.نامی که برای شرکت خود انتخاب می کنید باید 3 سیلاب به بالا بوده و ریشه فارسی داشته باشد.بعلاوه از اهمیت تطابق نام شرکت با زمینه فعالیت شرکت نیز نمی توان چشم پوشی کرد.کلماتی مانند بازرگانی، مهندسی، خدماتی و امثال آن قابل ثبت به عنوان اسم شرکت هستند ولی به عنوان یکی از سیلاب های خاص نام شرکت به شمار نمی روند.

لازم به ذکر است که شماره‌ها تنها می توانند به صورت حروف (و نه عدد) در نام شرکت استفاده شوند ، همچنین ترکیب ۲ کلمه فارسی نباید تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد.استفاده از کلماتی از قبیل بنیاد، انجمن، کانون، تشکل، بانک، بهزیستی، بهداشت، گمرک، ارشاد، تبلیغ، تبلیغات، فرهنگی، هنری، صندوق قرض الحسنه، لیزینگ و غیره در نام شرکت یا موسسه مستلزم اخذ مجوز از مراجع مربوطه است.استفاده از کلماتی از قبیل ایران، کشور، ملی، ملت و امثال آن در نامهای پیشنهادی به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی پذیرفته نمی شود.استفاده از اسامی ائمه و نامهای متبرکه در موسسات خیریه، فرهنگی و شرکتهای خدمات زیارتی پس از اخذ مجوز و در صورت رعایت سایر موارد امکان پذیر است.جالب است بدانید نامهای تائید شده حتی با تنظیم سند رسمی قابل انتقال به غیر نمی باشد.

پس از بررسی نام و تایید نام ،متقاضی 3 ماه فرصت دارد درباره نام پیشنهادی،مدارک خود را از قبیل اساسنامه،از طریق سایت تهیه و صورت جلسات لازم را تشکیل دهد و پس از دریافت مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه ،اطلاعات را تکمیل کرده و مدارک را پست کند. پس از این مرحله پرونده شما توسط کارشناس بررسی شده و در صورت بروز ایراد پرونده بازگردانی خواهد شد و پس از اصلاح در صورت تایید متقاضی می تواند با سامانه پیامکی و یا به وسیله سایت به پیگیری کار خود بپردازد.

پس از پشت سر گذاشتن کلیه مراحل فوق آگهی شما در روزنامه رسمی چاپ خواهد شد.

در آخر ثبت کریم خان مدارک لازم برای هر یک از انواع شرکت ها را در اختیار شما قرار می دهد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه شرکت
 2. دو جلد اساسنامه شرکت
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
 5. کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
 6. کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 7. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است.
 8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
 9. ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 10. گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
 11. ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 12. امضاء وکالتنامه
 13. ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 14. در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
 15. در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
 16. ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
 2. دو برگ شرکت نامه
 3. دو نسخه از اساسنامه
 4. دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
 5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
 6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی

 1. دو برگ تقاضانامه
 2. دو برگ شرکت نامه
 3. دو نسخه اساسنامه
 4. فتوکپی شناسنامه ی شرکا
 5. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در 4 نسخه)

 1. صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 2. اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
 3. حدعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 4. درخواست کتبی ثبت
 5. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
 6. رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
 7. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
 8. موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 9. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 1. یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
 6. نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 1. یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

 1. یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 2. یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *