تعریف دفتر ثبت تجاری :

ماده ی 16 قانون تجارت بیان نموده « در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس نماید، تمام اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در آن مناطق به شغل تجاری مشغول می باشند به استثناء کسبه جزء ، باید در مدت مقرر نام خود را ثبت نمایند.» از نظر نظام امور تجارت در هر کشور متمدن، باید مقامی وجود داشته باشد تا تاجران را شناخته و نوع تجارت آن ها را نیز بداند. مزیت های این عمل زیاد است و دولت ها نمی توانند بدون داشتن آمار دقیق از تجارت کشور حمایت نمایند. به این دلیل در برخی از کشورها نه تنها اسم تجار و نوع تجارت به ثبت می رسد بلکه تمام معاملات نیز از طرف مقامات مربوطه مورد نظارت قرار می گیرد.

در قانون تجارت در رابطه با این مورد دو تکلیف برای تاجر مشخص شده است که ثبت شرکت کریم خان در ادامه به آن ها اشاره نموده است.

 1. تجارتخانه ی خود را به ثبت برساند.
 2. در پایان پس از شش ماه از تاریخ ثبت شرکت، در تمام صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه بیان نماید که تجارتخانه تحت چه شماره ای به ثبت رسیده است.

بر اساس آئین نامه ی وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفتر تجارتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشد. آگهی تاسیس ثبت دفتر تجاری در تمام شهرهای ایران منتشر شده است.

بازرگانان و تاجران باید به اداره ی ثبت محل خود مراجعه کنند و سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده را دریافت نمایند و اطلاعات ذیل را در آن درج نمایند :

 1. نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه ی تاجر و تابعیت او.
 2. در صورتی که تاجر تبعه ی کشورهای خارجی باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه ی اقامت.
 3. شماره ثبت دفتر تجارتی.
 4. رشته ی تجارت(داخلی یا خارجی)

شرکت ها نیز مکلفند که افزون بر ثبت در دفتر ثبت شرکت ها ، اظهارنامه ی ثبت دفتر تجاری اخذ و میزان سرمایه ی خود را نیز ذکر کنند.

سرپرست مربوطه، مفاد اظهارنامه را در دفتری که قبلا به امضای دادستان محل رسیده و مهر شده به ردیف و شماره مشخص ثبت نموده و یک نسخه از آن را به وزارت دارایی ارسال داده و نسخه ی دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

لازم به ذکر می باشد، شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نگردیده و به تبع آن شرکتنامه اش اعلان نشده است، امکان دارد با خطر انحلال شرکت مواجه شود. ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را ضروری بیان کرده و برای مدیرانی که شرکت خود را به ثبت نرسانده باشند، جزای نقدی معین نموده است. این قانون همچنان اضافه کرده است که «…در صورت تقاضای مدعی العموم ،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. »

هرگاه در مندرجات اظهارنامه تغییراتی اعمال شود ، بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه یا شرکت جمع یا ورشکسته شود ، مراحل از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

به جهت اهمیت و رواج روزافزون تجارت علی الخصوص جهت تهیه ی اطلاعات تجارتی ،تنظیم مقرراتی در رابطه با ثبت دفتر تجاری ضرورت دارد.

اگر قصد دارید دفتر ثبت تجاری تأسیس نمایید با مراجعه به ثبت شرکت کریمخان و اخذ مشاوره از وکلای مجرب این مجموعه می توانید شرکت مورد نظر خود را در کوتاه ترین مدت به ثبت برسانید.

همانگونه که بیان نمودیم ،هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجاری داخل مملکت آگاه باشد. اضافه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد، به اطلاعات و آمار و میزان فعالیت تاجران نیاز دارد. به همین جهت تجدید نظر در مقررات ثبت تجاری و تنظیم مقرراتی در رابطه با جزئیات امر نشان دهنده ی رشد اقتصادی کشور است.

مواردی که به سبب قانون باید مقرر گردد :

 1. ضرورت صحت اطلاعاتی که از سوی تاجران در دفتر تجاری ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات را بر خلاف آنچه که هست اعلام نمایند.
 2. الزام به این که هرگاه تغییراتی در اصل امور تجاری رخ دهد باید به ثبت برساند.
 3. دخالت دادگاه در هنگام اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.
 4. دخالت دادسرا در روش عمومی تاجران و اجبار به اینکه هرگاه از بازرگانان عملی بر خلاف مقررات مشاهده شود، دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.
 5. الزام به اینکه بانک ها صرفا کسی را بعنوان بازرگانی بشناسند که در نامه ها و صورت حساب های او شماره ی ثبت دفتر تجاری اش قید شده باشد.

تیم تخصصی ثبت شرکت کریم خان ، با مدد وکلای مجرب و متعهد در امور حقوقی و ثبتی ،ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات به متقاضیان گرامی می باشد.

تاجر به دلیل وسعت امور تجارتی خود و یا به علت های دیگر می تواند کسی را بعنوان قائم مقام خود قرار دهد ، که در اینصورت او می تواند همه یا بخشی از امور مربوط به تجارتخانه ی تاجر را بدون اینکه به وی مراجعه کند انجام دهد. بر اساس ماده ی 395 قانون تجارت « قائم مقام تجاری فردی می باشد که رئیس تجارتخانه یا همان تاجر او را جهت انجام تمام امور مرتبط با تجارتخانه یا یکی از شعب آن، نایب خود قرار داده است و امضای او برای تجارتخانه الزامی می باشد . » به همین دلیل می بایست بین قائم مقام تجارتی و وکیل تفاوت قائل شد. قانون ، مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع قوانین و مقررات وکالت قرار نداده است و احکام آن متفاوت می باشد. قابل ذکر است با فوت یا حجر تاجر، قائم مقام تجارتی عزل نمی شود اما در مورد شرکت های تجارتی با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی عزل می گردد، زیرا دیگر شرکتی وجود ندارد تا قائم مقام بودن وی صدق کند.

تمام اشخاص اعم از ایرانی و خارجی که در آن مناطق به شغل تجاری مشغول می باشند به استثناء کسبه جزء ، باید در مدت مقرر نام خود را ثبت نمایند.ما در ثبت شرکت کریمخان مفتخریم که راهنمای شما کاربران گرامی در امور حقوقیتان در ارتباط با دفتر ثبت تجاری باشیم.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *