جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص

جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص


الف- تعریف شرکت سهامی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص سخن می گوید.مطابق ماده اول لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که اعلام می کند: ” شرکت سهامی شرکتی می باشد که دارایی آن به سهام قسمت شده و وظیفه ی صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است” ، در شرکت سهامی ، دارایی شرکت به سهام هایی با قیمت های مساوی تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام وحتی در صورت تجزیه آن به قطعه های سهام باید مساوی باشد.

تجزیه سهم به این حالت می باشد که هر سهم ممکن است به چند بخش معین که ” پاره سهم ” گفته می شود ، تجزیه شود. هر پاره سهم ارزش مشخصی داشته ولی بدون حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.

جهات افتراق شرکت های سهامی عام و خاص

ب-انواع شرکت سهامی

ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت اعلام می کند : ” شرکت سهامی به دوگونه بخش بندی می شود :

  • نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسان آن ها بخشی از دارایی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم برآورده می کند.
  • نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمامی دارایی آن ها در هنگام ایجاد به اختصار به وسیله ی موسسان برآورده شده است.”

ج- جهات افتراق شرکت سهامی خاص و عام

جهات افتراق دو شرکت ذکرشده به شرح زیر می باشد:

  • کم ترین دارایی برای ایجاد شرکت سهامی عام 5.000.000 ریال می باشد، در حالی که کم ترین دارایی برای ایجاد شرکت سهامی خاص 1.000.000 ریال می باشد.
  • کم ترین تعداد مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام ، 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر است.( مواد 3 و 107 ل .ا. ق.ت)
  • شرکت سهامی عام برای تامین دارایی شروع به پذیره نویسی عمومی می کند ، ولی شرکت سهامی خاص اجازه ی مراجعه به عوام را ندارد.
  • امکان صادر شدن اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام می باشد ولی شرکت سهامی خاص این حق را ندارد.
  • نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام منوط به رضایت و اجازه ی سهام داران نمی باشد، ولی در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی مشروط به رضایت مدیرها یا مجامع عمومی شرکت باشد.
  • سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد، ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *