شرایط و مراحل ثبت صرافی

در صورتی که قصد تاسیس و ثبت صرافی دارید می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تمامی اقدامات لازم جهت انجام این کار را به عمل بیاورید.ثبت صرافی عموما به این سبب صورت می گیرد که یکی از مهم ترین و اساسی ترین امور در تجارت امروزی عملیات صرافی و بانکی است و نبود آن سبب به وجود آمدن محدودیت در توسعه تجارت خواهد بود و شخصی که به انجام این عملیات می پردازد واسطه توزیع پول و اوراق بهادار می باشد.در حقیقت صرافی عبارتست از معامله و تبدیل وجوه و نقود و اوراق بهادار و … به قصد انتفاع . به عبارت دیگر صرافی انواع معاملات پولی و ارزی را به انجام می رساند که این معاملات عبارتند از تبدیل پول داخلی به ارز خارجی یا بالعکس ، تبدیل سکه طلا و نقره به پول رایج کشور یا بالعکس و تعهد حواله پول از محلی به محل دیگر.پول از ملزومات کار یک تاجر است که بدون آن خرید و فروش و در کل تمام عملیات تجاری ممکن نخواهد بود.تجار اغلب ممکن است برای خریدهای خود وجه نقد موجود نداشته باشند یا خریداران اجناس آن ها را به نسیه بخرند. برای فراهم کردن پول نقد یا نقد کردن مطالبات خود ، تجار به موسسات صرافی و بانکی مراجعه می نمایند تا وسایل کار آن ها را فراهم نمایند. علاوه بر آن خود پول ممکن است حکم جنس را داشته باشد و افرادی که این جنس را از راه های مختلف در اختیار دیگران می گذارند واسطه توزیع ثروت قرار می گیرند. عملیات صرافی از قدیم الایام در بین تجار رایج بوده است اما عملیات ذکر شده در چند قرن اخیر توسعه فوق العاده زیادی پیدا کرده است، مخصوصاَ که عملیات پولی در قدیم الایام تنها در قالب پول فلزی بود ، در صورتی که با رواج اسکناس و اعتبارات بانکی حدود عملیات مزبور فوق العاده توسعه یافته است.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تمامی مواد موجود در دستور العمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها را به شما ارائه می دهد.

طبق ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی وتبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران “دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت ونظارت بر صرافی ها” به شرح ذیل به تصویب می رسد.

فصل اول : تعاریف

ماده 1) دراین دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط بکار می روند :

1-1) بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1-2) موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که بر اساس قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده وتحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد .

1-3) صرافی : شرکتی که موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی باشد.

1-4) عملیات صرافی : خرید و فروش ارز به صورت نقدی یا حواله ای که حوزه مجاز انجام آنها طبق نوع صرافی اول و دوم متفاوت خواهد بود.

1-5) صرافی نوع اول : صرافی که تنها مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و انجام به سایر معاملات ارزی به وسیله این نوع صرافی ممنوع می باشد.

1-6) صرافی نوع دوم : صرافی که مضاف بر خرید و فروش نقدی ارز می تواند عملیات مربوط به حواله های ارزی را از طریق موسسات اعتباری انجام دهد و همچنین می تواند خدمات ارزی برون مرزی را به وسیله کارگزاران در چارچوب قوانین و و مقررات ارزی انجام دهد.

1-7) کارگزار : هرشخصی که دارنده مجوز از مراجع قانونی در خارج از کشور است و به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی نوع دوم دارنده مجوز از بانک مرکزی به عملیات صرافی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین شده در قرارداد ودر چارچوب قوانین ومقررات می پردازد.

1-8) خدمات ارزی برون مرزی :

1-8-1) پرداخت وجه به واسطه مشتری به صرافی در کشور و اخذ معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور در قالب وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی او یا شخص ثالث.

1-8-2) پرداخت ارز به واسطه مشتری به کارگزار در خارج از کشور و اخذ معادل آن از صرافی در داخل کشور در قالب وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی او یا شخص ثالث.

1-9) موسسین : موسسات اعتباری و اشخاص حقیقی واجد شرایط که متقاضی دریافت اجازه نامه تاسیس و فعالیت صرافی می باشند.

1-10) اجازه نامه تاسیس : موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی.

1-11) اجازه نامه فعالیت : موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت صرافی.

1-12) اجازه نامه تغییرات ثبتی : موافقت کتبی بانک مرکزی با تغییرات ثبتی صرافی در مرجع ثبتی.

فصل دوم : ضوابط تاسیس صرافی

ماده 2) تاسیس و ثبت صرافی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه های بانک مرکزی و مفاد این دستور العمل صرفا با دریافت مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

ماده 3) تاسیس صرافی توسط موسسات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آنها منحصرا به صورت شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی تنها به صورت شرکت تضامنی امکان پذیر است.

ماده 4) موسسین در حوزه هایی که تاسیس صرافی در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذیصلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد میبایست موافقت کتبی مراجع ذکر شده را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی تسلیم نمایند.

ماده 5) تاسیس شعبه به واسطه صرافی ممنوع است.

تبصره _ صرافی های موجودی که شعبه دارند میبایست حداکثر طی مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل شعبه خود را تعطیل نمایند.

ماده 6 – مکان فعالیت صرافی باید از لحاظ ملاحظات حفاظتی و امنیتی توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید قرار گیرد.

ماده 7 – موسسین باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

7-1) دارا بودن تابعیت ایران وسکونت در ایران

7-2) پیرو یکی از ادیان رسمی کشور

7-3) دارا بودن صلاحیت فردی

7-4) عدم سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده در شبکه بانکی کشور

7-5) عدم بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری

7-6) تعیین تکلیف بدهی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی

7-7) عدم سهم یا سهم الشر که حین تاسیس سایر صرافی ها در پنج سال گذشته منتهی به تاریخ درخواست تاسیس صرافی جدید .

7-8) نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیات مدیره وهمچنین نداشتن سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها به صورت همزمان و یا مشارکت در تاسیس سایر صرافی ها

7-9) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق مدیریت حسابداری و فناوری اطلاعات یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها وموسسات اعتباری غیر بانکی یا فعالیت صرافی در صرافی های مجاز.

7-10) گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با صرافی طبق اعلام بانک مرکزی

ماده 8) موسسین باید به همراه تقاضای خود مدارک واطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه و اعلام نمایند:

8-1) پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل

8-2) مبلغ سرمایه پیشنهادی ونحوه تامین آن

8-3) اساسنامه نمونه پس از تکمیل

8-4) صورت جلسه هیات موسس

8-5) نام ومشخصات میزان تحصیلات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه که در شرکت تضامنی به ضمیمه مدارک مثبته.

8-6) نام ومشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت سمت های قبلی وسمت پیشنهادی مدیر یا مدیران پیشنهادی صرافی به ضمیمه مدارک مثبته.

8-7) گواهی عدم سو پیشینه کیفری موسسین مدیر و یا مدیران پیشنهادی.

8-8) تعهدنامه هر یک از موسسین و مدیران پیشنهادی مبنی بر نداشتن سمت به عنوان مدیر عامل عضو هیات مدیره موسس سهامدار یا شریک در سایر صرافی ها و همچنین عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص مدیر یا مدیران پیشنهادی و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهدنامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی.

8-9) معرفی نامه از مراجعی که تاسیس و فعالیت صرافی منوط به اخذ مجوز از آنها می باشد.

8-10) سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی.

فصل سوم : ارکان صرافی

سهامداران ، شرکا ، هیات مدیره و مدیر عامل

ماده 9) سهامداران ، شرکا ، اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل صرافی میبایست مشمول شرایط ذیل باشند :

9-1) داشتن تابعیت ایران وسکونت در ایران

9-2) سکونت در شهر محل فعالیت صرافی برای مدیر عامل

9-3) پیرو یکی از ادیان رسمی کشور

9-4) دارا بودن حد اقل 25 سال تمام برای اعضا هیات مدیره و حداقل 30سال تمام برای مدیر عامل صرافی

9-5) دارا بودن صلاحیت فردی

9-6) عدم سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده در شبکه بانکی کشور

9-7) عدم بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری

9-8) تعیین تکلیف بدهی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی

9-9) نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت در تاسیس صرافی های دیگر.

9-10) داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق مدیریت حسابداری و فناوری اطلاعات یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی یا فعالیت صرافی در صرافی های مجاز یا سابقه کاری مرتبط برای مدیر عامل وسایر ارکان صرافی.

9-11) گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با صرافی طبق اعلام بانک مرکزی

تبصره 1_ در خصوص سهامداران دارای کمتر از یک درصد سهام صرافی موسسه اعتباری احراز شرایط موضوع بندهای 9-5 الی 9-11 این ماده لازم نیست.

تبصره 2 _ هیئت مدیره مدیر عامل وشرکای فعلی صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که واجد شرایط مندرج در بند 9-10 این ماده نباشند میبایست حداکثر طی مدت دو سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل وضعیت خود را با مفاد بند یاد شده مطابقت دهند.

ماده 10) سهامداران ، شرکا ، اعضا هیئت مدیره ومدیر عامل باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه دهند :

10-1) پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل .

10-2) صورت جلسه مجمع عمومی.

10-3) نام ومشخصات میزان تحصیلات و سابقه فعالیت با ذکر میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی به ضمیمه مدارک مثبته.

10-4) گواهی عدم سو پیشینه کیفری

10-5) تعهدنامه مبنی بر نداشتن سمت به عنوان مدیرعامل عضو هیات مدیره موسس سهامدار یا شریک در صرافی دیگر و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهدنامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی .

10-6) تعهد نامه مبنی بر موافقت با اقدام بانک مرکزی در در خواست وجه ضمانت نامه بانکی در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جمله عدم تمدید ضمانت نامه بانکی توسط صرافی.

10-7) دیگر مدارک و اطلاعات ضروری به صلاحدید بانک مرکزی.

فصل چهارم : سرمایه

ماده 11) حداقل مبلغ سرمایه اولیه جهت تاسیس صرافی نوع اول مبلغ پنجاه میلیارد ریال و صرافی نوع دوم و صرافی متعلق به موسسه اعتباری مبلغ دویست میلیارد ریال می باشد که میبایست پیش از ثبت صرافی به صورت نقدی نزد بانک مرکزی پرداخت گردد.

تبصره 1_ حداقل 90درصد از سرمایه صرافی موسسه اعتباری باید به موسسه اعتباری تعلق داشته باشد.

تبصره 2 _ صرافی های دارنده مجوز از بانک مرکزی که سرمایه ثبتی آنها کمتر از مبلغ سرمایه ذکر شده در این ماده است میبایست حداقل طی مدت یکسال از تاریخ تصویب این دستورالعمل سرمایه ثبتی خود را حداقل به میزان سرمایه مقرر افزایش دهند.

تبصره 3 _ در صورتی که سرمایه صرافی به دلیل زیان از حداقل مقرر این دستورالعمل کمتر گردد صرافی موظف است حداقل طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نماید.

ماده 12) صرافی میبایست معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی دارایی غیر منقول (براساس 70 درصد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک مرکزی ) به نام صرافی ثبت نموده و یا معادل همین ارزش گواهی مسدودی سپرده نزد موسسات اعتباری به بانک مرکزی ارائه دهد.

تبصره 1 _ ارائه ترکیبی از موارد مذکور معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی صرافی مانعی ندارد.

تبصره 2 _ صرافی های دارنده مجوز از بانک مرکزی که شرایط موجود در این ماده را ندارند میبایست حداکثر طی مدت یکسال از تاریخ تصویب این دستورالعمل باید شرایط خود را با مفاد این ماده و تبصره یک مطابقت دهد.

تبصره 3 _ در صورت افزایش سرمایه ثبتی صرافی در هر زمان میبایست مفاد این ماده به طور کامل رعایت شود.

فصل پنجم : اجاره نامه

ماده 13) بانک مرکزی در صورت تایید اساسنامه احراز صلاحیت موسسین شرکا و سهامداران اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی تودیع کامل سرمایه و احراز دیگر شرایط موضوع این دستورالعمل اجازه نامه تاسیس را صادر نماید.

ماده 14) اجازه نامه تاسیس صرافی صرفا جهت انجام امور ثبتی صادر می گردد و شروع به فعالیت صرافی مشروط به کسب اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی است.

ماده 15) اجازه نامه تاسیس حداکثر شش ماه اعتبار دارد.

ماده 16) صرافی میبایست پس از ثبت شرکت صرافی و تاسیس آن حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به دریافت اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید.
تبصره _ اگر 6 ماه پس از ثبت صرافی اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت نشود و یا شرایط دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی فراهم نباشد علاوه بر کان لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تاسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت صرافی میبایست به طور قانونی شرکت را منحل کند.

ماده 17) بانک مرکزی پس از اخذ اساسنامه ثبت شده نسخه ای از گواهی ثبت مرجع ثبتی و آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید روزنامه رسمی مبنی بر دریافت آگهی ثبت مدارک مثبته موضوع ماده (12) و ماده (21) این دستورالعمل و سایر مدارک لازم و اسامی صاحبان امضای مجاز نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می نماید.

تبصره _ اجازه نامه فعالیت برای اولین بار با مدت اعتبار یک سال صادر و اعطا می شود و برای دفعات بعد و در صورتی که عملکرد مذکور توسط صرافی مورد تایید قرار گیرد می توان مدت زمان اعتبار را تا حداقل سه سال تمدید نمود.

ماده 18) بنا به صلاحدید بانک مرکزی در صورتی که موسسین نتوانند به راه اندازی صرافی بپردازند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نمایند حسب مورد از صدور اجازه نامه تاسیس و یا فعالیت خودداری می نماید.

ماده 19)اجازه نامه های صادره توسط بانک مرکزی هیچ گاه و در قالب هیچ یک از عقود قابل انتقال به غیر نمی باشد.

فصل ششم : فعالیت

ماده 20) هرگونه فعالیت در زمینه عملیات صرافی موکول به دریافت مجوز از بانک مرکزی است صرافی صرفا اجازه دارد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه های بانک مرکزی عمل نماید.

ماده 21) برای رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صرافی میبایست ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد با سررسید دوساله به نفع بانک مرکزی را ارائه نماید که میزان آن 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی می باشد.

تبصره 1 _ صرافی میبایست پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی آن را تمدید کند.

تبصره 2 _ وثیقه هایی که صرافی برای ضمانت نامه بانکی به موسسه اعتباری ارائه می دهد نباید دارایی غیر منقول ثبت شده به نام صرافی و یا گواهی مسدودی سپرده موضوع (12) این دستورالعمل باشد.

ماده 22) انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی نوشته شده در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی ممنوع می باشد.

ماده 23) مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صرافی در قبال هر نوع عملیات صرافی در محل صرافی مسئول می باشند.

ماده 24) نقل و انتقال صرافی از شهری که به استناد اجازه نامه تاسیس در آن ایجاد شده است به مناطق دیگر ممنوع می باشد.

ماده 25) صرافی میبایست “اجازه نامه فعالیت ” را در محل صرافی به طور واضح در مقابل دید عموم قرار دهد.

ماده 26) صرافی میبایست نرخ های خرید و فروش ارزها توسط بانک مرکزی و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در محل صرافی به طور واضح در معرض دید عموم قرار دهد.

ماده 27) صرافی این اجازه را دارد تا با تمام ارزها به معامله بپردازد مگر اینکه بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع اعلام کرده باشد.

ماده 28) صرافی اجازه دارد عملیات بانکی از جمله دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و یا اعطای تسهیلات و مجاز همچنین پیش خرید و یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف را به انجام برساند.

تبصره _ انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی توسط صرافی ممنوع می باشد.

ماده 29) مجموع تعهدات مالی که به دنبال حواله های صادره به مشتریان انجام می شود در هیچ زمانی نباید از دو برابر میزان آخرین سرمایه ثبتی صرافی فراتر رود.

ماده 30) صرافی میبایست تمامی رویدادهای مالی خود را طبق قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استانداردهای حسابداری روزانه ثبت و ضبط نماید.

ماده 31) صرافی میبایست آمار و اطلاعات تمامی معاملات و خرید وفروش ارز خود از قبیل معاملات نقدی حواله ای یا توسط کارگزار را طبق نوع ارز به همراه مشخصات خریداران و فروشندگان در سامانه نظارت ارز (سنا) ودر دیگر چارچوب های تعیین شده توسط بانک مرکزی ارسال واعلام نماید.

ماده 32) صرافی میبایست گزارش حسابرس معتمد بانک مرکزی را همراه با صورت های مالی سالانه حسابرسی شده و یادداشت های همراه حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی به بانک مرکزی ارسال نمایند.

تبصره _ صرافی میبایست صورت های مالی میان دوره ای به انضمام گزارش حسابرس معتمد بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 33) صرافی در ازای انجام هر نوع عملیات صرافی میبایست نسبت به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضای مجاز و مهر شده توسط صرافی و به نام و امضای مشتری اقدام نماید.

ماده 34) صرافی میبایست تمامی وجوه متعلق به صرافی از قبیل ریالی و یا ارزی را صرفا در حسابی به نام صرافی نزد موسسات اعتباری نگهداری نماید و مشخصات تمام حساب های خود را به بانک مرکزی اعلام نماید.واریز و یا نگهداری مبالغ متعلق به صرافی در حساب های دیگر و از جمله حساب شرکا یا سهامداران ممنوع می باشد.

ماده 35) نام ثبتی صرافی باید به طور کامل با ذکر نوع شرکت (تضامنی یا سهامی خاص) و شماره ثبت شرکت در تمامی امور تبلیغاتی مکاتبات فاکتورها رسیدها و مهرهای صرافی قید شود.

ماده 36) استفاده از عنوان و یا کلمه “بانک” یا ” موسسه اعتباری غیر بانکی” در نام صرافی و یا استفاده از نشانه های متعلق به بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در تبلیغات ممنوع است.

ماده 37) صرافی میبایست حداکثر طی مدت یک ماه از تاریخ صدور “اجازه نامه فعالیت” فعالیت خود را آغاز نموده و مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید.

ماده 38) صرافی اجازه دارد تنها به مدت 10 روز آن هم با موافقت بانک مرکزی متوقف گردد.

ماده 39) حضور مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره در محل صرافی الزامی است.

ماده 40) صرافی میبایست طبق دستورالعمل های مرتبط و بارعایت سقف مقرر معاملات مشتری را احراز هویت نماید به علاوه نحوه انجام معاملات ثبت را نگهداری کند ، همچنین آمار و اطلاعات مربوط به عملیات صرافی به بانک مرکزی ارسال نموده و ترتیبات آموزش کارکنان را اتخاذ نماید.

فصل هفتم : نظارت

ماده 41) مسئولان صرافی میبایست امکان رسیدگی های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند و تمامی اسناد ، مدارک و دفاتر خود را برای این دست رسیدگی ها ارائه نمایند.

ماده 42) درصورت وقوع هریک از موارد ذیل به واسطه صرافی بانک مرکزی می تواند حسب مورد اخطار کتبی داده و یا نسبت به توقف برخی فعالیت های صرافی تغییر نوع صرافی سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تعلیق یا باطل کردن اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید:

42-1) سرپیچی از مفاد این دستورالعمل سایر مقررات مربوطه و تعهدنامه های ارائه شده .

42-2) عدم ایفای بدهی ها و تعهدات نسبت به مشتریان

42-3) انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی توسط صرافی نوع اول

42-4) ارائه نکردن اطلاعات توسط صرافی و یا ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده به وسیله موسسین مدیران شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی

42-5) انحلال ویا ور شکستگی صرافی

تبصره 1 _ اگر هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل به هر دلیلی سلب صلاحیت شدند چنانچه صرافی طی مدت ده روز کاری اعضای جدید هیئت مدیره رو یا مدیر عامل جدید را معرفی ننماید اجازه نامه فعالیت صرافی تعلیق خواهد شد.

تبصره 2 _ اگر هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل به هر دلیلی سلب صلاحیت شدند این اشخاص تا مدت دو سال قادر نیستند به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از صرافی ها معین گردند.

تبصره 3 _ نحوه اعمال اقدامات نوشته شده در این ماده طبق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط بانک مرکز تصویب میگردد.

ماده 43) بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون دریافت مجوز از آن بانک تشخیص دهد و یا در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق ابطال یا تمام شدن مدت اعتبار مجوز صرافی علاوه بر درخواست وجه ضمانت نامه بانکی با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم را برای متوقف کردن فعالیت های اشخاض مذبور به مورد اجرا گذارد.

فصل هشتم : سایر موارد

ماده 44) دارایی های صرافی نباید به عنوان وثیقه هرگونه تعهدی دیگر استفاده گردد.

ماده 45) تمدید اجازه نامه فعالیت صرافی هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تاسیس شده اند مشروط به رعایت مفاد این دستورالعمل خواهد بود.

ماده 46) هرگونه تغییرات ثبتی صرافی اعم از تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه مشروط به موافقت قبلی بانک مرکزی و دریافت اجازه نامه تغییرات ثبتی از این بانک می باشد.

ماده 47) مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه های آن قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه اجرایی و دستور العمل های مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات مربوطه و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد.

ماده 48) از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل “دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها” موضوع مصوبه یک هزار و یک صد و شانزدهمین جلسه مورخ 9/6/1389 شورای پول واعتبار احکامی مرتبط با صرافی در دستور العمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 13/6/1379 شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل منسوخ می گردد.

جهت ثبت صرافی می بایست مدارک ذیل را به موسسه ثبت شرکت کریم خان ارائه دهید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت صرافی

  1. اخذ مجوز از بانک مرکزی مبنی بر موافقت تاسیس صرافی
  2. کپی برابر با اصل شده مدارک شناسایی افراد
  3. گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *