ثبت شرکت ها اجباری می باشد یا اختیاری؟
امتیاز به این مطلب

نکاتی در خصوص ضرورت ثبت شرکت

شرکت های تجارتی زمانی که به ثبت رسیده باشند دارای اعتبار می باشند و از لحاظ قانونی رسمیت دارند و شخصیت حقوقیشان کامل می گردد. حال این سوال بوجود می آید که آیا ثبت شرکت ها اجباری می باشد یا اختیاری؟ اگر می خواهید پاسخ این سوال را بدانید در ادامه این نوشتار با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

در حقیقت هر شرکتی برای اینکه شخصیت حقوقی پیدا کند و به رسمیت شناخته شود می بایست به ثبت برسد، بر همین اساس ثبت شرکت ها امری ضروری و الزامی است. در این خصوص مسئله ای که ممکن است بوجود بیاید این است که کدام یک از قوانین الزامی بودن ثبت شرکت ها را بیان نموده است.

در رابطه با این مسئله سه قانون به شرح زیر موجود است:

۱٫ ثبت تمام شرکت های مذکور بر اساس ماده ی ۱۹۵ قانون تجارت الزامی بوده و تابع تمام مقررات ثبت شرکت ها است.

۲٫ بر اساس قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه اجباری است. بر اساس ماده ی ۴۷ قانون ثبت در قسمت هایی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی وجود دارد و چنانچه وزارت عدلیه لازم بداند ثبت اسنادی که در ذیل آمده است اجباری می باشد:

  • تمام عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده
  • صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه

۳٫ بر اساس ماده ی ۴۸ قانون تجارت سندی که می بایست بر اساس موادی که در بالا به آن ها اشاره شد به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچ کدام از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

در رابطه با همین قانون تبصره های ذیل به بند ۲ ماده ۱۴ اضافه شده است :

تبصره ۱- تمام شرکتهایی که قانون نظام صنفی را شامل می شوند موظف می باشند طی مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از اتحادیه ی مربوطه پروانه ی کسب اخذ نمایند، اگر اینگونه عمل ننماید ثبت شرکت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی بوده و همچنین از تاریخی که این قانون لازم الاجرا شد، ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی که فاقد پروانه ی کسب می باشند ممنوع خواهد بود.

بر اساس تبصره ی ۱ ماده ی ۵ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸ ثبت شرکت ها الزامی است. دراین تبصره ذکر شده است که ، تمام شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی هستند موظف هستند که طی مدت یک سال پس از آنکه این قانون لازم الاجرا شد، اقدام به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه نمایند. در غیر اینصورت ثبت شرکت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی بوده و همچنین از تاریخی که این قانون لازم الاجرا شد، ثبت شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی و فاقد پروانه ی کسب می باشند ممنوع خواهد بود.

نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه که مصوب ۱۳۱۱ می باشد ثبت شرکت های تجارتی را الزامی و ضروری نموده است. مطابق ماده ی ۱ این نظامنامه، هرگاه شرکت های تجارتی در هر محلی که در آنجا اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است تشکیل می شوند می بایست بر اساس شرکت نامه ی رسمی تشکیل شوند. همچنین در ارتباط با همین موضوع در ماده ی ۲ آمده است:

شرکت های تجارتی می بایست در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت ثبت گردند.

برای ثبت شرکت تجاری خود می توانید از مشاوران مجرب و کارآزموده ثبت شرکت کریم خان راهنمایی بگیرید.

تبصره- در مناطقی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد وجود ندارد، ثبت شرکت باید در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد و چنانچه دفتر اسناد رسمی موجود نباشد می بایست ثبت شرکت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب صورت گیرد اما لازم است شرکت ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دائره یا شعبه ی ثبت اسناد در آن محل، شرکت خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.

بنابراین بر اساس آنچه که بیان شد و همچنین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی نکند و شرکت وی به ثبت نرسد ، شرکت مذبور رسمیت نداشته و از آنجایی که برخلاف قانون ایجاد شده است، مراجع ذیصلاح قادر خواهند بود از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.

لازم به ذکر است شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری اقدام نمایند می بایست در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند. چنانچه در مهلت هایی که توسط مراجع قضایی تعیین می شود اقدام به ثبت شرکت های خود ننمایند بر اساس حکم دادگاه از ادامه ی فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد و همچنین به جزای نقدی محکوم می گردند. اضافه بر این حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی مطابق با قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *