ثبت شرکت سریع و ارزان

ثبت شرکت سریع و ارزان


“ثبت شرکت سریع و ارزان در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان “

زمانی که دو یا چند نفر که هر یک مقداری سرمایه گذاشته و با آن عملیات تجارتی انجام می دهند ودر سود و زیان حاصله را سهیم می شوند و به موجب آن قراردادی بین هم تنظیم می کنند شرکت تجاری تشکیل می دهد.

ثبت شرکت سریع و ارزان

 

انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری منظور میزان مسئولیت اعضا به شرح زیر تقسیم میشوند:

شرکت های تجاری سرمایه ای

شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود که مسئولیت این شرکت ها به میزان سرمایه یا درصد سهام سرمایه هر شریک  بستگی دارد.

شرکت های تجاری شخصی

مسئولیت شرکا دراین نوع شرکت ها نامحدود است و تعهدات شرکت به سهولت به همه دارایی شرکا می نماید،به طور مثال شرکت های تضامنی و نسبی

شرکت های تجاری مختلط

این شرکت ها در واقع از تلفیق شرکت های سرمایه ای و شخصی به وجود می آیندبه طور مثال شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی.در این نوع شرکت ها مسئولیت بعضی از شرکا بصورت محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت دیگران نامحدود است.شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می گویند.

شرکت های تجاری کمیتی

شرکت های تعاونی جز این نوع شرکت ها هستند که در این نوع شرکت ها تعداد سرمایه گذاران بالاست و شرکا مسئولیتی ندارند و اساسا هدف ازتشکیل این شرکت ها رفاه اعضای آن است.

اقسام شرکت های تجاری

به سبب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری به 7دسته تقسیم می شود:

 1. شرکت های سهامی
 2. شرکت های با مسئولیت محدود
 3. شرکت های تضامنی
 4. شرکت های نسبی
 5. شرکت های مختلط سهامی
 6. شرکت های مختلط غیر سهامی
 7. شرکت های تعاونی تولید و مصرف

اسم شرکت

قانون تجارت ایران در مورد همه شرکت ها تعیین کرده است که تحت نامی خاص مانند اشخاص حقیقی تشکیل شوند

اصولا اسم شرکت نام تجاری او هم می باشد و از این لحاظ،ارزش اقتصادی دارد و جز دارایی شرکت محسوب میشود که قابل واگذاری است.( ماده 579 ق.ت) به همین دلیل ، جز در مورد شرکت تضامنی ( ماده 117 ق.ت ) اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد ، پس از خروجش از شرکت ، نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را درخواست نماید چه اسم ذکر شده متعلق به شرکت است و جزء دارایی محسوب می شود.

در تعیین اسم شرکت باید موارد زیر رعایت شود:

 • حداقل تعداد سیلاب های انتخابی برای نام شرکت 3 سیلاب است.
 • قبلا در جای سابقه ثبت نداشته باشد.
 • معنایی آن مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
 • واژه ی خارجی به کار نرفته باشد و فارسی باشد.
 • لاتین نباشد.
 • از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
 • درتعیین نام شرکت سعی شود اسم خاص بکار رفته شود.
 • در انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات تکراری و ملالت آور استفاده کرد.
 • اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند ولی انتخاب آنها مانعی ندارد و اسم شرکت باید غیر از این کلمات در بر گیرنده سه کلمه باشد.
 • اشخاص حقوقی که برای ثبت نام انتخابی خود باید از مراجع مسئول اخذ مجوز کنند باید پیش از ارایه درخواست ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،ازراههای مناسب نسبت به دریافت مجوز اقدام و به همراه مدارک استردادشود.

ثبت شرکت

جهت ثبت شرکت،رعایت یک سری مراتبط الزامیست.درغیراینصورت ثبت غیرممکن است،هم در قانون تجارت هم در قانون ثبت شرکت ها قوانین و ضوابط ثبت شرکت ها وضع شده است .

ثبت شرکت ها در تهران در اداره ای به نام ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ” که زیرمجموعه اداره کل ثبت اسناد و املاک است.برحسب ماده 2 اساسنامه قانون تجارت وزارت عدلیه ( مصوب 1311 )

ثبت شرکت درخارج از تهران،در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت انجام میشود.درمناطقی که اداره یا شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد ، ثبت دردفتر دادگاه انجام میشود.زمانی که ثبت انجام شود ، شرکت باید طی سه ماه از تاریخ ثبت در اداره یا شعبه اسناد در محل استقرار دادگاه ، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.درخواست ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت انجام شود.

گردآوری مدارک لازم اولین گام جهت ثبت شرکت است.جهت تاسیس و ثبت هر یک از انواع شرکتها مدارک اختصاصی را باید به قانونگذار تسلیم کردکه به شرح زیر است:

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

 1. دو نسخه اساسنامه ی شرکت
 2. دو نسخه اظهارنامه
 3. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی سازمان
 4. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 5. اگهی دعوت مجمع سازمان در روزنامه ی تعیین شده
 6. فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
 7. تصدیق بانکی حاکی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
 8. ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه شرکت
 2. دو جلد اساسنامه شرکت
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی سازمان
 4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران انتخاب شده
 5. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت درحین تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 6. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر تاسیس کننده ی شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
 7. ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 8. گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
 9. همه ی اعضایی هیات مدیره باید اقرارنامه حاکی بر نبود کارمند رسمی دولت و نداشتن سمت مدیر عاملی در شرکت دیگر برای مدیر عامل ارائه دهند.
 10. زمانی که اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
 11. مادامی که  سهامدار خارجی در سمت شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،درزمانی که شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که گویا آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
 12. ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
 2. دو برگ شرکت نامه
 3. دو نسخه از اساسنامه
 4. دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی سازمان و هیاًت مدیره
 5. فتوکپی شناسنامه تمامی شرکا و مدیران(اگر مدیر از سهامداران انتخاب نشود)
 6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

 1. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
 2. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
 3. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
 4. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 5. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی سازمان
 6. زمانی که ثبت نیاز به مجوز باشد اصل مجوز فعالیت از مرجع مربوطه باید اخذ شود
 7. تصویر برابر با اصل مدارک دال بر شناسایی هویت تمامی شرکاء،مدیران و یا انجمن نظار(زمانی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
 8. اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
 9. هنگامی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود اصل وکالتنامه وکیل از دادگستری

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی

 1. صورتجلسه ی تشکیل مجمع سازمان و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی انتخاب شده و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 2. اساسنامه ی تصویب شده مجمع عمومی
 3. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 4. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
 5. رسید پرداخت حداقل مقدار سرمایه،طبق اساسنامه
 6. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
 7. موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 8. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک لازم جهت اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی

 1. دریافت فتوکپی مدارک ثبت تعاونی از مرجع ثبت.
 2. نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
 3. درخواستی با عنوان اخذ پروانه تاسیس اداره تعاونی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 1. یک نسخه گواهی از شرکت نامه
 2. یک نسخه گواهی از اساسنامه
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. امضای تعهدی به پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل یک سوم از سرمایه بصورت مکتوب توسط مدیر شرکت
 5. سوابق گواهی از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
 6. رسیدی با امضای مدیر شرکت،مبنی از پرداخت کلیه سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و ارائه تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت سهم های غیر نقدی

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی

 1. یک نسخه ی گواهی از شرکت نامه
 2. یک نسخه ی گواهی ازاساسنامه(درصورت بودن)
 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که در جایگاه مدیریت هستند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

 1. یک نسخه گواهی از شرکتنامه
 2. یک نسخه گواهی از اساسنامه (درصورت بودن)
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. رسیدی با امضای مدیر شرکت مبنی از پرداخت کلیه سرمایه نقدی و ارائه تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت سهم های غیر نقدی

ماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را مکتوب کرده است.برای اینکه این میزان حق الثبت متغییراست ،عنوان این موضوع ضرورتی ندارد.

لازم به ذکراست طبق( ماده 197 ق.ت )علاوه بر ثبت شرکت،خلاصه شرکتنامه و پیوسته های آن باید منتشر شود این امر باید در مدت یک ماه ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جایگزین آن ، بسته به مورد ، در مجله رسمی دادگستری و یکی از روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،با هزینه خود شرکت.( ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن )

مطابق ماده 7 آئین نامه نامبرده ، این چکیده بایدمشتمل از موارد زیر باشد:

 1. تراز و تاریخ ثبت شرکت
 2. میزان سرمایه ( با تعیین مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا تعهد به پرداخت آن کرده اند )
 3. اسامی مدیر یا مدیران
 4. تاریخ آغاز و اتمام شرکت،زمانی شرکت برای مدت زمان محدود تاسیس شود.

نکته:اسامی کلیه شرکای ضامن در صورت تضامنی بودن شرکت یا مختلط از جمله سهامی و غیرسهامی بودن باید انتشار یابند.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان بهترین مجری پروژهای ثبت شرکت بصورت سریع و ارزان در خدمت متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *