ثبت شرکت در سیرجان


این منطقه براساس تبصره 20 قانون برنامه اول و بند د تبصره 25 برنامه دوم رسمیت یافت و از شهریور 1372 واحد ویژه گمرک ایران در این منطقه تاسیس شد و با هدف فعالیت اقتصادی در زمینه ساخت و ساز،بهره برداری از انبار و ترانزیت کالا و بسته بندی و ایجاد واحدهای صنعتی ، تولیدی ، رفاهی و اقامتی شروع به کار نمود.ملاحظه می شود که پشتیبانی از تولید و تامین کالا برای مصرف داخلی الزامی بوده و نیز می توان از این منطقه برای تولید صادرات غیر نفتی استفاده کرد.

 

فعالیت های مجاز در منطقه ویژه سیرجان

براساس بند د تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در خصوص مناطق آزاد ویژه اقتصادی فعالیت های مجاز در مناطق از جمله منطقه ویژه سیرجان به شرح ذیل می باشد:

 • نگهداری امانی کالا
 • تسریع و تسهیل در دستیابی به کالا به منظور نزدیک کردن صحنه فعالیت صاحبان کالا اعم از مواد اولیه ماشین آلات و سایر کالاهای ساخته شده مصرف کنندگان داخلی برای پشتیبانی از تولید داخلی کشور
 • پردازش کالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امکانات بالقوه
 • فراهم کردن تسهیلات لازم برای دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به کالاهای لازم خود در این مناطق،نزدیک کردن بازارهای تجاری منطقه ای و بسط و توسعه تجارت خارجی کشور
 • ایجاد بستر فعالیت های تجاری منطقه ای با توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه قفقاز و ماورای قفقاز ارتباط با کشورهای آسیایی و اروپایی و دیگر نقاط و بهره برداری مفید از این بازارها با استفاده از کلیه تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی وصادرات مجدد
 • جذب سرمایه و امکانات داخلی و خارجی برای موارد فوق الذکر برای نیل به اهداف لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ورود کالا از خارج یا مناطق آزاد کشور به منطقه ویژه با کم ترین تشریفات گمرکی انجام می گیرد و در خصوص کالای ترانزیت داخلی به منطقه بر اساس مقررات مربوط(از ماده 178 تا 190 آیین نامه اجرایی ترانزیت کالا در منطقه سیرجان)انجام خواهد گرفت.

ممکن است مدیریت منطقه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار شود و هزینه های تخلیه،بارگیری و انبارداری کالا در منطقه به وسیله مدیریت دولتی طبق تعرفه تهیه شده و توسط اکثریت وزرای عضو شورای عالی تصویب می شود.ماده 10-6 آیین نامه اجرایی بند د تبصره 25 دیگر موارد مانند تشریفات ترانزیت خارجی کالا،جواز عبور بین المللی برای وسایل نقلیه موتوری مسافران یا سیاحان(ماده 193 تا 196)،کالای انتقالی(ماده 199 تا 206)،واردات کالا،قوانین و مقررات آئین نامه ها،اسناد و مدارک و ترخیص قطعی کالا شامل عملیات چگونگی فروش و ترخیص کالا در منطقه و قوانین امور گمرکی ترخیص قطعه کالا،ورود دستگاه های فیلمبرداری و عکس برداری هوایی و اشیاء و دستگاه های مطالعات علمی و آموزشی و … می تواند از تشریفات آیین نامه واردات تبعیت کند .

وسایل نقلیه و محفظه های مخصوص حمل کالا و بالاخره برای طی مراحل ترخیص قطعی کالای وارده یا “دپو” شده در منطقه ویژه توسط شرکت یا شخص حقوقی،در پیش فاکتور این جمله میبایست ذکر شود :

Price ex-ware-house+Name of the Special Economic Zone.

در انتها مدارک و اسناد لازم برای ترخیص قطعی کالا در منطقه ویژه بعد از ارائه اصل پیش فاکتور و مدارک مورد نیاز که در آئین نامه نوشته شده به گمرک مستقر در منطقه برای ترخیص کالا مراجعه می گردد و پس از طی تشریفات هزینه ها و عوارض منطقه ویژه اقتصادی نیز پرداخت می گردد و با ارائه قبض ware house receipt و برگ سبز گمرکی،ترخیص کالا صورت می پذیرد.همچنین هزینه های انبارداری،تخلیه و بارگیری،بیمه محلی کالا از جمله آتش سوزی و … به حساب منطقه ویژه قبل از خروج کالا میبایست پرداخت شود تا قبض درآمد سازمان صادر شود.لازم به ذکر است که در منطقه ویژه در صورتی که شخص کارخانه تولیدی ایجاد کند معاف از تمامی حقوق و عوارض گمرکی برای واردات است.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان مدارک لازم برای ثبت شرکت در سیرجان را برای شما آورده است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در سیرجان وابسته به نوع شرکت است. از بین شرکت های هفت گانه،شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود،جز شرکت های متداول به حساب می آید.بعد از انتخاب قالب و موضوع شرکت ،در صورتی که فعالیت شما مجوز لازم داشته باشد میبایست از طریق مراجع مربوطه نسبت به اخذ مجوز اقدام نمود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • 1-تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 • 2-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
 • 3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • 4-فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
 • 5- فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
 • 6-چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 • 7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
 • 8-ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای تمامی اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
 • 9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه برای تمامی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچ ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111و 126 قانون تجارت برای آن ها برای عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.

در ادامه همین بند نمونه اقرارنامه برای شما آورده شده است:

نمونه متن اقرارنامه:کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

 • 10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی از قبیل نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان هم از مدیران و مدیر عامل شرکت به شکل موظفی حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوءپیشنه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از جانب متقاضی ثبت الزامی است.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
  نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار کردند مشمول ممنوعیت های نوشته شده در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیستند.
 • 11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 • 12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
 • 13-پرداخت فیش 40.000 ریال بعنوان هزینه
 • 14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود را شرح می دهد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ
 • شرکت نامه 2 برگ
 • اساسنامه 2 جلد
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین 2 نسخه
 • فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران برابر اصل
 • فتوکپی کارت ملی
 • اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز

مراحل ثبت

 1. ارائه مدارک مورد نیاز با توجه به نوع شرکت
 2. مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت و تکمیل اطلاعات خواسته شده و تعیین نام شرکت
 3. ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها
 4. در صورت عدم نقص مدارک، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها صادر می گردد و مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می کند و در نهایت آگهی تاسیس صادر می گردد.

برای ثبت شرکت در منطقه ویژه ی اقتصادی سیرجان، با همکاران ما در ثبت کریمخان ،تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *