ثبت شرکت در بجنورد


نکات لازم برای ثبت شرکت در بجنورد

انواع شرکت هایی که میتوان در بجنورد ثبت کرد ، به شرح ذیل هستند :

(شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی ) که از این میان ، شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود با استقبال بیشتری نسبت به دیگر شرکت ها مواجه هستند.

درادامه ثبت کریم خان به تعریف مختصری راجع به شرکت های هفت گانه می پردازیم.

شرکت سهامی

به شرکتی می گویند که سرمایه آن به سهام تقسیم گشته و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

به شرکتی می گویند که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی بوجود آمده و هر کدام از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت می باشند.

شرکت تضامنی

به شرکتی می گویند که با اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گرد.در صورتی که دارایی شرکت جهت ادای کلیه دیون کفایت نکند کفایت نکند هر کداماز شرکاء مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت می باشد. هر قراردادی که میان شرکاء علی رغم این ترتیب داده شده باشد در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن می باشد.

شرکت مختلط سهامی

به شرکتی می گویند که تحت نام مخصوصی میان عده ای از شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن ایجاد می شود. شرکاء سهامی افرادی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا اندازه همان سرمایه می باشد که در شرکت دارند. شریک ضامن شخصی است که سرمایه او به سهام در نیامده و مسئول تمامی دیونی می باشد که ممکن است مضاف بر دارائی شرکت می یابد.

شرکت مختلط غیر سهامی

به شرکتی می گویند که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

شرکت نسبی

به شرکتی می گویند که برای امور تجارتی تحت عنوان مخصوص میان دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای می باشد که در شرکت گذاشته است.

شرکت تعاونی

مشارکتی می باشد که عده ای از افرادی که صنف یا تناسبی مشابه دارند بعنوان مثال خویشاوند، دوست، همسایه یا همشهری می باشند برای دسترسی به منافع مشترک با یکدیگر همکاری می کنند و در واقع به هم کمک می کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی درست می کنند، سرمایه مشخصی را در میان می گذارند و با همکاری یکدیگر مشکل را حل می کنند ؛ در حقیقت اعضای شرکت در کناریکدیگر،جمعیتی کوچک را بوجود می آورند.

ثبت کریم خان در ادامه در خصوص شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد صحبت می کند.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد

 • پرداخت نقدی حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی
 • حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال
 • حداقل وجود 3 نفر عضو

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص دربجنورد

 • تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین.
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت.
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10.
 • دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران.
 • دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 • دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد.
 • اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز.

اگر می خواهید در خصوص شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد اطلاعاتی کسب نمایید در ادامه با ثبت کریم خان همراه باشید.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد

 • حداقل سرمایه مبلغ 100,000 تومان
 • وجود حداقل 2 نفر عضو
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد

 • 2 برگ تقاضانامه
 • 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین.
 • 2جلد اساسنامه وامضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
 • تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
 • اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

مراحل ثبت شرکت در بجنورد

ثبت شرکت دارای روند حقوقی و قانونی خاصی است. در ذیل به بررسی این مراحل می پردازیم.

 • مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل فرم ثبت نام
 • اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه
 • ارسال مدارک از طریق اداره پست به صورت سفارشی جهت انجام ثبت شرکت در بجنورد
 • درج بارکد پستی در سامانه
 • بررسی مدارک به واسطه کارشناسان اداره ثبت بجنورد
 • صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت موافقت اداره ثبت و عدم ایراد در مدارک ارسالی
 • تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت در بجنورد
 • ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور

بعد از چاپ آگهی در روزنامه ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی در بجنورد آغاز نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *